26.3 C
Ljubljana
torek, 15 junija, 2021

Razsipni rebalans proračuna 2019: iz dohodnine naj bi pobrali 10 odstotkov več denarja

Načrtovani prihodki za leto 2019 so 10,35 milijarde evrov, odhodki pa 10,16 milijarde evrov. Največ prihodkov bo iz davkov, kjer načrtujejo, da bodo iz naslova dohodnine pobrali 10 odstotkov več sredstev, načrtujejo tudi višjo potrošnjo in s tem višji davek na dodano vrednost.

Število zaposlenih v javni upravi bodo še povečali. Za plače in druge stroške ter prispevke v ožji javni upravi načrtujejo porabo v višini 1.323,4 milijarde evrov ali 7,9 odstotka več kot v letu 2018.

Potrjen predlog rebalansa proračuna

Vlada je potrdila predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2019. Za letos načrtuje 10,35 milijarde evrov prihodkov in 10,16 milijarde evrov odhodkov. Razlika je 190 milijonov evrov. Toliko naj bi bilo presežka, kar pomeni 0,4 odstotka bruto domačega proizvoda. S tem naj bi zasledovali zahtevano razmerje med zagotavljanjem stabilnosti javnih financ.

Prihodki naj bi bili za 600 milijonov evrov oziroma 6,2 odstotka višji od prvotno načrtovanih za leto 2019 in za 353 milijonov evrov višji od doseženih v letu 2018. Višji prihodki so načrtovani zaradi boljše gospodarske napovedi v primerjavi s tisto pri sprejemanju obstoječega proračuna. Načrtovani odhodki so višji za 460 milijonov evrov oziroma 4,8 odstotka glede na obstoječi proračun 2019 in za kar 700 milijonov evrov glede na dosežene odhodke v letu 2018.

Razlogi za višje odhodke

V vladi navajajo, da se izdatki državnega proračuna zvišujejo zaradi lani sprejetih predpisov in sklenjenih dogovorov z različnimi združenji in sindikati. V rebalansu so tako med izdatki upoštevali višje povprečnine občinam, dogovorjene letne dodatke in uskladitve pokojnin, dogovor o politiki plač v javnem sektorju, višji minimalni dohodek in višjo minimalno plačo, zvišanje obrambnih izdatkov, med katere sodi tudi kibernetska varnost, in dodatne investicije v zdravstvu.

Med izdatki bo največ denarja namenjenega izobraževanju in športu (1,80 milijarde evrov), socialni varnosti (1,18 milijarde evrov) in pokojninskemu varstvu (969,85 milijona evrov). Za obresti in stroške zadolževanja države bomo plačali 805,66 milijona evrov, od tega 785,06 milijona evrov neposredno za obresti, preostalih 20,6 milijona evrov pa so stroški, ki jih imamo zaradi zadolževanja.

Če so izdatki povsod višji, pa je drugače pri izdatkih za pokojninsko varstvo, ki predstavljajo transfer v Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Ti bodo letos za 244,70 milijona evrov nižji. Kot razlog navajajo višje prispevke iz dohodkov, ki bodo vplačali v pokojninsko blagajno.

V javnem sektorju bodo dodatno zaposlovali

Vlada je z rebalansom proračuna zvišala tudi dovoljeno število zaposlenih v skupnem kadrovskem načrtu državnih organov. Doslej dopustno povečanje v višini največ 0,8 odstotka so povečali še za 0,2 odstotne točke, na največ 1 odstotek. Število zaposlenih v javnem sektorju nameravajo tako povečati, kar upravičujejo s tem, da bodo s tem zagotovili ustrezno število zaposlenih v primerih nujnih potreb, predvsem za reševanje kadrovske problematike v zaporih in upravi za probacijo, saj ta čas kadrovska popolnitev na tem področju ni niti polovična.

Zadolževanje bodo povečali še za 1,89 milijarde evrov

V letu 2019 načrtujejo novo zadolžitev države. Navajajo, da je za izvrševanje državnega proračuna za letošnje leto potrebno financiranje v višini 1,89 milijarde evrov namesto prvotno predvidenih 3,26 milijarde evrov. Razlogi za znižanje so višji presežek proračuna za  193,64 milijona evrov in kupnina od prodaje deleža v NLB v višini 602,55 milijona evrov. Že v letu 2018 pa so se zadolžili na zalogo, najeli so posojilo v višini 570,49 milijona evrov. Navajajo še, da so del od potrebnih 1,89 milijarde evrov letos že zagotovili, saj so januarja izdali obveznice v višini 1,5 milijarde evrov. Pri tem navajajo, da to ne pomeni dodatnega zadolževanja, ampak refinanciranje obstoječih dolgov pod ugodnejšimi pogoji.

Vida Kocjan

Zadnje novice

Sorodne vsebine