9.6 C
Ljubljana
četrtek, 13 maja, 2021

Menjave komandirjev treh policijskih postaj na PU Koper

Od danes je na območju Policijske uprave Koper nekaj sprememb na vodilnih delovnih mestih, s katerimi Policija seznanja tudi javnost.

 

Z današnjim dnem, torej 15. 10. 2020, je na Policijski upravi Koper kot pomočnik direktorja pričel z delom Igor Jadrič.

Igor Jadrič je star 51-let in je v policiji vse od leta 1992. Pričel je z delom kot policist na PP Cerknica, zatem je bil policist-kriminalist. Leta

2002 je postal pomočnik komandirja na PP Postojna, čez eno leto pa je bil premeščen na delovno mesto inštruktorja za samoobrambo, saj je mojster borilnih veščin. Od 2005 do 2001 je bil v Službi direktorja inšpektor za pritožbe in notranjo zaščito, po letu 2011, ko se je ukinila Policijska uprava Postojna, pa je pričel z delom na Policijski upravi Ljubljana.

Najprej kot inšpektor v Službi direktorja, od leta 2014 do danes pa je opravljal naloge vodje oddelka za notranje preiskave ter nadomeščal vodjo Službe direktorja PU Ljubljana.

Med delom se je tudi dodatno izobraževal in tako najprej leta 2003 zaključil Visoko policijsko-varnostno šolo v Ljubljani, zatem pa 2009 še Pravno fakulteto v Mariboru.

 

Policijska postaja Sežana:

Dosedanji vodja enote po pooblastilu generalnega direktorja policije, Matjaž Žerjal, je z današnjim dnem prevzel vodenje Policijske postaje Piran. Za komandirja PP Sežana pa je postavljen Robert Toman.

Robert Toman se je rodil leta 1973 in je v policiji od leta 1993, do sedaj ves čas na PP Ilirska Bistrica. Najprej je bil policist pripravnik, zatem policist, stalni dežurni, vodja patrulje in policist kriminalist. Od leta

2007 je opravljal naloge pomočnika komandirja.

 

Policijska postaja Piran:

Aleš Kordič, dosedanji komandir PP Piran, odhaja na delovno mesto komandirja na PP Koper. Od danes naprej je komandir enote Matjaž Žerjal.

Žerjal Matjaž je rojen leta 1975 in zaposlen v policiji od 1998. Z delom je pričel na PP Sežana kot policist, zatem starejši policist in policist-kriminalist. Od 2009 do 2010 je opravljal naloge pomočnika komandirja na PP Izola, zatem je bil do 2011 policijski inšpektor v Oddelku za notranje preiskave in nadzor v Službi direktorja, od oktobra 2011 pa je opravljal naloge pomočnika komandirja na PP Sežana. Nazadnje je po pooblastilu generalnega direktorja vodil enoto.

 

Policijska postaja Koper:

Dosedanji vodja enote po pooblastilu generalnega direktorja policije, Vlado Pifar, ostaja na isti enoti, komandir pa je z današnjim dnem postal Aleš Kordič.

Aleš Kordič je rojen leta 1983, v policiji pa je od 2002. Najprej je na PP Koper pričel z delom kot policist pripravnik, zatem je bil policist in višji policist – kriminalist. Med leti 2008 in 2015 je opravljal naloge pomočnika komandirja na PP Piran, od 2015 dalje pa je bil komandir PP Piran.

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine