4.9 C
Ljubljana
sreda, 22 marca, 2023

Direktor Bojan Veselinovič je podatke STA poslal šele po dodatnem pozivu Ukoma, za nekatere storitve pa bi še naprej dvojno zaračunaval

Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv)

V Zakonu o STA je navedeno, da morajo biti vsebine, ki nastajajo v okviru javne službe, brezplačno dostopne vsem pod enakimi pogoji. Ne glede na to zakonsko določilo direktor STA Bojan Veselinovič še naprej vztraja, da želi nekatere storitve v okviru javne službe še naprej prodajati na prostem trgu, s tem pa evidentno kršiti zakon, saj bi imeli tisti, ki bi za storitev plačali, drugačen dostop do teh storitev kot tisti, ki teh storitev ne bi plačali. Z vidika Ukoma je takšno nespoštovanje zakona nesprejemljivo, saj gre za evidentno diskriminacijo tistih, ki si dodatnega plačila ne morejo privoščiti.

Urad vlade za komuniciranje (Ukom) je danes na Slovensko tiskovno agencijo (STA) posredoval drugi osnutek pogodbe, ki predvideva financiranje javne službe STA, kot jo opredeljuje zakon o STA. Osnutek pogodbe je tudi javno objavljen. Na včerajšnjem usklajevalnem sestanku so bile znotraj pogodbe usklajene številne podrobnosti, trenutno pa neusklajena ostajata predvsem dva elementa. V zakonu o STA je navedeno, da morajo biti vsebine, ki nastajajo v okviru javne službe, brezplačno dostopne vsem pod enakimi pogoji. Ne glede na to zakonsko določilo direktor STA Bojan Veselinovič še naprej vztraja, da želi nekatere storitve v okviru javne službe še naprej prodajati na prostem trgu, s tem pa evidentno krši zakon. Kot največji problem se tukaj izpostavlja konkretno fotografski servis, saj direktor pričakuje, da se ta storitev dvojno plačuje: najprej jo v celoti plača država, nato pa bi jo rad še dodatno prodajal na trgu. Poleg fotografskega servisa pa je delno problematičen tudi radijski servis, kjer so ključni elementi tega servisa (audio izjave) dostopni le za plačnike, zakon pa izrecno določa, da mora biti tudi ta servis prilagojen za radijski medij – ne pa zgolj objava besedila.

“Pozdravljamo prilagoditve servisa in izpolnjevanje zakonskih obveznosti v odnosu do objavljanja celotnih vsebin v slovenščini in angleščini, ki se med drugim nanašajo na manjšinsko problematiko. UKOM je vztrajal, da morajo biti te novice v celoti brezplačno odprte za vse. Glede obračunavanja vseh storitev, ki jih predvideva zakon, je UKOM že 18. 6. 2021 na STA poslal zahtevo, da direktor Veselinović posreduje cenik posameznih storitev. Cenik je namreč osnova mesečnemu obračunu. Pričakovali smo, da bo direktor Veselinović te podatke nemudoma dostavil,” je zapisala vlada. Žal Veselinovič teh podatkov ni poslal, tako da ga je Ukom 7. julija 2021 znova pozval, naj posreduje zahtevane podatke, saj brez njih pogodbe ni mogoče niti sestaviti niti končati. Direktor Veselinovič je podatke poslal šele v petek, 9. julija 2021. Zakaj je potreboval kar tri tedne in podatke poslal šele po dodatnem pozivu Ukoma, ni znano. Vsekakor pa to ne kaže na željo, da bi se financiranje STA čim prej uredilo.

Dvojno zaračunavanje storitev ni opisano v Zakonu o STA
Ne glede na ta zaplet je Ukom takoj sprejel tri stroškovne postavke, ki jih je poslal direktor STA, in sicer strošek, ki ga je direktor poslal za fotografije, za radijski servis in za objavo celotnih vsebin za narodne manjšine, zamejske Slovence itd. Žal Ukom ni mogel pristati na oceno stroškov, ki naj bi nastali STA pri pripravi in objavi povzetka v slovenskem in angleškem jeziku iz vseh drugih področij. Nelogično je, da direktor Veselinovič pričakuje, da mora država za povzetek novice plačati enako kot za celotno novico. Direktorja STA Veselinoviča so zato pozvali, naj pošlje realne stroške tudi za ti dve zakonsko določeni kategoriji, tako kot so sicer te storitve ovrednotene na trgu in kot jih je tudi on sam vrednotil v preteklosti.

“Tri tedne smo čakali na direktorja STA Veselinovića, da nam je poslal cenik s stroški za posamezne postavke, ki jih kot javno službo nalaga Zakon o Slovenski tiskovni agenciji . Žal očitno res nima interesa, da bi uredil financiranje STA. Po drugi strani pa ne moremo pristati na njegove želje, da bi kršili zakon, ki pravi, da so vsebine iz naslova javne službe brezplačno dostopne vsem pod enakimi pogoji. Npr. fotografije mora v celoti plačevati država, on pa bi jih rad prodajal na trgu in dvakrat računal. Ali pa ideja, da povzetek novice stane enako kot cela novica,” je zapisal direktor Ukoma Uroš Urbanija. Nazadnje, ko smo se za pojasnila obrnili na direktorja STA, nam je ta odgovoril, da bo odgovarjal šele, ko ga bomo spraševali pred objavo člankov – kar smo tudi vedno storili. Tudi tokrat smo ga povprašali že pred objavo in prejeli smo naslednja pojasnila:

“Glede na vaše vprašanje o očitkih, opozarjam, da gre v resnici za neutemljene očitke, ki samo zaostrujejo dokaj konstruktivno ozračje po včerajšnjih pogovorih STA-UKOM- Žal niso prinesli pričakovanega napredka, a ne zaradi sogovornikov na strani STA. Popolna laž je namreč , da naj bi prvine javne službe (JS) – ne gre torej za nikakršne storitve (!), saj nam je javna služba zaukazana po zakonu o STA – prodajali na prostem trgu. Četudi bi bilo to res, kar neutemeljeno trdijo na Ukomu, je dejstvo, da naša JS ni financirana že več kot pol leta. To pomeni, da očitek o dvojnem zaračunavanju ne vzdrži resne presoje. V nobenem pravno normiranem okolju ne bi bil tisti, katerega delovanje ureja zakon, kaznovan s strani tistega, ki ga ne spoštuje. – To se še 7. mesec dogaja STA, ki opravlja javno službo, plačila zanjo pa ne dobiva. Vse navedbe g. Urbanije z včerajšnjih pogovorov so v potvorjeni obliki daleč od resnice,” je izpostavil direktor STA ob tem pa še poudaril, da je najbolj nesprejemljivo temeljno izhodišče, po katerem bi kar na Ukomu pregledovali povzetke novic in presojali njihovo vsebino in na podlagi tega arbitrarnega pristopa odmerjali višino plačila za STA. To je po njegovih besedah poskus grobega posega v avtonomnost, ki mu tudi zaposleni na STA odločno nasprotujejo. “Predlagano pogodbeno določilo, za katerega se zavezama g. Urbanija in naj bi omogočilo, da bi naši naročniki kar eno leto lahko poobjavljali vsebine STA brezplačno, je izraz popolne manipulacije zakonskega besedila in kaže nespoštljivo odnos do dela STA,” je zapisal. Zakon o STA namreč govori o prosti dostopnosti prvin JS vsem pod enakimi pogoji – brezplačno. Dostopnost pa seveda ne pomeni pravice do poobjavljanja brez dovoljenja in plačila avtorjem na STA. Ukom tudi zanemarja dejstvo, da od 2,028 milijonov evrov sredstev, kolikor bi jih morala STA dobiti letos, že dva tedna samo obljublja 845 tisoč evrov predujma. Namesto da bi ga STA nakazal, kot je sklenila vlada, si UKOM po navedbah Veselinovića izmišljuje nove in nove pogoje ter odlaga plačilo za že opravljeno delo. Poudaril je, da se Nadzorni svet STA in kolektiv strinjata, da so prikazani stroški dejansko nastali, saj nad njimi po zakonu bedi NS STA in ne UKOM.

 

Veselinović je dodatno opozoril, da Ukom še naprej krši PKP 7. – S tem ko ne zagotavlja denarja, pa ogroža STA in sili vodstvo in kolektiv v nezakonita ravnanja: po načelu “dam vam denar, če boste pridni, poslušni upogljivi in ubogljivi”. Po njegovem mnenju gre za čisto izsiljevanje s pozicije moči tistega, ki ima denar za STA, pa ga ne da; čeprav mu to nalaga veljavna zakonodaja. V takšnih razmerah je STA stran na usklajevalnih sestankih seveda v povsem podrejenem položaju.

 

Glede očitkov, da je direktor STA podatke poslal šele po ponovnem pozivu Ukoma, je Veselinović odgovoril, da je tudi to potvarjanje, ki ne bi bilo vredno komentarja, če bi ne bilo izrečeno sredi “usklajevalnih sestankov” z Ukomom. “Dejstvo je, da smo prejeli dopis za podatke pred našim prvim srečanjem, ki smo se ga udeležili z veseljem, saj smo sestanke sami na STA predlagali že večkrat sami, a odziv Ukoma ni bilo. Na prvi usklajevalni sestanek smo bili povabljeni še pred uveljavitvijo Vladne uredbe o STA ter preden so bili sprejeti sklepi Vlad, ki jih je potrdila tudi skupščina STA. Z enim od sklepov je Vlada šele tedaj pooblastila Ukom za dostop do naših podatkov. Ni torej res, da bi Ukom čakal na podatke tri tedne, mi pa bi zavlačevali. In resnica je ravno obratna: Ukomu ni do tega, da bi se financiranje čimprej uredilo. Če bi zasledoval ta cilj, bi STA ne bila brez denarja ustanovitelja že od januarja letos,” je še zapisal Veselinović.

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine