Generalna direktorja RTV Slovenija in Hrvaške radiotelevizije (HRT), Andrej Grah Whatmough in Robert Šveb, sta na prvem uradnem srečanju v Zagrebu spregovorila o vlogi in izzivih pri vodenju javnih medijskih servisov v demokratičnih družbah. Prepričana sta, da v dobi preštevilnih informacij javni mediji z zagotavljanjem verodostojnih, strokovnih in kakovostnih vsebin ohranjajo svoj nepogrešljiv položaj v družbi in v okviru tega poudarila tudi naslednje.

Javni medijski servisi so pomemben dosežek sodobne družbe in eden ključnih temeljev demokratičnega prostora, ki jih je treba varovati in negovati. Skrbijo za obveščanje in ozaveščanje najširše javnosti, so odgovorni za posredovanje in ustvarjanje kulture v vseh njenih oblikah. S pluralnostjo vsebin pokrivajo najbolj raznolike interese vseh uporabnikov storitev in si prizadevajo, da s svojim delovanjem postavljajo zgled sodobne organiziranosti in tehnološke odličnosti.

Generalna direktorja sta se strinjala, da je zagotavljanje finančne stabilnosti javnega medija ključnega pomena za uresničevanje njegovega specifičnega poslanstva. Javni servis mora ohranjati neodvisnost od posameznih političnih in gospodarskih interesov. Prav zato obstaja javno financiranje, ki je na eni strani edinstven privilegij, na drugi strani pa obveza javnega servisa, da bo vedno ravnal in deloval v skladu z javnim interesom. Kakršen koli poseg politike ali drugih interesnih skupin v javni interes je zato nedopusten, kakor tudi, da vsakokratna oblast sprejema zakone z namenom prevzema oziroma podreditve javnega medija.

RTV Slovenija in hrvaška radiotelevizija sicer tesno sodelujeta kot aktivni članici EBU ter v dnevni izmenjavi programov in izkušenj na podlagi Memoranduma o bilateralnem sodelovanju.