16.5 C
Ljubljana
ponedeljek, 10 maja, 2021

SDS zahteva sklic izredne seje DZ: Milijoni za študije o dolgotrajni oskrbi, učinka pa nobenega

Vlada naj sproži vse postopke, ki so v njihovi pristojnosti ter nemudoma razišče višino namenjenih sredstev za projekte, ki naj bi zgolj pokazali, ali so predvidene rešitve v zvezi z dolgotrajno oskrbo ustrezne ali ne ter proti odgovornim osebam sproži vse potrebne postopke za ugotovitev njihove odškodninske in kazenske odgovornosti.

Poslanska skupina SDS zahteva sklic izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije, na kateri bi obravnavali predlog priporočila v zvezi z mnenjem Računskega sodišča, da vlada oziroma pristojni ministrstvi niso bili uspešni pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva in da so za projekte, ki naj bi zgolj pokazali, ali so predvidene rešitve v zvezi z dolgotrajno oskrbo ustrezne ali ne, namenili nesorazmerno veliko sredstev.

Naj spomnimo, da je Računsko sodišče 16. septembra 2019 objavilo revizijo, s katero je preverilo, ali so bili Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ) ter Ministrstvo za zdravje (v nadaljevanju: MZ) v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2018 uspešni pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva. Izreklo je mnenje, da skrb države za zagotavljanje pomoči vsem, ki jo potrebujejo, v obdobju, na katero se nanaša revizija, ni bila zadovoljiva. Vlada, MDDSZ ter MZ po mnenju računskega sodišča niso bili uspešni pri zagotavljanju dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva vsem tistim, ki jih potrebujejo, saj niso izkazali, da uresničujejo cilje za zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva. Poleg tega niso zagotovili enake obravnave upravičencev, načrtovanje novega sistema dolgotrajne oskrbe pa ni bilo ustrezno.

Ugotovitev Računskega sodišča, da vlada, MDDSZ in MZ niso ustrezno načrtovali novega sistema dolgotrajne oskrbe posebej skrbi. Vlada namreč ni natančno določila in razmejila nalog, za katere naj bi bilo pristojno vsako od obeh ministrstev. Pri pripravi predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi niso bile natančno ugotovljene slabosti obstoječega sistema socialnega varstva in niso bila natančno izračunana potrebna sredstva ter določeni viri financiranja storitev v okviru nove ureditve ob upoštevanju dejanskih potreb upravičencev in trenda staranja prebivalstva.

Vlada je za projekte, ki naj bi zgolj pokazali, ali so predvidene rešitve v zvezi z dolgotrajno oskrbo ustrezne ali ne, namenila kar 74,5 milijona evrov. To je po oceni računskega sodišča nesorazmeren strošek v primerjavi s potrebnimi sredstvi za zagotovitev manjkajočih kapacitet. Zaradi tega ni mogoče pričakovati, da bo država z načrtovanimi projekti in ukrepi ter predvidenim zakonom, ki bo urejal dolgotrajno oskrbo, vzpostavila sistem, ki bo zagotavljal oskrbo vsem upravičencem, ki potrebujejo pomoč, ne glede na regijo, kjer bivajo, ter ne glede na njihove finančne zmožnosti.

Čeprav se je koalicija Marjana Šarca zavezala, da bo pripravila zakon o dolgotrajni oskrbi, pa na področju dolgotrajne oskrbe starostnike in njihove svojce še vedno prepušča samim sebi, njihovim finančnim in drugim zmožnostim. Kljub opozorilom strokovnjakov in institucij, kot je Evropska komisija, da mora Slovenija zaradi hitrega staranja prebivalstva nemudoma urediti področje dolgotrajne oskrbe, se na tem področju še vedno pripravljajo zgolj drage analize in študije, konkretnih rešitev pa ni.

V poslanski skupini SDS predlagamo, da se po opravljeni razpravi na seji Državnega zbora sprejme naslednje priporočilo:

1. Državni zbor RS priporoča Vladi RS, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvu za zdravje, da sprožijo vse postopke, ki so v njihovi pristojnosti, ter nemudoma raziščejo višino namenjenih sredstev za projekte, ki naj bi zgolj pokazali, ali so predvidene rešitve v zvezi z dolgotrajno oskrbo ustrezne ali ne, ter proti odgovornim osebam sprožijo vse potrebne postopke za ugotovitev njihove odškodninske in kazenske odgovornosti.

2. Državni zbor RS priporoča Vladi RS, da sprejme ustrezne ukrepe za zagotovitev dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva vsem upravičencem in v roku 30 dni od dneva sprejetja tega sklepa o tem pisno poroča Državnemu zboru RS.

Celotna zahteva za sklic izredne seje se nahaja tukaj.

Zadnje novice

Sorodne vsebine