6.7 C
Ljubljana
petek, 23 aprila, 2021

Franci Kepa: Zaradi nove gradbene zakonodaje ogrožena eksistenca gradbenih inženirjev?

Je državni sekretar za področje prostora na Ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon, po izobrazbi univerzitetni diplomirani arhitekt, pri spreminjanju gradbene zakonodaje deloval v lastno korist?

 

Poslanec SDS Franci Kepa je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s položajem gradbene stroke.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

gradbeni inženirji opozarjajo, da so pri sprejemanju nove gradbene zakonodaje v primerjavi z arhitekti postavljeni v podrejeni položaj, ogrožena pa je tudi njihova eksistenca. Z navodilom, ki ga je Ministrstvo za okolje in prostor 12. oziroma 20. junija 2019 izdalo upravnim enotam, je bilo odrejeno, da so lahko vodje projektov le arhitekti, ne pa več tudi gradbeni inženirji. To bo ogrozilo obstoj številnih podjetij z zaposlenimi gradbenimi inženirji, pri čemer pa bodo imeli arhitekti veliko finančno korist zaradi povečanega povpraševanja po njihovih storitvah.

Po dosedanji ustaljeni praksi so lahko bili vodje projektov za stavbe tako pooblaščeni inženirji gradbeništva kot tudi pooblaščeni arhitekti. Prav gradbeni strokovnjaki imajo s področja graditve objektov največ znanj in izkušenj, zato je odrekanje pravice vodenja projektov nesmiselno in, kot so zapisali v Društvu gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor, v »absolutnem nasprotju z bistvom gradbene zakonodaje, ki je opredeljen v drugem členu GZ – zaščita javnega interesa pri graditvi objektov«.

Zato Vlado RS sprašujem:

1. Ali ocenjujete, da je omenjeno navodilo MOP upravnim enotam smiselno in upravičeno? V kolikor ga ocenjujete kot takega, kateri argumeti temu pritrjujejo?
2. Zakaj pooblaščeni inženirji gradbeništva z večdesetletnimi izkušnjami na enkrat niso več primerni za vodje projektov? Kako naj nadomestijo izpad svojega dohodka in gospodarsko škodo svojim strankam, za katere ne morejo dokončati projektov?
3. Ali se strinjate z ugotovitvijo, da bodo imeli arhitekti od izdanega navodila dodatno finančno korist?
4. Ali ocenjujete, da je državni sekretar za področje prostora na MOP g. Aleš Prijon, po izobrazbi univerzitetni diplomirani arhitekt, pooblaščeni arhitekt, prostorski načrtovalec, bivši predsednik Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter lastnik arhitekturnega biroja, d. o. o., v konkretnem primeru v konfliktu interesov? Je torej deloval v lastno korist? Kako bo Vlada RS v tem primeru reragirala?

Zadnje novice

Sorodne vsebine