7.8 C
Ljubljana
sobota, 17 aprila, 2021

Franc Sušnik, kandidat za župana občine Vransko: Za varno in prijetno bivalno okolje, za prijazno občino Vransko!

»Kandidati občinskega odbora SDS Vransko smo pripravljeni prisluhniti Vašim pobudam in potrebam,« so sporočili iz občinskega odbora SDS Vransko.

 

V programu za prihodnje mandatno obdobje izpostavljamo področja delovanja, konkretne naloge in projekte, ki bodo usmeritev in vodilo našega delovanja. Vse svoje znanje, izkušnje in srčnost bomo vložili v izvedbo in uresničitev programa za:

 • najboljše možne pogoje za delovanje šole in vrtca, zato bomo glede na pričakovan povečan vpis v vrtec Vransko uredili prostore še za en cel in en polovični oddelek vrtca;
 • kvalitetno in dostopno zdravstveno oskrbo občanov s posebnim poudarkom na zdravstveni oskrbi mladih in starejših, poskrbeli pa bomo tudi za lažji dostop do zobozdravstvenih storitev;
 • ohranitev visokega nivoja oskrbe starejših in pomoči potrebnih, posebno skrb in pozornost bomo posvečali razvoju pomoči na domu in različnim oblikam oskrbe na daljavo;
 • vzdrževanje visokega nivoja kulturne, športne in rekreativne ponudbe v občini;
 • zagotovitev novih, ustreznejših prostorov za delovanje naše občinske knjižnice;
 • ohranitev primernih pogojev za delovanje društev;
 • nadaljnji razvoj gasilstva in ohranitev visokega nivoja požarne varnosti, prostovoljnim gasilcem Gasilskega društva Vransko bomo pomagali pri izgradnji novega gasilskega doma;
 • zagotovitev optimalnih prostorskih pogojev za stanovanjsko gradnjo, razvoj poslovnih dejavnosti in odpiranje novih delovnih mest s pripravo in sprejemom novega občinskega prostorskega načrta;
 • zagotavljanje optimalnih pogojev za razvoj turizma in gostinstva;
 • spodbujanje kmetijske dejavnosti, s posebnim poudarkom na ohranitvi kmetijske dejavnosti in poseljenosti hribovitih predelov naše občine;
 • izboljšanje prometne varnosti, z izgradnjo varnih križišč z zavijalnimi pasovi na regionalni cesti in avtobusnega postajališča ter prehoda za pešce v Brodeh in hodnika za pešce v Prekopi;
 • zagotovitev popolne poplavne varnosti na širšem območju trga Vransko z zaključkom izgradnje vodnega zadrževalnika v Praprečah;
 • nadaljevanje obnove lokalnih cest in javnih poti, več pozornosti in sredstev pa namenili rednemu in zimskemu vzdrževanju cest in javnih površin;
 • nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Brodeh in izgradnjo druge faze čistilne naprave Vransko;
 • zaključitev obnove okolice mrliške vežice in pokopališča;
 • izgradnjo novega mostu na Merinščici in pločnika ter zaključitev izgradnje prometne povezave med trgovskim centrom in trgom Vransko;
 • polepšanje podobe trga in naših vasi z doslednim urejanjem javnih površin, s sajenjem okrasnega drevja in drevoredi, z urejanjem cvetličnih gred in izboljšanjem javne snage.

Zadnje novice

Sorodne vsebine