10.1 C
Ljubljana
ponedeljek, 17 maja, 2021

Poslanci SDS, SMC in NSi za sklic nujne seje odbora za notranje zadeve zaradi nezdružljivosti funkcije predsednika Računskega sodišča Tomaža Vesela z revizorsko dejavnostjo na FIFI!

Napisal: Sara Rančigaj

Poslanci SDS, SMC in Nove Slovenije so podali zahtevo za sklic nujne seje, kjer si želijo raziskati zakonitost delovanja Računskega sodišča Republike Slovenije z vidika integritete in avtonomije članov računskega sodišča. V javnosti so se v zadnjih tednih pojavile informacije v zvezi z Računskim sodiščem RS, ki po njihovem mnenju nazorno nakazujejo na to, da predsednik Računskega sodišča RS, Tomaž Vesel, opravlja dejavnost, ki je s funkcijo predsednika nezdružljiva. Poslanci še poudarjajo, da je brez utemeljenega razloga posegel v skoraj dokončan revizijski postopek s tem, da je odvzel pooblastilo prvemu namestniku predsednika Računskega sodišča RS, Jorgu Kristjanu Petroviču in ga prenesel na drugo namestnico Mojco Planinšek, ki v postopku revizije do zaključka sploh ni sodelovala.


Uslužbenci, predvsem pa funkcionarji Računskega sodišča RS so dolžni spoštovati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, v delu, ki se nanaša na poklicne funkcionarje in ustavno načelo zakonitosti, da morajo njegovi funkcionarji delovati zakonito, v skladu z Ustavo RS, zakoni in podzakonskimi predpisi. Računsko sodišče RS je pri svojemu odločanju avtonomno, a po mnenju poslancev SDS, SMC in NSi odbora za notranje zadeve “ni avtonomno pri spoštovanju načela zakonitosti, ki zavezuje vse uslužbence in funkcionarje v javnem sektorju”.

Zakon o računskem sodišču v 1. odstavku 16. člena določa, da je funkcija člana računskega sodišča nezdružljiva z opravljanjem katerekoli pridobitne dejavnosti, ki po zakonu ni združljiva z opravljanem javne funkcije. Nezdružljivost dejavnosti za pridobivanje premoženjske koristi s funkcijo poklicnega funkcionarja je določena v ZIntPK. Izjeme od nezdružljivosti so navedene v 2. odstavku 26. člena ZIntPK in sicer, da lahko poklicni funkcionar opravlja pedagoško, znanstveno, raziskovalno, umetniško, kulturno, športno in publicistično dejavnost ter vodi kmetijo in upravlja z lastnim premoženjem, razen če drug zakon ne določa drugače.

Predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije Tomaž Vesel Foto: Twitter

Poslanci poudarjajo, da Vesel, pri organizaciji FIFA ne opravlja športne dejavnosti, temveč revizijsko dejavnost. “Vesel ne izpolnjuje pogojev za opravljanje športne dejavnosti kot je dovoljena po Zakonu o športu, saj ni registrirani igralec nogometa ali pa registrirani delavec v športu,” še opozarjajo.

Foto: STA

V primeru Vesela bi moral KPK izdati privoljenje

Poslanci še poudarjajo, da bi moral Komisija za preprečevanje korupcije izdati dovoljenje, kjer določi pogoje in omejitve, in s katerim dovoli opravljanje Veselove dodatne dejavnosti in jo tudi javno objaviti. KPK je dne 30. decembra 2020 v posebnem sporočilu za javnost zanikala, da bi kakršnakoli uradna komunikacija s KPK ali tovrstni dokument obstajal: “Komisija v svojem dokumentarnem gradivu omenjenega mnenja ni našla, zato vsebine ne more komentirati. Po razpoložljivih informacijah je šlo pri podaji mnenja o opravljanju dodatne dejavnosti pri Mednarodni nogometni zvezi za neposredno komunikacijo med predstojnikoma obeh organov, kar lahko potrdi nekdanji predsednik KPK Boris Štefanec,” so dejali. Obstajala naj bi torej le komunikacija med Veselom in Štefanecem.

Nekdanji predsednik KPK Boris Štefanec Foto: STA

Vse kaže, da se je naknadno skliceval na opravljanje športne dejavnosti zgolj za to, ker ve, da mu pri opravljanju športne dejavnosti ni potrebno obveščati KPK in mu tako ni potrebno dokazovati uradnega obvestila KPK. “Njegovo zatrjevanje o nekem dopisovanju z gospodom Štefanecom pa služi zgolj prelaganju odgovornosti, da naj bi v dobri veri verjel, da gre za športno dejavnost, čeprav je vsakemu jasno, da nadzor in revizija nista priznani športni panogi,” so še kritični.

Sporna zamenjava prvega namestnika pred objavo poročila

Dne 22. decembra 2020 je Jorg Kristjan Petrovič, prvi namestnik predsednika Računskega sodišča RS, javnosti sporočil, da je Poročilo Računskega sodišča RS o nakupih zaščitne opreme nastajalo od maja do decembra 2020, pri čemer je sodelovalo sedem revizorjev in vrhovni državni revizor. Kot pristojni namestnik predsednika Računskega sodišča je osnutek poročila na 262 straneh prejel v četrtek zvečer , 17. decembra 2020. Sporočil je, da se bo do vsebine poročila opredelil v razumnem času, tako kot vedno v svoji 16-letni karieri in da pri tem ne gre za politične, temveč zahtevne strokovne odločitve. Po njegovem mnenju je medijska neučakanost nesprejemljiv pritisk, ter da bi bila morebitna menjava pristojnega namestnika v tej fazi precedens. Pozval je, naj se da stroki čas, da opravi svoje.

Prvi namestnik predsednika Računskega sodišča RS Jorg Kristijan Petrovič Foto: STA

Vesel je naslednji dan odvzel pooblastila Petroviču za podpis omenjenega osnutka revizijskega poročila  in jih prenesel na namestnico Mojco Planinšek, kar predstavlja prvi primer v zgodovini Računskega sodišča RS, da se pooblastila prenesejo na drugega namestnika predsednika, ravno pred podpisom osnutka poročila. “Takšen odvzem pooblastil pomeni poseg v avtonomno in strokovno odločitev člana računskega sodišča, kar namestnik predsednika tudi je,” so še kritični pobudniki sklica seje. V kolikor se pooblaščeni namestnik in vrhovni revizor ne strinjata glede vsebine poročila, poslovnik določa edino varovalko, da o spornih zadevah odloči predsednik računskega sodišča.

Odbor predlaga odstop predsednika Računskega sodišča

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo predlaga predsedniku računskega sodišča, da, zaradi ugotovljene dalj časa trajajoče nezdružljivosti funkcije s pridobitno dejavnostjo v organizaciji FIFA, odstopi s položaja predsednika Računskega sodišča RS. Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo predlaga Komisiji za preprečevanje korupcije, da glede odvzema pooblastil namestnika predsednika s strani predsednika Računskega sodišča RS uvede postopek na podlagi 13. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Odbor je na sejo povabil vse, ki so vpleteni v omenjeno problematiko, tako so vabilo naslovili na Vesela, Petroviča, predsednika KPK Roberta Šumija in Štefaneca.

Vir: Nova24TV.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine