9.3 C
Ljubljana
nedelja, 18 aprila, 2021

Alenka Jeraj: Koliko otrok brez spremstva najdemo med ilegalnimi migranti, ki jih policija ujame?

Koliko mladoletnih otrok brez spremstva so obravnavali centri za socialno delo v obdobju od septembra 2015 do konca septembra 2019?

 

Poslanka Alenka Jeraj je na ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenijo Klampfer naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s postopki obravnave mladoletne osebe brez spremstva.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

Pri postopku obravnave mladoletnih otrok brez spremstva je s takšno osebo potrebno najprej opraviti postopek po Protokolu o sodelovanju med centri za socialno delo in Policijo pri izvajanju pomoči mladoletnim tujcem brez spremstva. Policijska postaja o prijetju mladoletnega tujca brez spremstva, ki je nezakonito vstopil v državo ali v njej nezakonito prebival, takoj obvestiti krajevno pristojni CSD (in sicer v njegovem poslovnem času). Izven poslovnega časa pa policijska postaja obvesti interventno službo CSD, ki je pristojna za območje policijske postaje, in zaprosi za sodelovanje strokovnega delavca. Policijska postaja CSD na kratko seznani s trenutnimi ugotovitvami, stanjem mladoletnega otroka brez spremstva ter o nameravanih ukrepih. Center za socialno delo zagotovi strokovnega sodelavca in ga napoti na policijsko postajo, kjer ta opravi razgovor s prijetim mladoletnih otrokom brez spremstva. Nudi mu prvo socialno pomoč ter pridobi izjavo o postavitvi skrbnika za posebni primer. Strokovni sodelavec po potrebi spremlja mladoletnega tujca pri prevozu v ustrezno namestitveno ustanovo.

V zadnjih mesecih je po poročilih Policije zaznati drastično povečanje števila ilegalnih migracij. Povečanje se pričakuje tudi v prihodnjih mesecih. Iz omenjenih poročil ni razvidno, kakšna je struktura prijetih ilegalnih migrantov, zato se upravičeno zastavlja vprašanje, koliko izmed teh je mladoletnih otrok brez spremstva. Ob tem se zastavlja tudi vprašanje obremenitve centrov za socialno delo.

Zaradi zgoraj navedenega me zanima naslednje:

1. Koliko primerov obravnav mladoletnih otrok brez spremstva so obravnavali centri za socialno delo v obdobju od septembra 2015 do konca septembra 2019? Pri tem za skupno število po letih, posamezno po letih, število po mesecih in po posameznih centrih za socialno delo.

2. Kako centri za socialno delo obravnavajo mladoletne otroke brez spremstva, kam jin namestijo?

3. Kateri centri za socialno delo so pri obravnavi mladoletnih otrok brez spremstva so najbolj obremenjeni in kako dolgo obravnavajo posamezne primere postopkov obravnave mladoletnih otrok brez spremstva?

Zadnje novice

Sorodne vsebine