19.7 C
Ljubljana
torek, 3 avgusta, 2021

Zakaj so »izbrisani« prvorazredni, vsi drugi pa smo drugorazredni?

Ste kdaj dobili odškodnino po sklepu kateregakoli sodišča v Sloveniji iz kakršnegakoli razloga? Ste kdaj dobili odškodnino po sklepu Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP)? Ste čisto povprečen državljan Republike Slovenije in ne sodite v kategorijo »izbrisanih«? No, potem sodite v tako imenovano kategorijo drugorazrednih, kot bi rekel novinar Nova24TV Luka Svetina. Ja seveda, v kategorijo prvorazrednih pa sodijo »izbrisani«. Zakaj to trdim?

Ustava Republike Slovenije jamči enake pravice vseh državljanov Republike Slovenije. Vsako odstopanje od tega seveda pomeni kršitev Ustave Republike Slovenije, ki bi jo Ustavno sodišče Republike Slovenije takoj prepoznalo in naložilo državnemu zboru ustrezne spremembe zakona.

Na pobudo več državljanov, ki so me na ta problem opozorili, ugotavljam naslednje:

Zakon o socialno varstvenih prejemkih v 4. odstavku 23. člena pravi:

»(4) Občasni, neperiodični dohodki po tem zakonu so dediščine, darila, odškodnine, odpravnine, nagrade in drugi dohodki, ki jih je upravičenec prejel samo enkrat in niso dohodki iz naslova priložnostnega dela.«

Iz tega izhaja, da se vse »odškodnine«, določene po sklepih ali sodbah slovenskih sodišč ali ESČP, vštevajo v dohodke, ki so osnova za dodelitev socialnih pomoči. Če ste torej prejeli kakršnokoli odškodnino po sklepih slovenskih sodišč ali ESČP, potem boste praviloma, za določeno obdobje, izgubili pravico do socialne pomoči.

Zakon o povračilu škode osebam, izbrisanim iz registra stalnega prebivalstva, pa v 18. členu pravi:

»Denarna odškodnina, izplačana po tem zakonu, se ne šteje v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.«

Iz tega izhaja, da se samo te odškodnine ne štejejo v osnovo za odmerjanje socialne pomoči. Povedano drugače, če je torej odškodnino prejel nekdo, ki sodi med »izbrisane«, potem v nobenem primeru ne bo izgubili pravice do socialne pomoči.

Oba omenjena zakona državljane Republike Slovenije z vidika istih pravic ločujeta v dve kategoriji, kar je v očitnem nasprotju z določili Ustave Republike Slovenije.

Zadnje novice

Sorodne vsebine