9 C
Ljubljana
nedelja, 18 aprila, 2021

Metod Berlec: V soboto bo minilo trideset let od ustanovitve Socialdemokratske zveze Slovenije

V soboto bo minilo trideset let od ustanovitve Socialdemokratske zveze Slovenije. Ustanovljena je bila torej 16. februarja 1989. Skupaj s Slovensko demokratično zvezo, ki je bila ustanovljena 11. januarja 1989, sta politični predhodnici današnje SDS, ki bo tako v naslednjih dnevih in tednih praznovala tri desetletja svojega obstoja oziroma delovanja in prizadevanja za prelom s totalitarno preteklostjo, za vzpostavitev demokracije, za prehod iz planskega v tržno gospodarstvo, za skupno dobro v korist slovenskega naroda in RS.

Čeprav je France Tomšič predlagal ustanovitev Iniciativnega odbora SDZS že v času litostrojske stavke decembra 1987, je bilo treba do ustanovitve zveze čakati dobro leto dni. SDZS je bila tako ustanovljena 16. februarja 1989 v skoraj polni Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani. V predsedstvo zveze so bili izvoljeni Katja Boh, Brane Gradišnik, Andrej Magajna, Vitodrag Pukl, Matjaž Šinkovec, Boro Terčelj in France Tomšič. Slednji je bil nato marca izvoljen za predsednika stranke. SDZS so oblastniki silili pod okrilje SZDL, vendar Tomšič v to ni privolil, saj je z ustanovitvijo stranke, ki se je zaradi pritiskov režima sprva imenovala »zveza«, mislil resno.

Precej krajša je bila pot do ustanovitve SDZ. Ideja o novi organizacijski povezavi slovenskih kulturnih delavcev (razumnikov) je izšla iz pobude, dane na 1. zboru slovenskih kulturnih delavcev 2. junija 1988. Naletela je na ugoden odmev tudi pri Društvu slovenskih pisateljev in Slovenski matici. Iniciativni odbor pod vodstvom Dimitrija Rupla je 12. oktobra 1988 sprejel programske teze prihodnje zveze in jih predstavil na 2. sklicu Zbora slovenskih kulturnih delavcev sredi novembra 1988. Tako je bila 11. januarja 1989 velika dvorana Cankarjevega doma v Ljubljani premajhna za vse, ki so se zbrali na ustanovitvi SDZ. Dimitrij Rupel je bil izvoljen za predsednika. Člani Izvršnega odbora SDZ so postali Janez Janša, Alojz Križman, Ivan Oman, Hubert Požarnik, Tomaž Pisanski, Samo Resnik, Veno Taufer in Boštjan M. Zupančič.

Predhodnici današnje SDS, Slovenska demokratična zveza in Socialdemokratska zveza Slovenije, sta bili ustanovljeni v začetku leta 1989.

Zadnje novice

Sorodne vsebine