13.4 C
Ljubljana
petek, 14 maja, 2021

Ljubljanski svet je potrdil proračuna za 2020 in 2021, zavrnil pa je dopolnila

Ljubljanski svetniki so na zadnji letošnji redni seji potrdili proračuna za leti 2020 in 2021. Prihodnje leto občina načrtuje rekordnih 411,3 milijone evrov prihodkov in 406,6 milijona odhodkov, pri čemer jih bo 157,5 milijona namenjenih investicijam.

Predlog občinskega proračuna za leto 2020 predvideva, da bodo prihodki znašali sedem milijonov več, kot je občina zapisala v osnutku dokumenta. Višji prihodki so vezani predvsem na dvig povprečnine s 573,5 na 589,11 evra in višje nakazilo države po zakonu o glavnem mestu, hkrati pa so povišali tudi oceno uspešno črpanih evropskih sredstev.

Leto pozneje naj bi prihodki občine znašali 404 milijonov evrov, kar je povezano z nižjimi načrtovanimi prihodki iz komunalnih prispevkov, prodaje zemljišč in evropskih sredstev. Ljubljanska občina naj bi leto 2020 sklenila s 4,7 milijona evrov presežka, leto pozneje pa naj bi ta znašal 10,4 milijona evrov.

Svetnik SDS Igor Horvat in svetniški klub Levica sta k predlogu proračuna za prihodnje leto vložila več dopolnil. Tako Horvat kot Levica sta predlagali povečanje sredstev za javni promet, s čimer bi upokojencem omogočili brezplačen prevoz, ob čemer bi v Levici med upravičence do brezplačnega prevoza vključili še nezaposlene, osebe s statusom begunca in prosilce za azil.

Svetniki so prikimali tudi finančnemu načrtu občinskega stanovanjskega sklada za prihodnje leto. Prihodki so načrtovani v višini 19,6 milijona evrov in so za nekaj več kot osem milijonov nižji od načrtovanih odhodkov. Sklad se namerava na novo zadolžiti v višini 10 milijonov evrov, in sicer za izgradnjo stanovanjske soseske Novo Brdo in Rakova jelša II. Že najetih posojil naj bi odplačali za skoraj dva milijona evro, tako da bi se neto zadolžitev sklada povečala za dobrih osem milijonov evrov.

Med aktivnostmi v prihodnjem letu sklad zaradi omejenih finančnih sredstev ne načrtuje novega nakupa stanovanj. Na lokaciji Zelena jama, kjer je možna gradnja stanovanjske soseske z 88 stanovanji in javnim programom v pritličju enega od objektov, bo sklad nadaljeval z izdelavo projektne dokumentacije, prav tako bodo skrbno spremljali ponudbo stavbnih zemljišč za izgradnjo neprofitnih stanovanjskih enot v prihodnosti. Za projekte nameravajo v prihodnjem letu pridobivati zemljišča na Tržaški, Povšetovi in na območju Zelene jame.

Prihodnje leto se bo med drugim nadaljevala gradnja stanovanjske soseske Novo Brdo, prav tako se bo nadaljevala obnova, legalizacija in ureditev 36 lastnih stanovanjskih enot v obstoječi soseski Cesta španskih borcev. Stanovanjski sklad za ta projekt kandidira tudi za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ob koncu seje so svetniki potrdili tudi letne programe športa v občini za leta 2020, 2021 in 2022. Iz programov izhaja, da želi občina do leta 2028 želi povečati delež gibalno aktivnih prebivalcev, ki se s športom ukvarjajo vsaj dvakrat tedensko, na 75 odstotkov. Samo prihodnje leto bo občina športu namenila nekaj manj kot 19,4 milijona evrov, od tega bo šlo za izvedbo letnega programa športa 12,8 milijona.

Po koncu današnje redne seje pa mestne svetnike čaka še izredna seja na temo kanala C0. Člani Liste Zorana Jankovića so že napovedali, da bodo izredno sejo obstruirali.

Zadnje novice

Sorodne vsebine