14.5 C
Ljubljana
četrtek, 17 junija, 2021

Dobra država poziva RTV Slovenija k večji transparentnosti pri poročanju o rezultatih javnomnenjskih anket!

V nedeljo, 15. septembra 2019 so na RTV Slovenija in njihovem spletnem portalu objavili javnomnenjske ankete o podpori političnim strankam. Pomanjkljiv način poročanja o metodologiji izvedene ankete je zmotil stranko Dobra država, od koder so na odgovorno urednico UPE informativnega programa Manico J. Ambrožič naslovili tudi zahtevo za posredovanje podatkov v zvezi z izvedeno anketo.

V Dobri Državi so odgovorno urednico informativnega programa Manico J. Ambrožič pozvali k javni objavi načina izvedbe raziskave javnega mnenja, ki je bila osnova za poročanje RTV Slovenija o prispevku “Ankete: Volivci še vedno naklonjeni LMŠ-ju in vladi”.

V Dobri državi jih je zmotilo, da so na RTV Slovenija v zvezi s poročanjem o javnomnenjski anketi navedli zgolj, da jo je za njih izvedla Ninamedia in, da je bilo “domnevno število anketirancev 700.” Kakor so izpostavili v stranki, “v prispevkih niso bili objavljeni osnovni podatki o načinu izvedbe ankete, ki bi zagotavljali strokovnost ter kredibilnost navedene ankete.”

Potrebno več transparentnosti
Ob tem so izpostavili, da Zakon o RTVSLO določa, da mora ta “zagotavljati verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu” in “spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij”. Kakor so povedali pri DD, “z objavami o javnem mnenju, kjer niso predstavljeni načini merjenja slednjega, RTVSLO krši zakonske, strokovne in etične normative obveščanja javnosti.”

Po mnenju Dobre države, bi morala RTV Slovenija pri objavah raziskav javnega mnenja in anket o različnih družbenih vprašanjih o podpori političnim strankam, politikom, kandidatom na volitvah in referendumskih vprašanjih “zaradi zagotavljanja preglednosti in objektivnega informiranja javnosti navesti firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov naročnika, plačnika in izvajalca, čas, v katerem je bila opravljena raziskava javnega mnenja oziroma anketa, način izvedbe, vzorec, odzivnost vprašanih, natančen vprašalnik, način ter obliko, kako so bila vprašanja zastavljena, so anketiranci odgovarjali na priklic, ali so izbirali v naprej pripravljene opcije odgovorov, vrstni red vprašanj in podvprašanj ter merske napake.”

“Brez navedenih podatkov so objave o podpori posameznim strankam politična špekulacija, ki si jo RTVSLO ne bi smela privoščiti,” so zapisali v javnem apelu DD, kjer upajo, da bodo na RTV Slovenija zaradi transparentnosti obveščanja zahtevane podatke posredovali tudi javnosti.

Ivan Šokić/Nova24TV

Zadnje novice

Sorodne vsebine