15.3 C
Ljubljana
četrtek, 22 aprila, 2021

SSO in SKGZ zahtevata obvezno znanje slovenščine vzgojiteljev v slovenskih vrtcih v Trstu

Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij z zaskrbljenostjo sledita dogajanju na Občini v Trstu v zvezi s predlogi novega pravilnika za tržaške občinske vrtce. Skrbi nas predvsem usoda treh slovenskih vzgojnih središč, in sicer vrtca, ki deluje v sklopu Dijaškega doma, ter vrtcev Oblak Niko in Modri delfin.

Prvotni predlog spremembe pravilnika, ki ni predvideval obveznega znanja slovenščine za vzgojitelje v treh navedenih vrtcih, je de facto ukinjal slovenske občinske vrtce v Trstu.

Zaskrblja nas med drugim tudi položaj, ki ga v novem pravilniku dobivajo slovenski vrtci. Doslej so obstajali namreč kot ločene slovenske sekcije vrtcev s specifičnimi predpisi. Predlog novega pravilnika pa ukinja poleg obveze, da obvlada kader slovenščino, tudi njihovo avtonomijo, saj je govora le o nekaterih slovenskih sekcijah, za katere niso izpostavljeni nobeni pogoji.

Nenazadnje pa je mimo predlogov sprememb pravilnika ta poziv tudi priložnost, da omenimo dosledne težave s kadri, ki so stalnica v funkcioniranju slovenskih občinskih vrtcev v Trstu. V preteklih letih se je namreč često dogajalo, da so odgovorni občinski uradi v te strukture nameščali osebje, ki ni obvladalo slovenskega jezika.

Ob tovrstnih predlogih smo prepričani, da bo tržaški župan znal primerno reagirati in opravljati vlogo garanta do slovenske narodne skupnosti v Trstu, kot jo je doslej. Prepričani smo tudi, da bo ob navedenem dogajanju znal prepričati tržaški Občinski svet tudi z argumenti in dogovori, ki jih je ob številnih stikih sklenil s predstavniki naših ustanov. Prav tako verjamemo, da bo znal uveljaviti tudi zagotovila, ki jih je v preteklih dneh podal diplomatskemu predstavniku Republike Slovenije v Trstu.

Slovenska narodna skupnost v Italiji je okrog tega vprašanja enotna. Prepričani smo namreč, da je slovenski jezik temeljni element obstoja in razvoja manjšinske skupnosti, ki ima po zakonskih predpisih pravico do izobraževanja v svojem jeziku. Vrednost našega prepričanja je pa ob še krepkejša, ob dejstvu, da gre za otroke in za njihove družine. Iz tega razloga podpiramo vsa prizadevanja straršev otrok, ki so v preteklih tednih izrazili svoje nelagodje ob dogajanju, ki prinaša v tem nelahkem trenutku dodatno napetost med različnimi komponentami našega mesta.

Walter Bandelj, predsednik SSO

Rudi Pavšič, predsednik SKGZ

Zadnje novice

Sorodne vsebine