15.2 C
Ljubljana
torek, 20 aprila, 2021

Na komisiji za človekove pravice jutri o poročilu za boj proti trgovini z ljudmi

Jutri bosta potekali prvi dve seji komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti v novem mandatu.

Jutri bosta potekali dve seji komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. Na prvi seji, ki se bo začela ob 14. uri, se bodo poslanke in poslanci dogovorili o delu, na drugi pa se bodo seznanili s poročilom medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2017.

Komisijo za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti tudi v tem mandatu vodi poslanka SDS Eva Irgl.

Delovno področje komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti določa Poslovnik Državnega zbora in odlok o ustanovitvi delovnih teles. Komisija obravnava peticije oziroma vloge, to je: zahteve, predloge, prošnje, pritožbe, ugovore ali druge vloge državljank in državljanov, v katerih opozarjajo na določene probleme pri izvajanju zakonov in drugih aktov, obravnava tudi peticije oziroma vloge, ki se nanašajo na posamične zadeve, in ukrepa pri pristojnih organih. Komisija proučuje peticije oziroma vloge, ki jih pošiljajo državljani Državnemu zboru in drugim organom, ter ugotavlja vzroke zanje ter obvešča pristojna delovna telesa Državnega zbora o pojavih, ki nastajajo pri uporabi zakonov in jim predlaga ustrezne ukrepe za učinkovito uresničevanje pravic, dolžnosti in pravnih interesov državljanov. Komisija tudi spremlja in proučuje problematiko uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter daje pobude in priporočila organom in pravnim osebam, obenem tudi spremlja in proučuje vprašanja, ki se nanašajo na uresničevanje politike enakih možnosti ter na izvajanje enakopravnega vključevanja žensk in moških na vseh področjih družbenega življenja in dela. Komisija tudi spremlja uresničevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije, ki se nanašajo na človekove pravice in temeljne svoboščine, obravnava redna letna in posebna poročila Varuha človekovih pravic ter poročila drugih organov, ki poročajo Državnemu zboru, kolikor se ta nanašajo na izvajanje in uresničevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in kot zainteresirano delovno telo obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo na človekove pravice in temeljne svoboščine ter zagotavljanje enakih možnosti.

Komisija bo intenzivno spremljala masovne kršitve človekovih pravic in temeljnih svoboščin na vseh področjih, posebno pozornost pa bo namenila področjem revščine, brezposelnosti, delovno pravne zakonodaje in pravosodja, saje je vladavina prava temelj za normalizacijo in trajen razvoj naše družbe.

Tudi zato bo že naslednja seja komisije, ki se bo začela ob 14.30 uri, namenjena seznanitvi s poročilom medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi v letu 2017.

Kot so zapisali v poročilu je trgovina z ljudmi fenomen, ki se pojavlja v vseh delih sodobne družbe, postaja strukturni element nekaterih gospodarskih panog, predvsem pa posega v temeljne pravice in svoboščine posameznika, ki postane žrtev takega trgovanja oziroma izkoriščanja. »Predmet« trgovanja in posledično izkoriščanja so ljudje – človeška bitja, katerih zaščita je temeljnega pomena. Vsekakor se ni mogoče vesti, da trgovine z ljudmi v Republiki Sloveniji ni, saj ima razpolaganje z ljudmi različne pojavne oblike. Danes trgovcem z ljudmi ni več treba izvajati nasilja, saj so zaslužki veliko večji, če žrtev zanje dela po »lastni volji«. Vzvod, ki ga pri tem uporabljajo storilci, je ranljivost oseb/žrtev, ki pristajajo na delo pod pogoji, ki se odražajo v različnih oblikah izkoriščanja. Praksa kaže, da storilci zaradi učinkovitosti izvajajo predvsem psihično nasilje in čustveno izsiljevanje, ne pa fizičnega nasilja. Žrtve trgovine z ljudmi s tem utrpijo hude duševne in fizične posledice, zaradi dolgotrajnosti izkoriščanja pa so pogosto zaznamovane za vse življenje.

Bistvo trgovine z ljudmi je torej ranljivost žrtev. Te praviloma ne poznajo svojih pravic, čutijo sram in strah, so v tujini, ne poznajo jezika okolja, so tudi brez dokumentov, socialnih stikov in možnosti uporabe sodobnih elektronskih poti, zaradi ranljivosti pa pristajajo na podrejen položaj.

Upoštevajoč navedeno, je potrebno celovito ukrepanje na vseh področjih preprečevanja trgovine z ljudmi in boja proti njej, zato je na nacionalni ravni vzpostavljen sistem, ki naj bi kar se da učinkovito zagotavljal tovrstne ukrepe.

Vabljeni k spremljanju seje na TV Slovenija 3.

Zadnje novice

Sorodne vsebine