28.3 C
Ljubljana
četrtek, 17 junija, 2021

Mag. Karmen Furman: Tudi starši, zaposleni v zasebnem sektorju, bi morali imeti pravico do plačane odsotnosti z dela na prvi šolski dan

V Slovenski demokratski stranki podpiramo predlog zakona o dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih, saj smo prepričani, da imajo tudi starši, zaposleni v zasebnem sektorju pravico do plačane odsotnosti z dela na prvi šolski dan.

 

Poslanke in poslanci so na današnji redni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih.

V obrazložitvi stališča poslanske skupine SDS je poslanka mag. Karmen Furman opozorila, da je že v mesecu oktobru 2018 Vrhovno sodišče razsodilo, da je spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan, neodložljiv dogodek in se od staršev pričakuje njihova prisotnost. »Na podlagi omenjene odločitve sodišča so javni uslužbenci na prvi šolski dan svojega otroka prvošolca upravičeni do dodatnega dneva plačane odsotnosti z dela. A dejstvo je, da je odločitev v omenjenem sporu formalno pravno uporabna neposredno le za uslužbence v javnem sektorju, ne pa tudi za tiste, ki so zaposleni v zasebnem sektorju,« je ob tem pojasnila Furmanova in dodala, da so v šolskem letu 2018/2019 starši zaposleni v javnem sektorju, prvič uveljavljali pravico do dodatnega dne plačane odsotnosti z dela, zaradi spremstva svojega prvošolca v šolo na prvi šolski dan. »Na drugi strani, pa so bili starši prvošolcev, ki so zaposleni v zasebnem sektorju, glede odločitve o uveljavljanju te pravice, odvisni od delodajalca, saj jim torej za razliko od javnih uslužbencev, ta pravica ne pripada avtomatično. Tako po trenutno veljavni delovno pravni zakonodaji, vsi starši nimajo enakih možnosti in pravic, v neenak položaj pa so poleg staršev postavljeni tudi njihovi otroci,« je ob tem dodala poslanka SDS.

Kot je povedala mag. Karmen Furman se z današnjim predlogom novele odpravlja trenutno veljavna diskriminatorna zakonodaja in se s predlagano spremembo zakona ne posega v najvišje število dni, za katerega lahko delavec po že veljavni ureditvi uveljavlja pravico do plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin, temveč se zgolj dodaja nova vrsta pravice, do plačane odsotnosti z dela, ki šteje v to kvoto.

»S sprejetjem predlagane dopolnitve zakona, pa bi se izenačil položaj delavcev, ki so zaposleni v javnem in zasebnem sektorju, pri uveljavljanju pravice do dodatnega dneva plačane odsotnosti z dela, zaradi osebne okoliščine, to je spremstva prvošolčka v šolo,« je še povedala mag. Karmen Furman in zaključila: »V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke smo mnenja, da morajo imeti vsi otroci in njihovi starši enake možnosti in pravice. Ker slednje s trenutno veljavno delovno pravno zakonodajo ni omogočeno in ker želimo, da se trenutno diskriminatorno stanje tudi odpravi, bomo predlog zakona o dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih tudi podprli.«

Zadnje novice

Sorodne vsebine