21.2 C
Ljubljana
nedelja, 20 junija, 2021

Komisija odobrila slovensko krovno shemo za podporo gospodarstvu pri izbruhu koronavirusa v vrednosti 2 milijard evrov

Evropska komisija je Sloveniji odobrila shemo državne pomoči v vrednosti 2 milijard evrov za podporo slovenskemu gospodarstvu v okoliščinah izbruha koronavirusa.

 

Shema je bila odobrena v skladu z začasnim okvirom državne pomoči, ki ga je Komisija sprejela 19. marca 2020 in kakor je bil spremenjen 3. aprila 2020.

Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager, pristojna za politiko konkurence, je dejala:

« Slovenska shema v višini 2 milijard evrov, ki smo jo odobrili, zagotavlja pomoč celotnemu slovenskemu gospodarstvu, in sicer s plačnimi subvencijami, oprostitvami in znižanji davkov, jamstvi ter odloženimi plačili posojil. To bo izboljšalo likvidnost podjetij in jim pomagalo pri nadaljnjem poslovanju v teh težkih časih. Še naprej tesno sodelujemo z državami članicami, da bi zagotovili, da se nacionalni podporni ukrepi vzpostavijo hitro in učinkovito ter skladno s pravili EU. »

Podporni ukrepi v Sloveniji

Slovenija je v skladu z začasnim okvirom Komisiji priglasila krovno shemo v višini 2 milijard evrov, ki vključuje ducat ukrepov za podporo podjetjem, ki jih je prizadel izbruh koronavirusa.

Shema predvideva javno podporo v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, plačnih subvencij, oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost, zmanjšanja določenih davkov in pristojbin za vodo, bančnih jamstev, odloženih plačil določenih posojil in kompenzacijskih plačil.

Komisija meni, da je slovenska shema v skladu s pogoji iz začasnega okvira. Zlasti ugotavlja naslednje:

  • Kar zadeva neposredna nepovratna sredstva, plačne subvencije, oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost, zmanjšanje določenih davkov in pristojbin za vodo, odloženo plačilo določenih posojil in kompenzacijska plačila, podpora za posamezno podjetje ne bo presegla 800 000 evrov, kakor je predvideno v začasnem okviru (ali 100.000 oziroma 120.000 evrov v primeru kmetijstvo in ribištva/akvakulture)
  • Kar zadeva državna poroštva, so premije za provizije za jamstvo v skladu z ravnmi za kakor jih predvideva začasni okvir
  • Komisija zato ugotavlja, da je shema potrebna, primerna in sorazmerna za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu države članice v skladu s členom 107(3)(b) PDEU in pogoji, določenimi v začasnem okviru.

Na tej podlagi je Komisija odobrila ukrepe v skladu s pravili EU o državni pomoči.

Zadnje novice

Sorodne vsebine