13.6 C
Ljubljana
sreda, 12 maja, 2021

Tole nas čaka, če na oblast pride levičarska koalicija ustavnega loka: razlastitev v »javno dobro« ter legalizacija najemnikov brez najemne pogodbe

Letos mineva 75 let od prvih velikih ukrepov, ki jih je nova komunistična oblast uvajala še pred koncem druge svetovne vojne, in sicer nacionalizacije, ki je v obliki razlastitev pomenila zaseg imetja, zlasti tovarn, kasneje tudi kmetijskih zemljišč, pa tudi nepremičnin. Seveda vse pod pretvezo gesel, kot je denimo »tovarne delavcem« in podobno – rezultat vsega skupaj pa je bila enakost v revščini, razen za tiste, ki so bili »bolj enaki« od drugih.

 

A če ste mislili, da so takšni eksperimenti v Sloveniji le še del daljne zgodovine, se zelo motite. Nadaljevalci revolucionarnih izročil, zbrani v stranki Levica, so že lani pripravili poseben programski dokument, v katerem se bojda zavzemajo za lažji dostop mladih do stanovanj. A seveda ne tako, da bi posegli v razne gradbene monopole ter prisesane pijavke, ki na račun svojega soodločanja pri gradbenih dovoljenjih zvišujejo povprečno višino najemnin, pač pa tako, da bi udarili kar lastnike stanovanj, ki slednja oddajajo v najem.

Na twitterju je poslanec SMC Gregor Perič objavil izsek, kjer Levica predlaga, da bi v času epidemije zamrznili plačevanje najemnine. Tako predlagajo, da bi bili najemniki stanovanj po zakonu oproščeni plačevanja najemnin v času epidemije. Prav tako naj bi bili najemniki brez najemnih pogodb po pravicah izenačeni s tistimi, ki imajo sklenjene najemne pogodbe. Levica želi tudi doseči, da v času trajanja epidemije lastnik stanovanja oz. najemodajalec ne bi smel prekiniti pogodbe o najemu stanovanja brez izrecnega dovoljenja najemnika.

Kot nam je uspelo izvedeti, gre za amandmaje Levice k šestemu paketu zakonodaje za ublažitev krize, ki jo je povzročila epidemije in sicer amandma k 113. členu.

Iz samega besedila je razvidno, da imajo predlagatelji precej pomešane pojme glede samega najema. Kot prvo zakonsko podprejo najem brez najemne pogodbe, kar je pravzaprav nelegalno stanje, potem pa v naslednjem odstavku že govorijo o tem, da brez izrecnega dovoljenja najemojemalca lastniki ne smejo prekiniti pogodbe v času epidemije (kaj pa, če pogodba sploh ne obstaja?). Kaj naj bi po njihovo pomenila izenačenost pravic legalnih in ilegalnih najemojemalcev, pa vedo samo oni – morda pa gre za premoženjske koristi v zvezi s prijavami »slamnatih« najemnikov na enem naslovu, kar smo v naši državi doživeli prav pred kratkim, ko se je ugotovilo, da je na enem naslovu prijavljenih ogromno stanovalcev?

No, ob tem bi Levica kar enostransko zamrznila obveznost najemnikov v času epidemije, kar pomeni, da bi bili lastniki stanovanj (začasno?) razlaščeni.

Poslanec Perič ob tem opozarja, da želi Levica s to določno ponovno kaznovati tiste, ki so s svojim delom in prihranki uspeli ustvariti nekaj več. »Predlagajo začasno razlastitev najemodajalcev in to v očitnem nasprotju z 69. členom Ustave.« In kaj pravi ustava v tem členu? »Lastninska pravica na nepremičnini se lahko v javno korist odvzame ali omeji proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini pod pogoji, ki jih določa zakon.« Torej: razlastitev je možna res v samo izjemnih primerih, pa še tedaj pod strogo določenimi pogoji, pri čemer mora biti razlaščencem povrnjena škoda.

Ob tem velja spomniti tudi na siceršnjo nekonstruktivno držo tako Levice kot ostalih treh strank, ki sestavljajo levičarsko Koalicijo ustavnega loka, saj tako rekoč sredi epidemije zahtevajo zamenjavo vlade, seveda ob pomoči botrov iz ozadja (globoke države), kar ni nič drugega kot državni udar. Iz samih amandmajev k šestemu protikoronskemu paketu pa je tudi razvidno, kaj bi nas dočakalo, če bi Levica prišla na oblast, saj že sam predlog zamrznitve najemnin, ki bi bil zapovedan preko zakona, pomenil grob poseg v zasebno lastnino, kar kršitev pravice do zasebne lastnine in prostega razpolaganja z njo. Si res želimo takšne prihodnosti, kjer bi nas lahko država prosto po Prešernu vsak hip razlastila?

Zadnje novice

Sorodne vsebine