25.3 C
Ljubljana
sobota, 19 junija, 2021

»Evropska komisija je za zajezitev in odpravo posledic pandemije COVID-19 mobilizirala vsa sredstva«

Evropska unija je bila deležna številnih kritik zaradi počasnega odzivanja na krizo, ki je z novim koronavirusom prizadela njeno prebivalstvo. Nekaj zadreg pri koordinaciji skupnega odziva še vedno obstaja, nekateri postopki še vedno trajajo predolgo. Evropska komisija jih zaradi obsežnosti in ogromnega števila vključenih ne more izpeljati tako hitro, kot bi si sama želela.

Pa vednar – kar se tiče zagotavljanja in mobilizacije finančnih sredstev, ki jih bo posamezna država članica lahko uporabila za spopadanje z aktualno zdravstveno in prihajajočo ekonomsko krizo, je ukrepanje Evropske komisije preseglo vsa pričakovanja. Na voljo so vsa obstoječa finančna sredstva, Komisija je mobilizirala sklade, instrumente in institucije, vse je usmerjeno v to, da se zagotovi hitro ukrepanje in da se gospodarstvo Unije ne ohladi preveč. Tu je tudi za Slovenijo ogromno priložnosti. Upam, da jih bomo znali izkoristiti.

Po prvotnih zapletih so ukrepi Evropske komisije zdaj dobri: pravi, hitri in obsežni.

Ukrepi s področja javnega zdravja:

Predsednica Evropske komisije je ustanovila skupino za odzivanje na koronavirus za usklajevanje skupnega odziva Unije. Skupini pomaga tudi svetovalni odbor, sestavljen iz epidemologov in viriologov iz držav članic. Odbor pripravlja smernice o usklajenih ukrepih za obvladovanje tveganja na podlagi znanstvenih podatkov.

Evropska komisija koordinira razpoložljivosti in dodatno proizvodnjo zalog in opreme, ter čezmejno zdravljenje pacientov. V okviru skupne evropske rezerve Komisija vzpostavlja strateške zaloge medicinske opreme, denimo ventilatorje, zaščitne maske in laboratorijsko opremo.

Komisija tudi pomaga državam članicam pri koordinaciji pomoči in konzularnih operacij repatriacije državljanov EU iz držav po vsem svetu.

Prav tako je Komisija predlagala tudi razširitev področij uporabe Solidarnostnega sklada EU, kar najbolj prizadetim članicam omogoča, da se sredstva dobijo tudi za zaščito javnega zdravja.

Ukrepi s področja gospodarstva:

Države članice so že same sprejele nekaj ukrepov, ki jim bodo pomagali pri ublažitvi gospodarskih posledic krize. Da bi ljudem in gospodarstvu pomagala pri tem odzivu, je Evropska komisija sprejela celovit gospodarski odziv na izbruh, v celoti izkoristila prožnost fiskalnih pravil EU, spremenila pravila o državni pomoči in oblikovala naložbeno pobudo v odziv na koronavirus v višini 37 milijard evrov za zagotavljanje likvidnosti malim podjetjem in zdravstvenemu sektorju.

Komisija želi zaščititi podjetja in delovna mesta, zato je predlagala tudi solidarnosti sklad SURE, v katerem bo državam članicam na voljo kar 100 milijard evrov za podporo shemam skrajšanega delovnega časa in drugim programom za zaščito delovnih mest.

Tudi v kmetijskemu in ribiškemu sektorju je Komisija omogočila več prožnosti, ter s tem zagotovila nadaljnjo preskrbo s hrano.

Ukrepi s področja prometa:

Države so, z namenom zajezitve širjenja okužbe, sprejele številne ukrepe omejevanja gibanja v in izven svojih meja. Ponekod so ukrepi močno omejili delovanje gospodarstva in povzročili zamude pri dobavah blaga in storitev. Zato je Evropska komisija sprejela ukrepe za zagotavljanje pretoka kopenskega, vodnega in zračnega prometa za kritično blago in storitve.

Začasno je omejila nenujna potovanja, s smernicami za upravljanje meja pa poskrbela za t.i. »zelene vozne pasove«, da lahko kljub omejitvam in dodatnih pregledom na mejah zdravila, zaščitna oprema in drugo blago pridejo do bolnišnic, zdravniških ordinacij in domov za nego.

Dodatno je objavila smernice za olajšanje prostega gibanja kritičnih delavcev – zdravstvenih delavcev, proizvajalcev hrane in tako dalje.

Prav tako je Komisija spremenila pravila v letalskem sektorju, s katerimi je preprečila izvajanje praznih letov, kar bo letalskemu sektorju pomagalo pri odzivanju na pandemijo koronavirusa.

Ukrepi s področja znanstvenih raziskav:

Evropska komisija je podporo raziskavam in usklajevanje evropskih in svetovnih raziskav postavila v ospredje. Od začetka izbruha je sprožila številne dodatne ukrepe in financirala nove raziskave, ki bi pripeljale do hitrega odkritja zdravila in razvoja zdravstvene opreme, ter opreme za zgodnje odkrivanje bolezni.

Komisija sledi novim odkritjom, ponuja dodatno financiranje, prireja razpise, pomaga pri morebitnih dostopih in dobavi materiala, pripravlja smernice za diagnostiko ter hitro proizvodnjo in tako dalje.

Evropska pisarna Romane Tomc

Zadnje novice

Sorodne vsebine