6.4 C
Ljubljana
nedelja, 18 aprila, 2021

“Milost” ministra Pikala, ki zna prizadeti vse starše otrok!

Ob napovedih Jerneja Pikala (SD), da bo pri financiranju Osnovne šole Alojzija Šuštarja, kjer vladajoči že nekaj let kršijo ustavno ureditev, ker ne odpravijo diskriminacije dela otrok, vztrajal pri najbolj zadrtem stališču, da šolanje otrok tam nikakor ne sme biti financirano enako kot v državni šolah, me najbolj preseneča, da nihče ne omeni, da s tem nikakor ne ogroža le redkih družin, ki svoje otroke šolajo na tej šoli. Za vse otroke in celotno skupnost gre. Pa tudi za vrednote, na katerih temelji celotna skupnost, denimo, da skrbimo tudi za možnost šolanja otrok iz revnejših družin.

Minister nam skupaj z vlado (to je počela že prejšnja) razglaša, da bodo dali nov pomen ustavni določbi, ki pravi: “Izobraževanje je svobodno. Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev. Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo.”

Država zanemarja tiste iz revnejših družin
V ustavi je to zapisano zato, da bi pri osnovnem šolanju tudi otroci iz revnih družin imeli podobne možnosti kot tisti iz premožnejših. In s tem podobne možnosti v življenju. Ustavno sodišče je politike s sodbo v primeru Osnovne šole Alojzija Šuštarja opozorilo, da pri tej šoli to načelo, ker osnovnega šolanja tam otrokom ne plačujejo v celoti, kršijo in da s tem ravnajo nepošteno. To šolo so financirali le 85-odstotno. Še vedno jo. Ne le, da so s tem diskriminirali te otroke in njihove starše v primerjavi z otroki in starši na drugih šolah, povrhu država s tem ne varuje otrok iz socialno šibkejših družin, ki so tudi na tej šoli, in jim ne zagotavlja vsaj podobnih možnosti kot tistim bogatejših staršev, ki jim ni težko doplačevati.

Ker sodbe ustavnega sodišče oblast levosredinskih strank nikakor noče spoštovati zaradi predsodkov do “zasebništva”, nam vladajoča koalicija in minister iz SD ponujata rešitev, po kateri bi morali besedilo ustave nenadoma razumeti na nov način. “Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev,” bo po novem pomenilo, da plačamo le poučevanje matematike in podobnih predmetov, ne pa več jutranjega ali popoldanskega varstva malčkov, ker to ni obvezen program. Počasi tudi časa odmorov med urami ne bomo več. Ni obvezen program. Se doplača.

Pikalova sprememba zna prizadeti vse starše otrok
Minister Pikalo nam pojasnjuje, da bo to dodatno plačevanje brezplačnega osnovnega šolanja zadelo le “privatnike” na Osnovni šoli Alojzija Šuštarja in podobne, v državnih šolah pa bo vse še naprej zastonj. A pri tej politični dobrodelnosti ministra je dobro biti previden. V državnih šolah to poslej ne bo financirano, ker bi to zahtevala ustavna ureditev zaradi tehtnih razlogov varovanja dobrega in enakih možnosti otrok. Tam bo po novem to država financirala le še zaradi arbitrarne trenutne milosti Pikala in vladajočih strank.

Tisto, kar nam Pikalo, SD in vladne stranke zamolčijo, pa je, da s tem sami na široko odpirajo vrata, da bo naslednja njihova vlada čisto vsem staršem začela zaračunavati ta del osnovnega šolanja, ker pač ni del obveznega programa, katerega financiranje zahteva ustava. Če ni, ni nobenega pametnega razloga, zakaj bi tega ljudem ne zaračunali. Kot jim že šolske malice in kosila.

Ko vladajočim ni mar za najrevnejše
Ker sam verjamem, da so bili očetje ustave modri, in ker verjamem, da morajo imeti otroci iz različnih družin, tudi iz revnih, enake možnosti, idejam vladne koalicije in ministra Jerneja Pikala ostro nasprotujem. Vračajo nas v čase, ki jih je moderna zahodna Evropa, ki skrbi tudi za socialno šibkejše, že pozabila in celo v socializmu so včasih vladarji, vsaj pri majhnih otrocih, znali pozabiti na ideološko zadrtost. V prejšnjem mandatu je šef vlade Miro Cerar to znal. Povedal je, da ga je sram in napovedal, da bo ureditev popravljena, kot zahteva ustavno sodišče. A potem v to ni prepričal niti lastnih koalicijskih partnerjev.

Bodo Jernej Pikalo, njegov strankarski šef Dejan Židan in najnovejši premier Marjan Šarec ostali v tisti od Cerarja krepko nižji ligi, kjer jim ni mar za revnejše v skupnosti?

Peter Jančič, Spletni časopis

Zadnje novice

Sorodne vsebine