28.5 C
Ljubljana
torek, 16 julija, 2024

SSO in SKGZ zahtevata obvezno znanje slovenščine vzgojiteljev v slovenskih vrtcih v Trstu

Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij z zaskrbljenostjo sledita dogajanju na Občini v Trstu v zvezi s predlogi novega pravilnika za tržaške občinske vrtce. Skrbi nas predvsem usoda treh slovenskih vzgojnih središč, in sicer vrtca, ki deluje v sklopu Dijaškega doma, ter vrtcev Oblak Niko in Modri delfin.

Prvotni predlog spremembe pravilnika, ki ni predvideval obveznega znanja slovenščine za vzgojitelje v treh navedenih vrtcih, je de facto ukinjal slovenske občinske vrtce v Trstu.

Zaskrblja nas med drugim tudi položaj, ki ga v novem pravilniku dobivajo slovenski vrtci. Doslej so obstajali namreč kot ločene slovenske sekcije vrtcev s specifičnimi predpisi. Predlog novega pravilnika pa ukinja poleg obveze, da obvlada kader slovenščino, tudi njihovo avtonomijo, saj je govora le o nekaterih slovenskih sekcijah, za katere niso izpostavljeni nobeni pogoji.

Nenazadnje pa je mimo predlogov sprememb pravilnika ta poziv tudi priložnost, da omenimo dosledne težave s kadri, ki so stalnica v funkcioniranju slovenskih občinskih vrtcev v Trstu. V preteklih letih se je namreč često dogajalo, da so odgovorni občinski uradi v te strukture nameščali osebje, ki ni obvladalo slovenskega jezika.

Ob tovrstnih predlogih smo prepričani, da bo tržaški župan znal primerno reagirati in opravljati vlogo garanta do slovenske narodne skupnosti v Trstu, kot jo je doslej. Prepričani smo tudi, da bo ob navedenem dogajanju znal prepričati tržaški Občinski svet tudi z argumenti in dogovori, ki jih je ob številnih stikih sklenil s predstavniki naših ustanov. Prav tako verjamemo, da bo znal uveljaviti tudi zagotovila, ki jih je v preteklih dneh podal diplomatskemu predstavniku Republike Slovenije v Trstu.

Slovenska narodna skupnost v Italiji je okrog tega vprašanja enotna. Prepričani smo namreč, da je slovenski jezik temeljni element obstoja in razvoja manjšinske skupnosti, ki ima po zakonskih predpisih pravico do izobraževanja v svojem jeziku. Vrednost našega prepričanja je pa ob še krepkejša, ob dejstvu, da gre za otroke in za njihove družine. Iz tega razloga podpiramo vsa prizadevanja straršev otrok, ki so v preteklih tednih izrazili svoje nelagodje ob dogajanju, ki prinaša v tem nelahkem trenutku dodatno napetost med različnimi komponentami našega mesta.

Walter Bandelj, predsednik SSO

Rudi Pavšič, predsednik SKGZ

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine