-1.7 C
Ljubljana
ponedeljek, 29 novembra, 2021

V aktualni številki Demokracije preberite: Zaradi sprememb stanovanjskega zakona bodo gradili več novih stanovanj – do leta 2023 jih bo 2400

Piše: Maruša Opeka 

Državni zbor Republike Slovenije je 26. maja 2021 sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (SZ-1E), ki po oceni Ministrstva RS za okolje (MOP) vključuje ključne rešitve za vzpostavitev delujoče stanovanjske politike in zagotovitev zadostnega števila dostopnih najemnih stanovanj. 

»S spremembami zakona bomo pospešili stanovanjsko graditev. Republiški stanovanjski sklad bo do leta 2023 zagotovil skoraj 2400 novih stanovanj, s spremembo zakona se bo to število še povečalo. Pričakujemo tudi, da se bo skozi javno najemniško službo povečalo število najemnih stanovanj,« so zapisali na okoljskem ministrstvu in poudarili, da nujno potrebujemo celovito ureditev stanovanjske problematike, saj današnji viri financiranja stanovanjskim skladom ne omogočajo niti ohranitve obstoječega števila stanovanj. Z ukrepi, ki jih omogoča sprememba zakonodaje, naj bi v obdobju štirih let, do leta 2025, v državi okvirno dobili 2000 novih najemnih stanovanj. SZ-1E naj bi sicer ustvaril zakonske pogoje za povečanje števila javnih najemnih stanovanj, vzdržno stanovanjsko politiko, pravično neprofitno najemnino in več sredstev za stanovanjske sklade. Spremembe stanovanjskega zakona državi in občinam namreč omogočajo potrebna sredstva za izvajanje stanovanjske politike. Pomembna novost je tudi predkupna pravica Stanovanjskemu skladu RS (SSRS) pri zazidljivih občinskih zemljiščih, ki so namenjena večstanovanjski graditvi. V primeru prodaje bodo morale občine zemljišča, namenjena graitvi večstanovanjskih stavb, najprej ponuditi SSRS. »Če ta ponudbe ne bo sprejel,« pravijo na ministrstvu, »bo občina lahko zemljišče občina ponudila drugim kupcem.« Stanovanjskim skladom pa bo omogočeno višje zadolževanje za začetne investicije v pridobivanje novih javnih najemnih stanovanj.
 
Celoten članek lahko preberete v tiskani Demokraciji!

 

Gradnja stanovanjska soseska blok. (foto: STA / Andreja Seršen Dobaj)

Zadnje novice

Sorodne vsebine