8.2 C
Ljubljana
četrtek, 13 maja, 2021

Na RTV Slovenija priznali: dodatki in nagrade za koronakrizo znašali od 9 pa vse do 4580 evrov

V zadnjem času se precej razpravlja o dodatkih in nagradah nekaterih sodelavcev RTV Slovenija za čas koronakrize. Znano je, da so na finančnem področju najbolj prosperirali člani ekipe oddaje Tarča, ki so se ravno spomladi najbolj angažirali v svoji propagandi proti vladi.

 

 

Glede na različne informacije, ki so krožile v javnosti, smo na službo za komuniciranje javnega zavoda RTV Slovenija poslali nekaj novinarskh vprašanj, ki bi pomagala razjasniti zmedo. Tako nas je najprej zanimalo, kolikokrat so bili v času epidemije covid-19 izplačani dodatki k plačam zaposlenih na RTVS, koliko zaposlenih in na katerih delovnih mestih so dobili dodatek zaradi covid-19 ter koliko je skupno znašal ta dodatek, to je po posameznih mesečnih izplačilih oziroma koliko sredstev je RTV namenila za izplačilo dodatka v celoti.

“Dodatek po KPJS (kolektivna pogodba za javni sektor, op. ur.) in po interventnem zakonu smo na RTV Slovenija izplačali za mesec marec in za mesec april. Za mesec maj dodatkov po KPJS in po interventnem zakonu nismo izplačali,” so nam odgovorili z RTV Slovenija, ki pa ne želi izdati, kateri zaposleni so prejeli te dodatke, češ da je mogoče ta seznam dobiti izključno v prostorih RTV Slovenija po predhodni najavi. “Na vprašanje, na katerih delovnih mestih so zaposleni, ki so dodatek za delo v izrednih razmerah prejeli, pa vam, žal, ne moremo odgovoriti, saj informacij v takšni obliki nimamo,” je še zapisano v odgovoru.

“Po določilih 39. člena KPJS smo izplačali 685.512 evrov, po 71. členu Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) pa 87.615 evrov, vse v skladu z določili za omenjena plačila dodatkov po omenjenih dveh osnovah,” so še zapisali v odgovoru. Kot so navedli, so dodatek za delo v rizičnih razmerah na podlagi KPJS smo izplačali tistim zaposlenim, ki so delali v pogojih, kjer jim nismo mogli zagotoviti dovolj varnih pogojev za delo, in le za čas, ko so delali v teh pogojih. Presojali smo na osnovi naslednjih kriterijev – okolje in lokacija dela, čas zadrževanja v rizičnem okolju, pogostost tveganih stikov, vrsta dela, razdalja med osebam – in določili sedem (7) kategorij:

1. Delo v prostorih, kjer se zaposleni sočasno pogosto srečujejo na razdalji manj kot 1,5 metra (deski, skupna uredništva …)

2. Delo v prostorih, kjer so zaposleni sočasno pogosto na razdalji 1,5 metra (režije, studii, maska, vložišče …);

3. Receptorji; le v dnevnem času;

4. Gasilci in drugi, kadar delajo v zaščitni obleki (razkuževanje, merjenje temperature …);

5. Šoferji, ki so opravljali interne prevoze;

6. Delo snemalnih ekip na terenu s sogovorniki, ki so bili v stiku z obolelimi ali potencialno obolelimi;

7. Zaposleni, ki imajo v delovnem dnevu redne neposredne fizične stike z zaposlenimi iz prvih šestih rizičnih skupin in gosti (npr. kurirji, organizatorji, dežurni, ki nudijo pomoč uporabnikom).

“Pri odobritvi upravičenosti za dodatek po 71. členu ZIUZEOP smo upoštevali predvsem njihovo nadpovprečno angažiranost, stalno dostopnost in povečan obseg dela, ki je bil neposredno povezan s posledicami dela v pogojih epidemije. Mnogi so bili pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tudi tveganju za svoje zdravje. Pri tem smo sledili usmeritvam, ki so izhajale iz navodil, ki jih je podala vlada. Na osnovi tega nagrajevanja smo pazili tudi, da nismo presegli maksimalno še dopustno skupno višino sredstev, ki jih lahko namenimo za dodatke. Poudarjamo, da smo porabili manj denarja, kot je bila po kriterijih izračunana dopustna masa za nagrajevanje. Gre za dokument vlade 0100-227/2020/3 z dne 21. 4. 2020, pri čemer smo upoštevali kriterije pod točko 2. Manj izpostavljene dejavnosti/poklici/proračunski uporabniki (ostale dejavnosti) in kriterij pod točko 3. Funkcionarji v plačnih skupinah A (Funkcije v državnih organih in lokalnih skupnostih) in B (Direktorji),” je še zapisano v odgovoru.

No, seveda pa je najbolj zanimiv podatek o višini tega dodatka za posameznike, od najnižjega do najvišjega. “Vsota obeh dodatkov za dva meseca skupaj se je gibala od 9 evrov do 4.580 evrov bruto.” To pomeni, da je vsaj en zaposleni na RTVS v tem času prejel dodatek k plači, ob katerem lahko mnogi samo sanjajo. Dovolj za modre?

Zadnje novice

Sorodne vsebine