11.2 C
Ljubljana
sobota, 15 maja, 2021

Jelka Godec: Zakaj ministrstvo za zdravje in ZZZS skrivata seznam izvajalcev akutnih bolnišničnih obravnav?

Zakaj je bil v Splošnem dogovoru za pogodbeni leti 2018 in 2019 črtan del, ki je vse od leta 2004 do leta 2017 določal seznam izvajalcev zdravstvenih storitev, ki akutno bolnišnično obravnavo smejo oziroma lahko izvajajo po metodologiji SPP (skupine primerljivih primerov)?

 

Poslanka SDS Jelka Godec je na Vlado RS naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s Splošnim dogovorom za leto 2019.

Celotno poslanko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Vsako leto se predstavniki izvajalcev, Ministrstva za zdravje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pogajajo in dogovorijo za skupen obseg programov zdravstvenih storitev in potrebnih sredstev za plačilo programa na državni ravni. Podpišejo Splošni dogovor za tekoče leto, ki je tako rezultat partnerskih pogajanj, ki predstavlja pravno podlago za sklepanje pogodb z javnimi zdravstvenimi zavodi in zasebniki.

V splošnem dogovoru so ob upoštevanju globalnih ekonomskih možnosti opredeljeni skupni obseg programov zdravstvenih storitev, prednostna področja, potrebne zmogljivosti in elementi za vrednotenje storitev.

V okviru podpisanega Splošnega dogovora za leto 2019 me zanima:
1. Koliko in kateri izvajalci zdravstvenih storitev (javnih zdravstvenih zavodov in koncesionarjev) imajo v letu 2019 sklenjeno pogodbo z ZZZS za izvajanje akutne bolnišnične obravnave po metodologiji SPP (skupine primerljivih primerov), ki se v Republiki Sloveniji izvaja od leta 2004 dalje?
2. Kje je javno objavljen in dostopen seznam izvajalcev akutne bolnišnične obravnave po metodologiji SPP?
3. Zakaj je bil črtan 1. odstavek 4. člena v Splošnem dogovoru za pogodbeni leti 2018 in 2019, ki je vse od 2004 do 2017 določala seznam izvajalcev zdravstvenih storitev, ki akutno bolnišnično obravnavo smejo oziroma lahko izvajajo po metodologiji SPP?
4. Kaj črtanje omenjenega besedila oziroma seznama izvajalcev v Splošnem dogovoru pomeni za sklepanje pogodb za dodatne programe z ZZZS za tiste izvajalce, ki niso na seznamu oziroma navedeni v določbah dogovora oziroma ne ustrezajo navedbi »Drugi zasebni izvajalci, ki pridobijo koncesijo za izvajanje programa v akutni bolnišnični obravnavi«?
5. Ali Ministrstvo za zdravje, vlado ali ZZZS vodi motiv, da podatki o izvajalcih, bodisi bolnišnic, koncesionarjev ali drugih zasebnih izvajalcev, ki pridobijo koncesijo za izvajanje programa v akutnih bolnišničnih obravnavih, in/ali za enkratni dodatni program ne bodo javno znani in bo lahko sklepanje pogodb med izvajalci in ZZZS potekalo na še bolj nepregleden način?

Zadnje novice

Sorodne vsebine