11.6 C
Ljubljana
ponedeljek, 12 aprila, 2021

Hrvaška država v slovenskem morju nemoteno postavlja že tretji sklop školjčišča; Šarčeva vlada odgovorila, policija brez odgovorov

Izvedeli smo, da Hrvaška država v slovenskem morju, v Piranskem zalivu, nemoteno postavlja že tretji sklop školjčišča. Slovenska vlada, ki jo uradno vodi premier Marjan Šarec, pa na to dejanje sploh ne reagira.

Že včeraj smo poslali novinarsko vprašanje ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) kot policiji, pa do danes nismo prejeli odgovora. MZZ je vprašanje le »posredovalo Uradu Vlade RS za komuniciranje, od koder nam bodo tudi odgovorili«.

Ignoranca vladajočih je seveda pričakovana.

Danes, 20. septembra, smo prejeli naslednji odgovor Urada Vlade RS za komuniciranje:

V primerih, ko hrvaško delovno plovilo izvaja dela na školjščišču v Piranskem zalivu, je na kraj napotena patrulja Postaje pomorske policije (PPoP), ki izvede postopke (opozorilo, da se nahaja v Republiki Sloveniji in ukaz, da zapusti območje RS). Zoper kršitelja se izvede prekrškovni postopek za prekršek po 145. členu Zakona o tujcih. Policija v vseh primerih izvajanja aktivnosti na školjčišču ustno obvešča Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota Koper. PPoP poleg prekrškovnega postopka, na Inšpektorat RS za okolje in prostor, na podlagi 50. člena ZP-1 poda pisni predlog za uvedbo postopka pri drugem prekrškovnem organu zaradi kršitve Zakona o vodah. Policija vsako vplutje hrvaških plovil, ki izvajajo dela na školjčišču obravnava kot kršitev nedovoljenega prestopa meje, medtem, ko vplutja hrvaških varnostnih organov obravnava kot mejni incident.

Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo (ION) vodi več inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov v zvezi s postavitvijo objektov za školjčišče v Piranskem zalivu na podlagi Zakona o vodah. Inšpekcijski in prekrškovni postopki še niso končani. Informacijo, da se dela izvajajo na novem školjčišču bosta okoljski in ribiški inšpektor preverila na kraju samem in če bosta ugotovila, da gre za nedovoljeno postavitev školjčišča in rabo morja brez vodnega soglasja oziroma vodnega dovoljenja, bosta ukrepala skladno z zakonodajo.

Trenutno ION vodi inšpekcijski postopek zoper hrvaškega državljana, ki je izvedel postavitev betonskega bloka na morsko dno Piranskega zaliva, z namenom postavitve gojitvenih linij za školjčišče, brez vodnega soglasja za izvedbo posega in vodnega dovoljenja za rabo morja za gojenje školjk s strani Republike Slovenije oziroma Ministrstva za okolje in prostor. Inšpekcijski postopek še ni končan.

Inšpektor je 12. 11. 2018 drugemu hrvaškemu državljanu izdal odločbo o prepovedi rabe vode in naprav za gojenje školjk. Zavezanec je vložil pritožbo, ki jo je organ druge stopnje (MOP) 28. 3. 2019 zavrnil. Še pred tem je inšpektor izdal sklep o dovolitvi izvrše z denarno prisilijo v višini 1000 evrov. Ker zavezanec odločbe ni izvršil je bil 8. 4. 2019 izdan sklep o dovolitvi izvršbe z denarno prisilitvijo. Zavezanec je zoper sklep vložil pritožbo, ki jo je organ druge stopnje (MOP) 5. 7. 2019 zavrnil. Ker zavezanec odločbe ne spoštuje (prejeli smo več obvestil pomorske policije, da zavezanec rabi morje in naprave za gojenje školjk, ob asistenci hrvaške policije, ki slovenskim organom onemogoča izvedbo postopka z zavezancem), se bo postopek nadaljeval z denarno prisilitvijo in izdan bo sklep o denarni kazni.

ION zoper hrvaškega državljana vodi vzporedno z inšpekcijskim postopkom tudi 10 prekrškovnih postopkov (zaradi postavitve školjčišča in rabe morja brez vodnega soglasja oziroma vodnega dovoljenja). Kršitelj je v sedmih postopkih vložil zahtevo za sodno varstvo. Okrajno sodišče v Kopru o zahtevah še ni odločilo.

21.člen Zakona o morskem ribištvu določa, da območja za gojenje morskih organizmov določi minister, pristojen za ribištvo v soglasju z ministrom, pristojnim za vode in ohranjanje narave. Pravilnik o določitvi območij za gojenje morskih organizmov (Uradni list RS, št. 38/15) je stopil v veljavo 5. 6. 2015. V njem so v prilogah opredeljena območja za gojenje vodnih organizmov. Za izvajanje vzreje vodnih organizmov (marikultura) je potrebno predhodno pridobiti vodno dovoljenje in vodno soglasje, ki ju izda Ministrstvo za okolje in prostor oziroma organi v sestavi MOP.

Zadnje novice

Sorodne vsebine