4.9 C
Ljubljana
sreda, 1 februarja, 2023

(INTERVJU) Tomaž Lisec: »Volivci bodo imeli 24. aprila lahko izbiro: prazne obljube ali konkretna dejanja«

 Piše: Lea Kalc Furlanič

»Zato upam,« poudarja dolgoletni poslanec SDS Tomaž Lisec, »da bodo ljudje tudi v predvolilnem času videli, da medtem ko so eni sanjali, smo drugi delali.« Predvsem pa verjame, da bo podobna ekipa na vladi in v državnem zboru to počela tudi po teh volitvah. Kajti veliko je zadev, ki so predolgo čakale na začetek reševanja.  

»Za vse je v dveh letih naše vlade in koalicije zmanjkalo časa. Razlika je namreč med tistimi koalicijami, ki veliko govorijo in pišejo strategije, in koalicijo, ki veliko naredi,« je prepričan poslanec iz Sevnice, ki vnovič kandidira za poslanca Državnega zbora RS. 

Biografija 

Tomaž Lisec, rojen leta 1978, je mož in ponosni oče treh fantov: Simona, Luke in Davida. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani politolog. Prijatelji ga ocenjujejo kot prizadevnega in poštenega. Rad spremlja šport in se druži. V preteklosti je deloval v mnogih mladinskih, humanitarnih, prostovoljskih in športnih društvih (ŠKD mladi Boštanj, Mladinski svet, Študentski klub, Karitas).  

DEMOKRACIJA: Bili ste predlagatelj zakona o stanovanjski jamstveni shemi. Ob sprejetju ste izpostavili: »Zakon je pripravljen optimalno in je namenjen prvemu reševanju stanovanjske problematike mladih.« Lahko to pojasnite? 

Lisec: Idealnih zakonov ni. Tudi če bi bila zakonska dikcija pravno in nomotehnično popolna, so nekateri subjekti vedno prikrajšani, se čutijo prikrajšane ali ne privoščijo drugim. V praksi pa lahko pride pri izvajalcih do nerazumevanja zakonske dikcije, različnih izgovorov. A dejstvo je, da je ta zakon, ki je nastal na podlagi idej podmladka SDM, že peti ukrep te vlade v dobrih dveh letih na področju hitrejšega in lažjega reševanja stanovanjske problematike. Tokrat izključno za mlade in mlade družine. 

foto: osebni arhiv Tomaža Lisca

DEMOKRACIJA: V občini Sevnica (6. volilna enota in 7. volilni okraj) so vas doslej trikrat izvolili v parlament. Kaj vam to pove? Da vam ljudje zaupajo? Kako se ob tem počutite?  

Lisec: Verjamem, da je to dokaz dobrega dela celotnega članstva in podpornikov SDS v Sevnici; tako dela nekdanjih poslancev v preteklih letih, občinskih in krajevnih svetnikov kot mojega prizadevanja. Ljudje me poznajo. Poznajo moje aktivno delo na različnih področjih. Predsednik SDS Sevnica sem od leta 2009. Delo odbora ima vizijo »delaj dobro in delaj za ljudi«. Zato menim, da so tudi na teh volitvah moje oz. naše prednosti aktivno delo vseskozi, ne samo zadnji mesec pred volitvami. Dejstvo pa je, da sta moji osnovni prednosti tudi poznavanje delovanja zakonodajne in izvršilne veje oblasti tako na lokalni ravni kot državni ravni ter obstoječi kontakti v državnem zboru in na ministrstvih. Ne nazadnje sem v državnem zboru že od leta 2005, saj sem bil med letoma 2005 in 2011 zaposlen kot strokovni sodelavec v poslanski skupini SDS. V letu 2010 sem opravljal funkcijo programskega tajnika SDS. Od 2011 sem poslanec v državnem zboru. Zato jemljem svoje izide na volitvah ne samo kot zaupanje, ampak tudi zahvalo, predvsem pa željo ljudi, da njihove interese zastopam tudi v prihodnje. Kot svetnik v sevniškem občinskem svetu in svetu Krajevne skupnosti Boštanj od leta 2006 pa poznam tudi vsakodnevne konkretne lokalne izzive.  

DEMOKRACIJA: Znani ste, da ste kot poslanec in kot občinski svetnik veliko na terenu. Zakaj se vam zdi to pomembno? 

Lisec: Brez poznavanja terena težko razumeš stiske in izzive konkretnih ljudi, zaradi česar te zato lahko kaj hitro ocenijo za neverodostojnega v razpravah, ko govoriš o zadevah, ki jih ne poznaš. Kot svetnik v sevniškem občinskem svetu in svetu boštanjske  krajevne skupnosti poznam tudi konkretne vsakodnevne težave ljudi, želje in pričakovanja. Veliko sem jih s pomočjo svetnikov SDS Sevnica izpostavil na lokalni in regionalni ravni bodisi s poslanskimi vprašanji, nujnimi sejami zaradi zadev, ki niso bile problem samo pri nas, ampak tudi drugje po Sloveniji, predvsem pa s predlogi zakonov, ki morajo biti usmerjeni v potrebe ljudi. Prepričan sem, da je biti občinski svetnik in poslanec najboljša kombinacija za uspešnega poslanca, saj tako lahko pripomore k razvoju države, regije in občine.  

DEMOKRACIJA: Kaj ste pod vlado Janeza Janše pridobili v vaši občini? In zakaj so bili ti projekti nujni ali potrebni? 

Lisec: Če pustimo ob strani, da smo v zadnjih dveh letih sprejeli veliko pomembnih zakonov v državnem zboru, ki so sledili cilju izboljšati življenje vsem prebivalcem Slovenije – to so bili protikoronski svežnji, zakoni s področja okolja in prostora, kmetijstva, izobraževanja, sociale, pokojnin itd. –, je bil pomemben premik narejen na področju investicij. Sprejeli smo zakone za v zadnjih letih zanemarjena področja, npr. za ceste, predšolsko in šolsko infrastrukturo, zdravstvo, športno infrastrukturo, ki prinašajo vsem občinam možnost razvoja. Poleg tega so bili sprejeti še ukrepi na ravni vlade, ki dajejo zagon posameznim segmentom, predvsem gospodarstvu in kmetijstvu. Že samo dviga povprečnin za leti 2021 in 2022 sta občinam ogromno prinesla. Za Sevnico denimo v dveh letih pomeni dodatnih 950.000 evrov, za Škocjan pa 210.000 evrov. Ključno pa je, da v nasprotju s preteklostjo, ko so se le delale strategije, akcijski načrti, študije, konkretna izvedba pa se je zamikala –, sedaj prihaja do hitre realizacije projektov. Projekti odvajanja in čiščenja odpadne vode npr. v porečju spodnje Save, projekti hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov v Sevnici in Škocjanu, komunalno opremljanje v Poslovni coni Sevnica z zgraditvijo novega nadvoza, urejanje kanalizacije v občinah Škocjan in Sevnica, graditev Osnovne šole Ane Gale, dozidava srednje šole v Sevnici, Kulturni dom in Športna dvorana Škocjan, Muzej dr. Ignacija Knobleharja v Škocjanu, ureditev Štritovskega jezera, cestni projekti Šentjanž–Glino, most Log, vodni prepust v Dolenjih Raduljah, podvoz Boštanj in rekonstrukcija mostu čez Savo, sanacija cest: Boštanj–Mokronog, Blanca–Dol. Brezovo, Loka–Račica, ceste skozi Bučko, nova rondoja Radna in Dobruška vas, prenova ŽP v Sevnici, začetek in nadgradnja delovanja Satelitskega urgentnega centra v ZD Sevnica, Center za krepitev duševnega zdravja v Sevnici … Vse to so projekti, ki so se po skoraj desetletju truda v zadnjih dveh letih izvedli, se izvajajo ali pa se bodo izvedli v naslednjih štirih letih, če bo ista oz. vlada v podobni sestavi.  

DEMOKRACIJA: V parlamentu ste že tri mandate. Kako ocenjujete raven komunikacije tam in zakaj je tako?  

Lisec: V državni zbor sem prišel, ko je prva Janševa vlada v mandatu 2004–2008 drugim strankam ponudila partnerstvo za razvoj. To so bili konstruktivni časi. Veliko pogovarjanja, usklajevanja stališč, sprejemanja kompromisov. A tudi veliko dobrih dogovorov. Takrat je bila raven komunikacije veliko višja, večje spoštovanje med poslanci. Osebno menim, da je po vstopu stranke Levica v parlament raven komunikacije, predvsem pa vsebinske argumentacije močno padla. Namesto poudarka na vsebini se z ideološkim obkladanjem in lažmi razprave peljejo v napačne smeri. Novi obrazi od npr. leta 2014 so se prevečkrat razkrili kot popolni nepoznavalci delovanja države, državne uprave, brez dejanskega poznavanja problemov na posameznih področjih, brez sodelovanja. Medijsko podporo z več časa in izpostavljanja dobivajo »bleferji« in tisti s primitivnim izrazjem. Vsebina pa se zanemarja. Jaz imam rad vsebinske razprave in poudarek na izmenjavi argumentov o vsebini zadev. Včasih se umaknem, ker se vprašam, ali je smiselno odgovarjati na toliko neumnosti in vedno istih laži z druge strani.  

foto: osebni arhiv Tomaža Lisca

DEMOKRACIJA: Sprejemanje katerih zakonov je bilo – zaradi metanja polen opozicije pod noge – po vaših izkušnjah v DZ najtrši oreh?  

Lisec: Pri vsakem vsebinskem zakonu je bilo polno metanja polen opozicije. Polno laži, floskul, četudi so se potem glasovanja celo vzdržali. Čeprav sem težko poslušal neverjetne nebuloze, kako biti proti pri mnogih evidentno dobrih in dolgo pričakovanih zakonih (dohodnina, dolgotrajna oskrba, investicijski zakoni …), sem bil najbolj zgrožen pri sprejemanju protikoronskih svežnjev zakonov. Namerno zavlačevanje, čeprav so bili posamezni ukrepi nujno potrebni takoj. To se mi zdi popolnoma nelogično in v nasprotju z zdravo kmečko pametjo, da zaradi svojega političnega ega škoduješ, celo ogrožaš življenja.  

DEMOKRACIJA: V Sloveniji vendarle več mladih vstopa v stranko SDS in ustanavljajo vse več odborov. Kaj vam to dejstvo sporoča? 

Lisec: Zagotovo to pomeni, da imamo v zadnjih letih aktivno vodstvo SDM, ki se v nasprotju s kakšno stranko ali podmladkom ne ukvarja samo s seboj, ampak gradi kot ekipa. Verjamem pa, da se mnogi mladi odločijo za vstop v SDS tudi zaradi naše mladim naklonjene politike. Da imajo mladi občutek, da so slišani. Da se ukrepi dotikajo njih. V praksi, ne samo z besedami. Sploh sedaj v predvolilnem času mnogi mladi pridejo do stojnic in rečejo »ta vlada nam je nekaj dala«.  

DEMOKRACIJA: Na vaš predlog je država že leta 2020 povečala kmečke pokojnine, letos konec februarja pa znova. Zakaj se vam zdi pomembno, da se kmečkim upokojencem odpravi krivica pri odmeri pokojnine (z upoštevanjem zavarovanja za ožji obseg iz opravljanja kmetijske dejavnosti)?  

Lisec: Ker je šlo za evidentno krivico kot posledico prejšnjega sistema, ki ima sedaj posnemovalce v levih strankah. Ti so proti podeželju. Proti delovnim kmečkim družinam. Zato mi je bilo ob pogovorih s kmeti in kmeticami ob tej temi nelagodno v smislu, kako da država tega še ni rešila. Da so ljudje isto vplačevali, a so dobivali manj. Evidentno krivično. Sicer vsakokratna sprememba pokojninske zakonodaje ni lahka, a sem vesel, da nam je uspelo. Smo pa s tem zakonom popravili tudi krivice, ki so nastale pri dokupu študijskih, vojaških in kmečkih let. 

foto: osebni arhiv Tomaža Lisca

DEMOKRACIJA: »Volivci bodo imeli 24. aprila lahko izbiro: prazne obljube ali konkretna dejanja,« ste izjavili nedavno. Kaj želite  s temi besedami sporočiti?  

Lisec: Ta koalicija je prevzela vodenje države pred dobrima dvema letoma. V hudih časih in nepredvidljivih okoliščinah, a je tako vladi kot vladni koaliciji v državnem zboru kljub spopadanju s covidom-19 uspelo narediti ogromno premikov skoraj na vseh segmentih. Če pogledamo samo po posameznih ministrstvih, je bilo sprejetih ogromno zakonov pa tudi ukrepov. Ukrepov za ljudi. S konkretnimi učinki. In če pogledamo v izgubljeni čas po letu 2013, vidimo, da smo naredili v teh dveh letih veliko več kot prejšnje tri vlade v osmih letih. Menim, da je bilo res narejenega ogromno, poleg  že omenjenega tudi sistemske rešitve na mnogih področjih, napredek pri debirokratizaciji in digitalizaciji, napredek na področju socialne in družinske politike. Z veliko napori tako vlade kot nas, poslancev koalicije, smo uredili mnogo zadev, ki so prej čakale in čakale na ureditev: sprejeli smo zakon o dolgotrajni oskrbi, zakon o spodbujanju investicij na področju zdravstva, šolstva in športa, spremembe pokojninske zakonodaje (izredne uskladitve pokojnin, kmečke in invalidske pokojnine) itd. Celo več, popravljali smo njihove napake ter kljub vsem političnim, medijskim in drugim pritiskom zdržali do konca. In ljudje vidijo na terenu, pa tudi »v denarnici«, da smo jim pomagali s konkretnimi dejanji v nasprotju z obljubami leve politike prej.  

DEMOKRACIJA: Kaj še sporočate volivcem? 

Lisec: Za nadaljevanje uspešnega ter ljudem, gospodarstvu in kmetijstvu prijaznega dela in odnosa potrebujemo podporo. Močno podporo. Na volitvah bo pomemben vsak glas. Iz izkušenj vemo, da ni vseeno, komu ga podelimo. Zato moramo v naslednjih tednih storiti vse, da bo naš glas 24. aprila prišel do izraza. Da bodo slišane naše skupne vrednote. Treba je pridobiti še dodatne glasove, da se izognemo ciljem strank, ki napovedujejo višje davke in posege v zasebno lastnino. Da še naprej skupaj gradimo Slovenijo. To bi bilo zelo dobro tudi za Sevnico in Škocjan ter za Posavje.  

 

 

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine