16.1 C
Ljubljana
petek, 23 aprila, 2021

Zadnji dan seje o spremembah zakonov o skupnosti študentov in vojnih veteranih

Poslanke in poslanci zadnji dan redne majske seje obravnavajo noveli zakonov o skupnosti študentov in vojnih veteranih, ki so ju pripravili v poslanski skupini SDS.

 

S spremembami zakona o skupnosti študentov v poslanski skupini SDS predlagajo, da se Študentko organizacijo Slovenije opredeli kot pravno osebo javnega prava ter da za nadzor nad zakonitostjo in porabo finančnih sredstev študentske organizacije skrbi Računsko sodišče RS. Tako bi se za naročila blaga in storitev s strani študentske organizacije moral uporabljati zakon o javnem naročanju, obveznosti študentskih funkcionarjev bi morale slediti zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, v celoti bi morali spoštovati zakon o dostopu do informacij javnega značaja, plačila zaposlenim bi morala biti omejena s plačilno lestvico v javnem sektorju za primerljiva dela. Za finančno poslovanje študentske organizacije bi se torej moralo uporabljati enake kriterije in predpise, kot veljajo za javni sektor. V poslanski skupini SDS so prepričani, da bi z omenjenimi spremembami zajezili netransparentno porabljanje finančnih sredstev študentske organizacije ter njenih funkcionarjev in zaposlenih.

V nadaljevanju bodo poslanke in poslanci obravnavali še novelo zakona o vojnih veteranih, s katero v poslanski skupini SDS predlagajo vračilo pravic in njihov obseg vojnim veteranom, kot je bilo pred sprejetjem zakonom o uravnoteženju javnih financ, pa vse do danes še ni bil vrnjeno: znižanje starostne meje za uveljavljanje pravice do varstva po zakonu o vojnih veteranih s 55 na 50 let ter vrnitev pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja tako, da lahko upravičenec po lastni izbiri uveljavi pravico po zakonu o vojnih veteranih ali po kakšnem drugem predpisu. Rešitev v zakonu pa je tudi sprememba cenzusa oziroma sprememba osnove ter način določanja osnove za ugotavljanje pravice do veteranskega dodatka in njegove višine. Če smo dvignili minimalno pokojnino, je prav, da dvignemo tudi cenzus za prejemanje veteranskega dodatka, so prepričani. Predlog omenjenih sprememb so pripravili na pobudo številnih vojnih veteranov, ki opozarjajo, da se nerazumno stanje, ki vlada na tem področju, nemudoma odpravi in da se ljudem, ki so bili pripravljeni za našo samostojnost dati življenje, omogoči človeka vredno življenje.

Zadnje novice

Sorodne vsebine