17.9 C
Ljubljana
torek, 24 maja, 2022

(PREJELI SMO) Državljanska pobuda k vladavini prava v Sloveniji in Evropski uniji (od velikih besed k uresničljivim dejanjem)

Piše: Vili Kovačič

Društvo Davkoplačevalci se ne damo in sopodpisniki, predlagamo sledeče tri ukrepe, ki bodo bistveno pripomogli k vladavini prava, tako v Sloveniji, kot v članicah EU. Ukrepi so realno izvedljivi in bodo nedvomno učinkoviti, saj povečujejo transparentnost in sprotni nadzor državljanov pri izvajanju vladavine prava. Ti ukrepi so:

    1. JAVNOST SODNIH OBRAVNAV na vseh sodiščih razen v primerih, ko je to omejeno z zakonom ali ustavo in/ali z mednarodnimi konvencijami o človekovih pravicah. Prisotnost javnosti v sodnih dvoranah naj se zagotovi tudi na digitalen način po avdio vizuelni povezavi. Sedanja prisotnost javnosti v SLO je zgolj karikatura javnosti: na sodiščih je večinoma reducirana na foto termin ob začetku sojenja in prisotnost novinarjev ob razglasitvi sodb. Kar pa je daleč od prisotnopsti zainteresirane javnosti.

Javnost obravnav naj bo obvezna za vse vrste sodišč: za Računsko sodišče, Ustavno sodišče in Vrhovno sodišče kot tudi za Upravno sodišče in delovna sodišča.

    1. OBVEZNOST evropskega PRAVOSODNEGA IZPITA za tožilce in sodnike je nujna tako v Sloveniji kot v mnogih državah članicah. Za Slovenijo lahko verodostojno trdimo, da o evropskem pravu tožilci in sodniki nimajo pojma, čeprav ti odločajo o zadevah, ki so v pristojnosti pravnega reda EU. Ukrep naj se sprejme takoj, izvedba pa naj se zagotovi v dobi 2 let.
    2. JAVNOST OSEBNIH DOHODKOV SODNIKOV IN TOŽILCEV je tretji ukrep. Davkoplačevalci ne vemo zakaj plačujemo in koliko plačujemo sodni sistem in njegove izvajalce. Nihče ni dolžan plačevati anonimne izvajalce slabih ali protipravnih, kot tudi mnogokrat neustavnih odločitev sodnikov in tožilcev. V Sloveniji je pozitivna praksa javnosti osebnih dohodkov že uvedena na primerih policijskih uslužbencev, oziroma delavcev v organih za notranje zadeve. Ni razumnega razloga, da so sodniki in tožilci izvzeti.

Pričakujemo, da nas bo podprl Varuh človekovih pravic, z njegovo podporo bo predlog mnogo pridobil na teži in podporo v javnosti, ki pa je pogoj za to, da se preide od velikih besed o vladavini prava k dejanjem, za njeno stvarno uvedbo in izvedbo.

Evropska komisija naj zagotovi del proračuna za izvedbo teh ukrepov, predvsem je pomembno izobraževanje sodnikov tožilcev ter digitalni preskok iz kamene dobe in na pol tajnih sodnih obravnav v 21 stoletje. Pričakujem tudi podporo EU poslancev iz Slovenije ter številnih nevladnih organizacij, ne samo slovenskih. Medije – predvsem STA in RTVSLO pa pozivamo, naj zagotovijo informiranost prebivalstva Slovenije in EU institucij o vsebini te pobude !

Pozivamo vse politične stranke – parlamentarne in neparlamentarne, civilne iniciative in nevladne organizacije, da pobudo podprejo in prispevajo k njeni uresničitvi. To ni nekakšen povratek demokracije, ampak korak k uvedbi demokracije ! Kajti pameti je zmanjkalo, ostane nam samo še javnost ! Skratka, gre za tri zahteve: javnost sojenja, javnost dohodkov in odpravo ne-znanja tistih, ki nam sodijo v imenu ljudstva.

 

Ljubljana, 1. Novembra 2021

Vili Kovačič, državljan K.

Predsednik društva davkoplačevalci se ne damo

 

Pripis: Pobuda je poslana 1. vladi Republike Slovenije 2. zunanjemu ministru Republike Slovenije 3. predsedniku Državnega zbora RS 4. predsedniku Državnega sveta RS 5. predsedniku EU parlamenta 6. Predsednici Evropske komisije 7. EU Ombudsmanki 8. Predsedniku republike Slovenije 9. Predsedniku Ustavnega sodišča RS 10. predsedniku Vrhovnega sodišča RS 11. Varuhu človekovih pravic RS in 12. Vsem slovenskim EU poslancem ter slovenskim medijem – STA in RTSVLO.

Pričakovati je, da se bodo predvsem sodne oblasti v posameznih državah članicah temu upirale, kar se sicer že dogaja v Republiki Sloveniji, vendar naj to nikogar ne odvrne od resne obravnave in uresničevanja te pobude. Predsedovanje Slovenije Svetu EU naj bo preskok institucij Evropske unije od velikih besed o vladavini prava k uresničljivim dejanjem !

Davkoplačevalci se ne damo – Vili Kovačič

Novi socialdremokrati Slovenije – Andrej Magajna

Civilna iniciativa DEM – Ingo Pasch Wallensberg

Pobuda za čisto pitno vodo – Tomaž Štebe

 

Sorodne vsebine