13.6 C
Ljubljana
torek, 20 aprila, 2021

Predsednik vlade Janez Janša vodil sejo Sveta vlade za Slovence v zamejstvu

Na povabilo predsednika Vlade RS in predsednika Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu Janeza Janše je danes v Kongresnem centru Brdo zasedal Svet Vlade RS za Slovence v zamejstvu. Njegovi člani so predstavniki avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem, ki imajo bogate izkušnje pri uveljavljanju skrbi za razvoj slovenske manjšine v sosednjih državah, ter slovenski ministri. Kot podpredsednica sveta je na seji sodelovala tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Helena Jaklitsch.

 Osrednja razprava je bila namenjena dvema pomembnima temama: prihodnosti slovenstva v zamejstvu in ohranjanju slovenskega jezika in identitete v zamejskem prostoru ter o vlogi in odnosu Republike Slovenije pri tem.

Uvodoma je zbrane pozdravil predsednik sveta premier Janša ter podal krajši pogled na prihodnost slovenstva v zamejstvu in izpostavil pomembnost dobrih odnosov s sosednjimi državami ter podal zagotovilo, da bo vlada temu posvečala pozornost tudi v prihodnje. Ob tem je poudaril, da mora država, ne glede na to, kakšni so odnosi s sosednjimi državami, izvajati nekatere temeljne aktivnosti, ki so ključne za ohranjanje slovenske identitete tam, kjer živijo Slovenci. V ospredju sta jezik in identiteta, ki sta bistvena. Identiteta je to, kar si in kar želiš biti, je predsednik vlade povzel misel pokojnega Justina Stanovnika.

V nadaljevanju je spregovoril o tem, da je pri ohranjanju identitete ključno sodelovanje med kulturnimi ustanovami na obeh straneh meja. “Veliko bogastvo tako v Sloveniji kot v zamejstvu predstavljajo številne  kulturne ustanove, predvsem amaterska kulturna društva.” Za krepitev slovenske identitete v zamejstvu pa je po mnenju predsednika vlade nujna tudi prisotnost v medijih. “Gre za vzpodbudno prisotnost v medijih, predvsem o bistvenih  in temeljnih stvareh kot sta jezik in identiteta.”

Predsednik vlade je v uvodnem nagovoru med drugim izpostavil, da je pri ohranjanju slovenske identitete v zamejstvu zelo pomembno tudi vztrajanje na medsebojnih sporazumih, ki jih je treba izpolnjevati, na obveznostih, ki jih imajo  sosednje države do manjšin. Pri tem je pomembno tudi  izpolnjevanje obveznosti do manjšin drugih držav v Sloveniji. “Zavedati se je treba, da se to področje vedno jemlje kot reciprociteta.” Izpostavil je tudi, da je identiteta nekaj, kar je vidno, zato so pomembna obeležja, napisi, možnost uporabe jezika v javnem življenju in uporaba jezika v uradnih postopkih. “To so bistvene stvari, veliko bolj pomembne od statističnih številk.” Po njegovem mnenju je zanimanje za zaščito manjšin po tem, ko je Slovenija v Evropski uniji in po tem, ko so v Evropski uniji tudi vse sosednje države, vedno večje. Izpostavil je, da možnosti, ki jih ima Slovenija po letu 2004, še niso bile v celoti izkoriščene ter, da je z medsebojno sinergijo obmejnih občin to področje mogoče bistveno bolje nadgraditi. “Prioriteto na področju sodelovanja morajo imeti mladi. Oni so tisti, ki bodo slovensko identiteto živeli tudi v prihodnje.”

V uvodnem nagovoru je predsedni vlade JAnez Janša poudaril tudi, da  se ne sme zanemariti cerkvenega prostora. “Velika zasluga ohranjanju slovenske identitete v zamejstvu skozi zgodovino gre slovenskim duhovnikom.”
Glede strategije odnosov Republike Slovenije s Slovenci zunaj meja, ki je bila sprejeta leta 2008 in po tem nekajkrat spremenjena, je predsednik vlade dejal, da jo bo treba nadgraditi in sprejeti novo. Člane sveta je pozval k razmisleku o predlogih za novo strategijo, ki bo odgovorila na zahteve časa v prihodnjih desetih letih. Predlagal je tudi ustanovitev sklada, ki bi podpiral in vzpodbujal kulturne ustanove na obeh straneh meja, ter podal zagotovilo, da bo vlada storila vse za pospešitev postopkov pridobivanja državljanstva za vse zainteresirane Slovence v zamejstvu in po svetu. Seja Sveta vlade za Slovence v zamejstvu se je zaključila z zahvalo predsednika vlade udeležencem posveta za dobro dosedanje sodelovanje ter željo po uspešnem sodelovanju tudi v prihodnje.

Ministrica dr. Helena Jaklitsch je pozdravila vse navzoče in izrazila svojo veselje, da se je današnje srečanje, kljub trenutnim epidemiološkim razmeram, lahko izvedlo. V nadaljevanju je na kratko predstavila aktivnosti in prizadevanja urada v tem letu ter načrt aktivnosti v prihodnjem. Urad je okrepil sodelovanje z ministrstvom za gospodarstvo, tudi z namenom ustvarjanja skupnega gospodarskega prostora, in z ministrstvom za kmetijstvo, ki ju povezuje projekt vzpostavitve vzorčne kmetije v Gorskem kotarju. Izpostavila je dobro sodelovanje z ministrstvom za izobraževanje, ki je eden ključnih sogovornikov pri podpori Slovencem v zamejstvu pri utrjevanju znanja slovenščine. Ministrica je tudi izpostavila pomembnost vključenosti vsebin s področja zamejstva v slovenske medije, kot eno pomembnejših korakov k bolj sistematičnem razmisleku o aktivnostih z namenom izboljšanja položaja v zamejskih skupnosti pa ocenjuje pripravo nove celovite strategije za prihodnjih 10 let. »Sama to strategijo vidim z dveh vidikov – kot strategijo odnosa med Slovenijo kot matično domovino in Slovenci v zamejstvu, pa tudi kot strategijo, katere izvajanje bo prispevalo k večji ozaveščenosti o obstoju in delu naših narodnih skupnosti v sami Sloveniji«

Člani sveta iz zamejstva so pozdravili in se obenem zahvalili za sklic seje ter možnost predstavitve svojih pogledov, mnenj in izzivov, s katerimi se bodo slovenske skupnosti v sosednjih državah srečevale v prihodnosti. Izpostavili so tudi pričakovanja, ki jih imajo od Republike Slovenije pri strateških vprašanjih njihovega razvoja ter bilateralnega sodelovanja s sosednjimi državami na področju varstva in odnosa do slovenske skupnosti.

Strinjali so se, da je ohranjanje slovenskega jezika in slovenske identitete temeljni dejavnik obstoja slovenstva v zamejstvu. Raba slovenskega jezika na vseh področjih življenja, javnem, zasebnem/družinskem in upravnem, je ključna za ohranitev in razvoj slovenske identitete. Za dosego tega cilje so pomembne tako kulturne in ostale dejavnosti, ki krepijo medsebojno in čezmejno sodelovanje ter ohranjajo vez s Slovenijo. Pri tem imata vedno večjo vlogo in pomen vzgoja in izobraževanje v slovenskem jeziku na vseh nivojih, od jasli do mature. K povezanosti z matično domovino pa zagotovo prispevajo različne izmenjave; mladine, kulturnih društev in skupin, ki so bile v preteklosti bolj razvejane.

Na seji so se dogovorili, da bodo razpravo in razmislek glede prihodnosti slovenstva v sosednjih državah, s sodelovanjem pristojnih slovenskih državnih resorjev, nadaljevali in tako poskušali nadgraditi obstoječe politike in pripraviti novo strategijo, ki bo prilagojena novim izzivom medsebojnega partnerskega povezovanja in ohranjanja ter razvoja slovenstva v zamejstvu.

Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu, kot posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije, sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politik ter strategij Republike Slovenije na področju skrbi za Slovence v zamejstvu. Sodeluje pri izdelavi drugih strateških dokumentov in razvojnih programov ter sprejema stališča do dogodkov, povezanih z delovanjem in položajem Slovencev v zamejstvu.

Zadnje novice

Sorodne vsebine