9.5 C
Ljubljana
torek, 11 maja, 2021

Mag. Andrej Potočnik: V dobrobit vseh občank in občanov, da bo dovolj za vse

V dvorani Obrtno-Podjetniške zbornice v Radovljici je bila v torek, 9. oktobra 2018 novinarska konferenca, na kateri se je predstavil kandidat za župana Občine Radovljica mag. Andrej Potočnik. Podporo mu je izrazil mag. Anton Pogačnik s Posavca, konferenco pa je vodil Mark Toplak.

Mag. Andrej Potočnik, kandidat Slovenske demokratske stranke, je bil v vsej svoji delavni karieri zaposlen kot agronom. S svojim delom je začel na Kmetijsko živilskem kombinatu (KŽK) Kranj, sedaj je zaposlen na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uvodoma je svoje agronomske izkušnje prenesel na vodenje občine. »Krompir na krompir na isti njivi ni v redu. S poljščinami moramo kolobariti. Podobno velja tudi pri vodenju občine. Po dolgoletnem času istega pristopa in načina vodenja je tudi v Občini Radovljica čas za spremembe.«

V nadaljevanju izpostavljamo nekaj njegovih poudarkov iz programa. Vodilo njegovega programa je enakomeren razvoj občine, in sicer razvoj urbanih središč kot tudi vseh ostalih 10 krajevnih skupnosti. Izhodišče za zagotavljanje kakovostnega bivalnega okolja mag. Andrej Potočnik vidi v obnovi in razvoju infrastrukture: od telekomunikacijske in komunalne infrastrukture do izboljševanja dostopnosti in prometne povezanosti ter bolj prijaznih cen komunalnih storitev. Prednosti torej vidi v smeri razvoja pametnih mest in pametnih vasi.

Pri poudarjanju inovativnega gospodarstva je mag. Potočnik poudaril: »Pomembno je transparentno gospodarjenje z občinskim premoženjem, ki bi omogočalo dodatne prihodke v občinski proračun.« Kot rešitev predlaga ustanovitev gospodarske družbe.

Pri razvoju turizma je izpostavil oživitev Poljč kot kraja, kjer je nastajala naša samostojna Slovenija. »Zemlja in kmetovanje naj postaneta bolj privlačna,« pravi. Izrazil je podporo razvoju družinskih kmetij, zadrugi, ki povezuje kmete z zgornje Gorenjske in podporo razvoju ekološkega kmetijstva.

Na področju šolstva in izobraževanja se mu zdi pomemben enakomeren razvoj vrtca z vsemi enotami in razvoj vseh štirih osnovnih šol, vključno z vsemi njihovimi podružnicami.

»Z državo bomo iskali sinergijo pri iskanju lokacije nove regijske bolnišnice. Radovljica je Linhartovo in Vurnikovo mesto. Iskali bomo tudi ustrezne rešitve pri obnovi radovljiškega bazena,« so bili poudarki mag. Potočnika s področja zdravstvene, kulturne in športne problematike. Dolgoročno vidi Radovljico kot središče zgornje Gorenjske.

Zadnje novice

Sorodne vsebine