9.6 C
Ljubljana
četrtek, 13 maja, 2021

Skupina poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij! (Celotno besedilo predloga za razpis referenduma)

Skupina poslancev je danes v državnem zboru vložila predlog za posvetovalni referendum o dogovoru ZN o migracijah.

Janez Janša je sicer danes med izredno sejo DZ o Marakeški deklaraciji poslanske skupine pozval, naj se pridružijo podpisu tega predloga. Dejal je še, naj ljudje preberejo dogovor in povedo svoje mnenje.

Že pred tem je v razpravi o dogovoru ZN o migracijah v DZ Janša poudaril, da je bil postopek potrjevanja dokumenta protiustaven in protizakonit. Vlada je po njegovih besedah dokument podprla, ne da bi o tem potekala politična ali pravna razprava. Pojasnil je, da jim zato ne preostane drugega, kot da vložijo zahtevo za posvetovalni referendum.

 Predlog objavljamo v celoti:

 

SKUPINA POSLANK IN POSLANCEV

(prvopodpisani Danijel Krivec)

 Ljubljana, 21. 11. 2018

 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

mag. Dejan Židan, predsednik

Na podlagi 171. in 184. Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) ter 26. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – odl. US) vlagamo

PREDLOG ZA RAZPIS POSVETOVALNEGA REFERENDUMA

O OBRAVNAVI MIGRACIJ

 

in ga pošiljamo v obravnavo in sprejem Državnemu zboru RS.

Pri obravnavi predloga v Državnem zboru in delu njegovih delovnih teles bo v imenu predlagatelja sodeloval mag. Branko Grims. 

Državnemu zboru Republike Slovenije predlagamo, da:

 1. Na podlagi 26. in 30. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07-uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – odl. US) sprejme Odlok o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij.

 

 1. Na podlagi 27. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi razpiše posvetovalni referendum na celotnem območju države tako, da naj se referendumsko vprašanje glasi:

 

 “Ali ste zato, da Slovenija pristopi k Globalnem dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije?”

Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.

Obrazložitev:

 

V skladu s 26. in 30. členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (v nadaljevanju: ZRLI) lahko Državni zbor RS razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane. Predlagano vprašanje se nanaša na pristop Slovenije Globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah.

Iz Marakeške politične deklaracije ter Globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah izhaja politika, ki obravnava migracije, vključno z množičnimi migracijami, kot nekaj zelo pozitivnega, kot generator razvoja, in na tej osnovi daje migracijam prednost pred lastnimi državljani in njihovimi pravicami. Vprašanje torej obravnava pravico do integritete države, do osnovnih pravic državljank in državljanov, ki tu – v Republiki Sloveniji  – živijo, do njihove temeljne pravice, da se trajno ohranijo kultura, tradicija in vrednote slovenskega naroda. To torej ni odločanje o človekovih pravicah migrantov (to že celovito ureja pravni red RS), ampak gre izključno za osnovne pravice državljank in državljanov RS.

Do sedaj je bila brez vednosti državljanov 2. maja 2018 sprejeta Marakeška politična deklaracija. Trenutno se pod okriljem Združenih narodov pripravlja razglasitev Globalnega dogovora o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, in sicer 17. decembra 2018, katerega besedilo je bilo prav tako usklajeno ob sodelovanju Vlade RS brez kakršnekoli vednosti državljanov, jutri se bo razpravljalo o naslednji verziji programa za sprejemanje drugih narodov in tuje kulture na naše ozemlje. Vse to je v očitnem nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije. Po Ustavi  RS ima oblast ljudstvo. Ustava RS na prvo mesto postavlja neposredno uresničevanje oblasti – z referendumom.  Iz načela demokratičnosti pa mora izhajati vnaprejšnja  zaveza, da se bo izid referenduma dejansko upoštevalo! 

Volivke in volivci imajo vso pravico odločiti o tako pomembnem vprašanju, ki je za sedanje in naslednje rodove, odvisno od izbranega načina, kako se ureja (in na tej osnovi sprejetih zakonov), zagotovo usodnega pomena za njihovo varnost in blaginjo, pa tudi za ohranitev slovenske identitete, kulture in temeljnih vrednot slovenskega naroda, ki je po Temeljni ustavni listini neločljiv konstitutivni element slovenske države – Republike Slovenije.

 

SKUPINA POSLANK IN POSLANCEV

Prilogi:

– Predlog Odloka o razpisu posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij

– Podpisi poslank in poslancev:

 • Danijel Krivec
 • Anja Bah Žibert
 • Franc Breznik
 • Nada Brinovšek
 • Zvone Černač
 • Boris Doblekar
 • mag. Karmen Furman
 • Jelka Godec
 • mag. Branko Grims
 • Eva Irgl
 • Janez Janša
 • Alenka Jeraj
 • mag. Dejan Kaloh
 • Franci Kepa
 • Jožef Lenart
 • Suzana Lep Šimenko
 • Tomaž Lisec
 • dr. Anže Logar
 • Žan Mahnič
 • Bojan Podkrajšek
 • mag. Marko Pogačnik
 • Marijan Pojbič
 • Franc Rosec
 • mag. Andrej Šircelj
 • Jože Tanko
 • Zmago Jelinčič Plemeniti
 • Jani Ivanuša
 • Lidija Ivanuša
 • Dušan Šiško

Predlog Odloka o razpisu posvetovalnega referenduma

o obravnavi migracij

Na podlagi 26., 27. in 30. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo in 6/18 – odl. US) in 171. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13 in 38/17) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne ……… sprejel

ODLOK

o razpisu posvetovalnega referenduma

o obravnavi migracij

I.

S tem odlokom se razpisuje posvetovalni referendum o obravnavi migracij.

Za dan razpisa referenduma, s katerim začnejo teči roki za opravila, ki so potrebna za izvedbo referenduma, se šteje ___________________ .

Glasovanje na referendumu se izvede v nedeljo, ______________.

Za izvedbo referenduma skrbi Državna volilna komisija.

II.

Posvetovalni referendum se opravi na območju cele države z vprašanjem:

“Ali ste zato, da Slovenija pristopi k Globalnem dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah, ki izenačuje legalne in ilegalne migracije?”

Glasovalec glasuje tako, da na glasovnici obkroži besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.

III.

Odlok začne veljati naslednji dan po objavi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazložitev:

 

Skupina poslank in poslancev je dne 21.11. 2018 vložila v Državni zbor predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi migracij.

Državni zbor na podlagi 26. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (v nadaljevanju: ZRLI) lahko razpiše posvetovalni referendum o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane.

V skladu s 27. in 30. členom ZRLI določa predlog odloka vrsto referenduma, ki se razpiše kot posvetovalni referendum, referendumsko območje in besedila vprašanj, o katerih se odloča na referendumu na posameznem referendumskem območju, dan razpisa referenduma in dan glasovanja na referendumu.

Predlagano vprašanje se nanaša na pristop Slovenije Globalnemu dogovoru o varnih, urejenih in zakonitih migracijah.

Akt o razpisu referenduma mora biti v skladu z drugim odstavkom 30. člena ZRLI  objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine