16.1 C
Ljubljana
petek, 22 septembra, 2023

(DOKUMENTI) “Neovisnost” tožilstva in sodstva – Se kazenske ovadbe, vložene zoper Stojana Petriča, še vedno valjajo po predalih? Sporna izčrpavanja, lastninjenja in nakazila v davčne oaze še vedno brez epiloga!

Piše: Sara Kovač (Nova24tv)

V našem mediju smo že večkrat razkrivali poslovno mrežo idrijskega tajkuna Stojana Petriča, ki je samo od leta 2003 od slovenskih davkoplačevalcev prejela skoraj milijardo evrov (994.095.033,96) slovenskega davkoplačevalskega denarja v podjetjih v lastništvu Petriča. O njem bi lahko povedali marsikaj, marsikaj smo tudi že. Vendar pa se bomo tokrat posvetili predvsem kazenskim ovadbam, ki jih je zoper Petriča pred leti vložila Hidria Fin. Od tega je minilo praktično že deset let, epiloga pa še kar ni. Nekatere osebe so pri nas dejansko zaščitene bolj kot kočevski medved, tako recimo omenjene ovadbe v šestih letih niso priromale niti od NPU-ja do tožilstva. Nekaj časa je sicer še na voljo, preden bo vse skupaj zastaralo, vseeno pa je vprašljivo, če bodo sodni mlini zadevo sploh premleli.

Kdo sploh je Stojan Petrič? Stojan Petrič je dolgoletni predsednik uprave koncerna Kolektor in gradbinec, prezreti pa ne gre niti dejstva, da je lastnik največje časopisne hiše Delo. Prihaja iz krogov blizu nekdanjega predsednika države Milana Kučana, tako je tudi eden izmed ustanovnih članov Foruma 21. Ta je seveda povezan tudi z ljubljanskim županom, Zoranom Jankovićem. Kolektor je bil ustanovljen leta 1963, leta 2002 je podjetje postalo v celoti slovensko podjetje, ki naj bi bilo v lasti več tisoč delničarjev. Seveda je v resnici največji del lastništva pristal v rokah peščice, med katerimi je bil tudi Petrič. Leta 2010 je Kolektor prevzelo podjetje Etra, pri tem pa naj bi prišlo do spornega lastninjenja. Leta 2016 so tako kriminalisti začeli zadevo preiskovati, Petrič naj bi pri nakupu zlorabil svoj položaj, povzročil milijonsko škodo, medtem ko so se nekatera podjetja milijonsko okoristila. Zadeva se je na sodiščih kakopak zapletla, očitno je bilo nekomu v interesu, da se preiskava zavlačuje, kolikor je le možno. Šele marca lani (2020!) je sodišče odločilo, da se preiskava izvede, tožilstvo pa mora presoditi, če je dovolj dokaznega materiala, da sestavi obtožnico. Glede Petričevih gradbenih podvigov, pa lahko za jasno predstavo navedemo zgolj dva primera. Potegoval se je namreč tako za gradnjo druge cevi Karavank, kot tudi za gradnjo drugega tira. Ker je bil pri razpisih manj uspešen, kot bi si sam želel, je s pritožbami oviral potek dela, s čemer nikomur ne dela usluge, še najmanj pa davkoplačevalcem.

Hidria Fin, z Edvardom Svetlikom na čelu, je leta 2011 zoper Stojana Petriča vložila tri ovadbe, v katerih ga med drugim bremeni zlorabe položaja in očita prelivanje sredstev v davčne oaze. Petrič je vse navedbe o izčrpavanju podjetja in lastništvu družb v davčnih oazah zanikal. Tistega leta je bila sicer situacija taka, da je bila Svetlikova Hidria Fin 39-odstotna lastnica družbe FMR, prek katere je FMR Holding, d. d., ki je bil last tisoč zaposlenih, obvladoval 34 odstotkov skupine Kolektor. Petrič je vse povezave z v ovadbah omenjenimi družbami zanikal, prav tako pa je trdil, da ni med ustanovitelji. Dopuščal je sicer možnost, da je kdo zlorabil njegovo ime. Prav tako je zanikal vsakršne povezave s podjetji, ki jih je Hidria Fin še omenila v ovadbi. Zgodba s Hidrio se je začela nekje v letu 2007, ko je v idrijski dolini prišlo do srditega rivalstva med Petričem in lastnikom podjetja Hidria, Svetlikom. Slednji je takrat povedal, da je kupil 38,6 odstotni delež podjetja FMR oziroma Kolektorja, ker se za to niso odločili v Kolektorju. FMR je bil 29 odstotni lastnik Kolektorja, Petrič pa je po poročanju Financ komentiral, da ta nakup za upravo in za zaposlene v Kolektorju ni prijateljski. Hidria je delež v FMR kupila od Kada in Vipe Holdinga, ponudbo pa naj bi oddala pod pogojem, da se bosta prodajalca pogajala le z njo, Kolektorja pa ob tem niso imeli namena prevzeti. Za delež v podjetju so plačali 17 milijonov, kar je bila precej zajetna številka – glede na to, da jim nakup ni prinesel možnosti upravljanja. Takrat so namigovali, da bi bila lahko Svetlik in Petrič v resnici med seboj dogovorjena. Po osemletnem rivalstvu sta potem do neke mere zakopala bojno sekiro – vsaj na eni fronti, ko je Svetlikovih manj kot 39 odstotkov družbe FMR, prek katere menedžerji obvladujejo Kolektor, prešlo pod nadzor Petričevih. Zgodb, v katerih nastopata oba, je sicer še nekaj na zalogi, vojna med njima pa bojda še divja.

Edvard Svetlik (Foto: STA)

Hidria Fin je pri vodenju in poslovanju družbe naletela na nepravilnosti
Leta 2011 so torej v Hidrii vložili ovadbo, v kateri so Petriču očitali zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, davčne zatajitve oziroma prelivanje denarja iz skupine Kolektor v davčne oaze. Kot nekdanji predsednik uprave skupine Kolektor naj bi odrejal nakazila na podjetja v davčnih oazah, pri čemer pa je šlo po navedbah iz ovadbe za fiktivne usluge in storitve. Oškodovane naj bi bile družbe Kolektor, FMR, FI in Fond. Transakcije naj bi Petrič zakrival z različnimi načini preprodaje družbeniških deležev v družbi Kolektor Group. Svetlik je takrat pojasnil, da je z deležem v družbi FMR Hidria Fin vselej ravnala kot dober gospodar, so poročale Finance. Vendar pa je Hidria Fin pri vodenju in poslovanju družbe FMR in z njo povezanih družb zasledila poslovne transakcije, ki sprožajo utemeljen dvom o tem, da so bili posli izpeljani v korist vseh delničarjev. Med drugim gre za odtekanje denarja v davčne oaze v tujini ter trgovanje oziroma prekupčevanje z deleži družb, ki je posameznikom omogočilo velike zaslužke. Po šestih letih so se ovadbe še vedno valjale po predalih, epiloga pa ni bilo od nikjer. Primer naj se z NPU-ja niti še ne bi premaknil do tožilstva, so leta 2017 poročali mediji.

Naznanitev suma kaznivega dejanja po 1. odstavku 146. ZKP (8.5.2011)
V prvi ovadbi je med drugim zapisano, da je osumljeni Stojan Petrič kot predsednik uprave družbe KOLEKTOR GROUP d.o.o., predsednik nadzornega sveta družbe FMR d.d., predsednik nadzornega sveta družbe Fond d.d. kot obvladujoče družbe koncerna Kolektor, ter predsednik uprave družbe FI d.o.o. v času od leta 2001 do 2011 pri vodenju in upravljanju poslovodske funkcije navedene družbe, zato da bi sebi pridobil veliko premoženjsko korist, zlorabil svoj položaj ali dano zaupanje glede razpolaganja s premoženjem in upravljanja podjetja KOLEKTOR GROUP d.o.o., FMR d.d., FI d.o.o in Fond d.d. prestopil meje svojih pravic in v škodo družbe KOLEKTOR GROUP d.o.o., družbe FMR d.d., FI d.o.o in Fond d.d. preko različnih podjetjih državah, v kjer obstoja davčna tajnost na transakcijske račune družb (Archimede Invest Holding S.A. Societe Anonyme, Ardavon Holdings Limited, Avondale Nominess Limited, Dalton Investment Holding, Cuminvest, A&A Holding, Geomak Holding, Quivira Holding), preko različnih navideznih poslovnih transakcij, nakazal še neugotovljene zneske, ki ustrezajo pojmu velike premoženjske koristi. Oziroma na škodo podjetja KOLEKTOR GROUP d.o.o., FMR d.d., FI d.o.o in Fond d.d. plačal neobstoječe usluge in storitve teh družb podjetjjem KOLEKTOR GROUP d.o.o., FMR d.d., FI d.o.o in Fond d.d., kot tudi te transakcije prikril z različnimi in številnimi preprodajami (prodaje & nakupi) družbeniških deležev v družbi KOLEKTOR GROUP d.o.o., FMR d.d., FI d.o.o in Fond d.d.. Slednje je neposredno razvidno iz podatkov za nekatere od navedenih družb oz. iz podatkov za tiste družbe s katerimi razpolaga oškodovana družba HIDRIA FIN d.o.o. sploh razpolaga. Iz priloženih dokazov je namreč jasno razvidno, da je na primer družba Archimede Invest Holding S.A. Societe Anonyme, katere ustanovitelja sta družbi Ardavon Holdings Limited iz Britanskih deviških otokov in Avondale Nominess Limited iz Britanskih deviških otokov katerih družbenik je osumljeni Petrič, v letih od 2004 do 2008 v bilanci stanja izkazovali velik promet. Stanje sredstev in obveznosti do virov v letu 2007 je znašalo kar 768.914,35 EUR, kar je glede na dejstvo, da gre za anonimno družbo, ki realno ne ustvarja na trgu, znesek, ki nesporno ustreza veliki premoženjski koristi, ki jo je prejel osumljeni Petrič kot družbenik navedenih družb. Podobno oz. identični modus operandi je osumljeni Petrič imel za poslovanje preko drugih družb Dalton Investment Holding, Cuminvest, A&A Holding, Geomak Holding, Quivira Holding. Družba Dalton Investment Holding je iz leta 2006 do 2007 povečala svoj “promet” iz 8.786,45 EUR na 238.332,09 EUR v letu 2007.

Naznanitev suma kaznivega dejanja po 1. odstavku 146. ZKP (27. 5. 2011)
Tej ovadbi je sledila še ena naznanitev suma storitve kaznivega dejanja, v kateri je med drugim zapisano, da je osumljeni Petrič izvršil kaznivo dejanje “Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti” po 2. odstavku v zvezi s 1. odstavkom 240. člena KZ-1, s tem ko je kot predsednik uprave družbe KOLEKTOR GROUP d.o.o. v januarju in februarju leta 2010 v Idriji pri vodenju in upravljanju poslovodske funkcije navedene družbe, zato da bi sebi oz. tretjim (še neznanim) osebam pridobil veliko premoženjsko korist, zlorabil svoj položaj ali dano zaupanje glede razpolaganja s premoženjem in upravljanja podjetja KOLEKTOR GROUP d.o.o, prestopil meje svojih pravic in v škodo družbe KOLEKTOR GROUP d.o.o. nakazal na račun družbe TRANSING transportni inženiring, d.o.o. nakazal znesek v višini 4.470.000,00 EUR, ki ni ustrezal plačilu kupnine deleža družbe KOLEKTOR GROUP d.o.o. v družbi ETRA 33 Energetski transformatorji, d.o.o.. V obrazložitvi je bilo tudi zapisano, da je osumljeni poslovodja – član uprave, član nadzornih organov ter družbenik več med seboj lastniško povezanih družb. Osumljeni se v družbah KOLEKTOR GROUP d.o.o., FMR Financiranje in upravljanje naložb d.d., FI Finančni inženiring d.o.o. in FOND finančna družba d.d. Idrija pojavlja v različnih vlogah, kot družbenik, poslovodja in član organov nadzora družb. Vse kot izhaja iz javno dostopnih evidenc za navedene družbe, ki so registrirane oz. ustanovljene v Republiki Sloveniji. Poleg navedenega je osumljeni Petrič ustanovitelj in družbenik različnih, tako imenovanih anonimnih družb – “Societe Anonyme” v različnih državah kjer obstoja davčna tajnost. Dodana je bila naslednja skica:

Poleg vsega navedenega v ovadbi, kaže na vezan posel, tudi dejstvo, da je osumljeni Petrič kot predsednik uprave družbe v imenu družbe KOLEKTOR GROUP d.o.o. dal družbi TRANSING transportni inženiring, d.o.o. kredit v višini 4.470.000,00 EUR in sicer za financiranje nakupa poslovnega deleža v družbe KOLEKTOR ETRA d.o.o., kot vse izhaja iz “Posojilne pogodbe št. D01/2010” z dne 27. 1. 2010. Pri čemer iz posojilne pogodbe izhaja, da je bil samo del nakazanega zneska in sicer znesek v višini 2.674.819,28 EUR porabljen za nakup kupnine poslovnega deleža družbe TRANSING transportni inženiring, d.o.o. v družbi KOLEKTOR ETRA d.o.o.. Znesek v višini 1.795.180,71 EUR pa je bil nakazan družbi TRANSING transportni inženiring, d.o.o. mimo namena posojilne pogodbe in sicer na njen račun pri NLB d.d.. Navedeni znesek ni bil porabljen za plačilo kupnine poslovnega deleža, je zapisano. Piše tudi, da oškodovana družbi HIDRIA FIN d.o.o. v trenutku podaje kazenske ovadbe, še ne razpolagata s podatki, ki bi dokazovali sum storitve kaznivih dejanj pri predmetnem poslu v povezavi z družbama TORION, poslovno svetovanje, d.o.o. in ENERGOTRANS trgovska družba d.o.o.. Pri čemer pa je že iz narave posla in časovnice dejanj razvidno, da sta omenjeni družbi bili ustanovljeni izključno z namenom izpeljave nakupa poslovnih deležev v družbi KOLEKTOR ETRA d.o.o.. Družba TORION, poslovno svetovanje, d.o.o. je bila ustanovljena dne 07. 01. 2010, družba ENERGOTRANS trgovska družba d.o.o. pa dne 12.01.2010, torej le nekaj dni pred nakupi poslovnih deležev v družbi KOLEKTOR ETRA d.o.o. – to je 27. 1. 2010. Od kod navedenima družbama, ki sta se pravkar ustanovili, denar v višini 897.590,36 EUR (skupaj: 179.5180,72 EUR) iz dokumentacije oz. razpoložljivih dokazov ni razvidno. Iz višine zneskov pa izhaja, da je celoten nakup poslovnih deležev (tudi za družbe: TRANSING transportni inženiring, d.o.o., TORION, poslovno svetovanje, d.o.o. in ENERGOTRANS trgovska družba d.o.o.) financirala družba KOLEKTOR GROUP d.o.o.

Naznanitev suma kaznivega dejanja po 1. odstavku 146. ZKP (7.6.2011)
V tretji kazenski ovadbi, ki jo je vložila Hidria Fin d.o.o. pa je zapisano, da je osumljeni Petrič izvršil kaznivo dejanje “Zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti” po 2. odstavku v zvezi s 1. odstavkom 240. člena KZ-1 , s tem ko je za stanovanje k.č. br. 185/484, zgradbe in dvorišča vpisanega v zk. vložek 1760 k.o. Savudrija, Republika Hrvaška kot fizična oseba podpisal pogodbo “Ugovor o kupoprodaji apartmana sagrađenih na pravu građenja” z dne 16. 9. 2008, del kupnine za njemu lastno zasebno stanovanje v višini 270.000,00 € pa poravnal s terjatvijo družbe KOLEKTOR GROUP d.o.o., ki jo je le ta imela do prodajalca nepremičnine VEGRAD GRADNJA d.o.o., Zaharova 9, Zagreb.

Tuje detektivsko poročilo: Kolektor je preveč povezan s politiko, da bi zoper njega ukrepali
Tudi naš medij je poročal, da se od leta 2011 do 2016  ni zgodilo praktično nič, nobene hišne preiskave ni bilo, nobene ovadbe na sodišču in nobene kazni za Petriča. Razlogi za to so popolnoma politični. V uredništvu smo hranili dokumente tuje detektivske družbe, ki je v Sloveniji opravljala preiskavo o Petričevih trenutnih poslih in stanju preiskave. Kot so zapisali v poročilu, NPU glede Petriča ni urgirala, saj ”združba Kolektor velja za eno ključnih podjetij v slovenskem gospodarstvu, njena povezava s slovensko politiko pa je tako močna, da so glede vseh sumov nepravilnosti v njej izjemno previdni”. Kot ugotavljajo v poročilu, je Kolektorjeva povezava s slovensko politiko tako močna, da ”bodo slovenske oblasti močno premislile, kdaj bodo imele dovolj dokazov, da zoper njih ukrepajo na kakršenkoli način”. Siol.net je leta 2019 poročaL, da je senat Okrožnega sodišča v Kopru zavrnil zahtevo za sodno preiskavo proti predsedniku nadzornega sveta Kolektorja Petriču in sodelavcem zaradi sumov storitve kaznivih dejanj pri prevzemu Etre 33, sodišče pa je o uvedbi preiskave odločalo kar dve leti. Policija je ovadbo v tej zadevi sicer vložila julija 2017, mesec dni pozneje pa je tožilstvo zahtevalo uvedbo sodne preiskave. to je pa tudi zadnja novica, ki se jo da zaslediti glede Petriča, do danes je vse ostalo potihnilo.

 

 

Celotne kazenske ovadbe in ostale priložene dokaze oziroma dokumente hranimo v uredništvu.

Še to. Slovenske novice (katerih lastnik je prav Delo) so leta 2016 stopile v bran Petriču in poročale, da naj bi bila Hidrii Fin Kolektor in Petrič zaradi svoje uspešnosti, trn v peti. Namen kazenskih ovadb naj bi bil škodovati dobremu imenu in ugledu Stojna Petriča. Proti njemu naj ne bi bila vložena nobena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja. Poleg tega naj bi bila javnosti tudi zamolčana informacija, da je Petrič zoper Hidrio Fin in njene odgovorne osebe vložil kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja krive ovadbe. Do trenutka objave nismo prejeli odgovorov, ki bi potrdili ali ovrgli te trditve. Je pa pri vsem napisanem treba spomniti, da Slovenske novice izdaja družba Delo. Kdo je lastnik tega, pa smo že omenili. Petrič je menda že na prvih srečanjih  z uredniki ob prevzemu Dela povedal, da Delo ni javni servis, ampak zasebno podjetje. Kot tako, je najprej odgovorno svojemu lastniku. V pogovoru za Sobotno prilogo Dela pa je tudi povedal, da bo od novinarjev pričakoval predvsem lojalnost podjetju.

Sara Kovač

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine