13.6 C
Ljubljana
torek, 20 aprila, 2021

Letni dodatek za upokojence od 100 do 410 evrov, za invalide od 100 do 210 evrov

Letni dodatek, ki ga bodo upokojenci prejeli v torek, bo glede na višino pokojnine izplačan v petih različnih zneskih. Letni dodatek invalidom pa bo v treh različnih višinah. STA objavlja tabelarični prikaz letnega dodatka glede na višino pokojnine oz. invalidskega nadomestila.

 

Upokojenci bodo v torek skupaj z julijsko pokojnino prejeli tudi letni dodatek, ki zanje pomeni podobno kot regres za aktivno prebivalstvo. Dodatek bo izplačan glede na višino pokojnine in bo znašal od 100 do 410 evrov. Tako kot lani ga bodo tudi tokrat dobili vsi ne glede na višino pokojnine.

Letni dodatek bo skupno prejelo 604.975 upravičencev, od tega 589.292 prejemnikov pokojnin in 15.683 prejemnikov invalidskih nadomestil. Tudi letos se pri obračunu višine dodatka za posameznika poleg seštevka osebne pokojnine in dela vdovske pokojnine oziroma seštevkov družinske pokojnine po prvem in po drugem roditelju upošteva pokojnina, prejeta iz tujine.

Najvišji dodatek bodo dobili tisti, katerih pokojnina ni višja od 450 evrov, najnižjega pa tisti s pokojnino nad 780 evrov, je za STA povedala direktorica sektorja za nakazovanje pokojnin na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) Marjetka Medved Mrvar.

Zpiz bo za letni dodatek upokojencev skupno izplačal 116.628.113 evrov. Dodatek za 74.001 upravičenca bo obračunan in izplačan v sorazmernem delu, ker je tudi njihova pokojnina odmerjena v sorazmernem delu, je pojasnila Medved Mrvarjeva.

Letni dodatek bodo dobili tudi prejemniki invalidskih nadomestil, in sicer v treh višinah v razponu od 100 do 210 evrov. Najvišjega bodo dobili tisti z nadomestilom do 650 evrov, najnižjega pa tisti z nadomestilom nad 780 evrov.

Zpiz bo za letni dodatek prejemnikov invalidskega nadomestila izplačal skupno 3.249.288 evrov.

Zavod je 125.901 upokojenca tudi letos tako kot že lani pozval k posredovanju dokazila o višini tuje pokojnine. Do junija je bilo vrnjenih 100.421 izjav, v katerih je 13.715 upokojencev izjavilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Preostalih 86.706 upokojencev pa je posredovalo podatek o višini tuje pokojnine.

Tistim, ki podatka o višini tuje pokojnine niso posredovali do junija, a ga bodo do 30. septembra, bo dodatek izplačan septembra ali decembra. Če zavod podatka o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra, se bo letni dodatek izplačal decembra v višini 100 evrov oziroma v pripadajočem sorazmernem delu.

Tistim, ki bodo pravico do pokojnine ali invalidskega nadomestila pridobili po juliju, se bo letni dodatek izplačal skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Zpiz je prvič po sprejetju varčevalnega zakona leta 2012 letni dodatek izplačal vsem že lani, medtem ko je bila pravica pred tem omejena.

Letni dodatek za upokojence od 100 do 410 evrov, za invalide od 100 do 210 evrov (tabela)

pokojnina (v evrih)  dodatek (v evrih)
----------------------------------------
do 450         410
450,01 do 550     270
550,01 do 650     210
650,01 do 780     160
nad 780        100nadomestilo (v evrih) dodatek (v evrih)
----------------------------------------
do 650         210
650,01 do 780     160
nad 780        100

Vir: Zpiz

 

Zadnje novice

Sorodne vsebine