-0.4 C
Ljubljana
nedelja, 29 januarja, 2023

Občina z najvišjim dohodkom na prebivalca

Piše: C. R.

Občino Turnišče smo v Demokraciji v zadnjih letih že predstavljali. Gre za pomursko občino, ki veliko ponuja in še več obeta v prihodnosti. O načrtih nam je pripovedoval župan Borut Horvat, ki je bil na nedavnih županskih volitvah drugič zapored izvoljen za prvega moža občine.

Če se je pred štirimi leti moral za izvolitev pomeriti v drugem krogu, je tokrat zmagal že v prvem, in to s kar 83-odstotno podporo. Tudi sestava občinskega sveta odseva izbiro župana: od trinajstih neposredno izvoljenih svetnikov jih je pet iz SDS, trije pa iz NSi. Nestrankarskih list je na tem območju zelo malo, v občinskem svetu je tako samo en predstavnik nestrankarske liste.

Velik kompliment za občino

A kot pravi župan, za občinske projekte iščejo soglasje vseh svetnikov – bistveno je namreč sodelovanje v dobro vseh občanov, ki jih je približno 3150 in bivajo v krajih Turnišče, Gomilica, Nedelica in Renkovci, kar sestavlja del Prekmurja z imenom Dolinsko. Vsi ti kraji imajo za seboj bogato zgodovino, saj se prvič omenjajo že v 13. stoletju, od 16. stoletja pa se Turnišče omenja kot trg z bogato obrtno dejavnostjo.

Turnišče je kraj, znan po večstoletni obrtni tradiciji. Na to nas spominja Čevljarski muzej pa tudi obutveni obrat Planika. (Foto: Veronika Savnik)

Najstarejši ohranjeni trški privilegiji Turnišča so iz leta 1548, s katerimi so bili prebivalci (tržani) Turnišča oproščeni davkov, volili so si svoje sodnike in prirejali svobodne nedeljske sejme. Na tem območju so namreč delovali trije cehi: krojaški, čevljarski in kovaški. Tudi zato v Turnišču še vedno deluje obutveni obrat Planike (v bližini je tudi čevljarski muzej), občina pa se lahko pohvali z enim največjih pridelovalcev paradižnika v državi (Lušt), medtem ko se podjetje Agrocorn ukvarja z odkupom in prodajo žit. V sami občini je tudi precej obrtnikov in ponudnikov različnih storitvenih dejavnosti. Morda je tudi zato občina znotraj statistične regije na prvem mestu po dohodku na prebivalca, kar je župan Horvat izvedel, šele ko so ga poklicali z Univerze na Primorskem in mu to povedali. Zanj in za občino je to velik kompliment in tudi priznanje tistim, ki delajo v dobro občine.

Že v prvem letu njegovega županovanja se je občina lotila projekta Šport za vse generacije, v sklopu katerega sta bila vzpostavljena dva fitnesa na prostem, za Strelsko društvo Štefan Kovač pa je občina priskrbela elektronske tarče. Turnišče se na tem področju lahko pohvali tudi z olimpijcem Robertom Markojo, ki je na strelskih tekmovanjih osvojil več medalj. V prejšnjem mandatu so tako v občini v okviru projekta LAS Skrbna skupnost za skupni razvoj uredili dvorišče Polanščkove domačije in dvostezno bališče, kjer potekajo tekmovanja, na katerih prednjači upokojenska liga. Tako občina omogoča športne dejavnosti za vse generacije. V zadnjem letu pa so izvedli še projekt LAS – Odkrij nas, v sklopu katerega so pridobili TIC na parkirišču nasproti cerkve s samopostrežnim avtomatom lokalne ponudbe, in sodelovali z občino Lendava pri projektu LAS – Zipline Vinarium.

Zdravstvena postaja in čistilna naprava

Seveda smo župana najprej vprašali o tekočih in kratkoročnih projektih. V občini prav zdaj končujejo prenovo javne razsvetljave ob glavni cesti skozi vasi Turnišče in Renkovci, ki bo po novem temeljila na LED-tehnologiji, kar pomeni, da bo s tem občina prihranila dve tretjini dosedanjih stroškov. V dobi rasti cene električne energije jim je ta naložba prišla zelo prav. Končujejo tudi gradnjo zdravstvene postaje, v kateri bosta lahko delovala celo dva zdravnika splošne medicine. Zaradi nedavne napovedi ukinjanja nujne medicinske pomoči nas je seveda zanimalo, ali se niso nekoliko ušteli z gradnjo. A glede tega ni skrbi, pojasnjuje župan Horvat – Turnišče glede nujne medicinske pomoči spada pod oskrbo urgentnega centra Lendava, bolnišnica v Rakičanu pa je tudi dokaj blizu. Vseeno pa je neprijetno, ker nekateri kraji v (statistični) regiji, denimo Ljutomer in Gornja Radgona, na tem področju nazadujejo zaradi vladnih usmeritev.

Občina dokončuje projekt zgraditve zdravstvene postaje, kjer bo prostor za dve ambulanti. (Foto: Arhiv občine Turnišče)

Sicer pa v novem mandatnem obdobju župan pričakuje predvsem zgraditev čistilne naprave, kar je daleč največji projekt občine glede na finančni vložek. Bruto strošek zgraditve namreč znaša skoraj štiri milijone, država bo primaknila 1,7 milijona evrov. Glede na to, da v proračunu za leto 2023 predvidevajo pet milijonov evrov odhodkov, je jasno, da je čistilna naprava res velik zalogaj. Kot pojasnjuje župan Borut Horvat, je finančni vložek države načrtovala že prejšnja vlada, po zamenjavi vlade pa se je zapletlo. No, pred kratkim pa je vendarle prišla tudi iz te vlade zelena luč za financiranje projekta. Občina namerava v naslednjih letih zgraditi tudi dom gasilcev, športa in kulture, pa tudi širiti novo stanovanjsko naselje Pasike, s čimer želi preprečiti odhajanje šolanih ljudi in mladih drugam (zadnjo od šestih štiristanovanjskih enot so začeli graditi konec leta). V tem letu namerava občina poskrbeti za dokončanje ulice v stanovanjsko naselje in zgraditi pločnik v vasi Nedelica – III. faza. Upa pa še, da bodo ostala sredstva za ureditev drugega dela dvorišča pri OŠ Turnišče.

A glavna težava, dodaja župan, je v tem, da sedaj ocenjeni stroški graditve niso več zanesljivi, saj se graditev krepko draži, gradbince pa je izredno težko dobiti. To pomeni, da so lahko končni izdatki za neki gradbeni projekt precej dražji, kot je bilo sprva predvideno. To povzroča težave tudi drugim občinam.

Pomembno je povezovanje občin

Občina Turnišče je znana tudi po romarskem središču murskosoboške škofije. Marijina cerkev v Turnišču tako ni le župnijska, pač pa tudi romarsko zatočišče številnim gostom od drugod. Največja težava pa je, da v Turnišču za zdaj ni prave gostinske ponudbe, kar bi sicer romarski kraj moral imeti. Mnoge gostilne so zaprle svoja vrata, gostinski kadri pa odhajajo drugam. Glede tega bo treba najti rešitev. Ob tem dodaja, da je njegova vizija predvsem v povezovanju s sosednjimi občinami, predvsem glede turizma. Če je denimo Turnišče romarski kraj, sta v neposredni soseščini najmanj dve termalni zdravilišči (Moravske Toplice in Lendava), v občini Dobrovnik je Bukovniško jezero. V kontekst versko-romarskega turizma se vključujejo sakralni objekti, poleg Marijine cerkve v Turnišču še dva bisera sakralne arhitekture (cerkvi v Bogojini in Odrancih) ter prva cerkev, posvečena blaženemu Antonu Martinu Slomšku, v Gornji Bistrici (župnija Črenšovci). Širše območje Turnišča tako ponuja številne kolesarske poti, ki povezujejo kraj s sosednjimi občinami, kar je sad medobčinskega sodelovanja.

Marijina cerkev v Turnišču (Foto: Veronika Savnik)

Tudi sicer župan razmišlja o vse večjem povezovanju občin v institucionalnem smislu, denimo z medobčinskimi zavodi za področje športa in kulture, pa tudi pri projektih za črpanje evropskih sredstev, kajti vrtičkarstvo in individualizem ne prinašata kaj bistveno dobrega. V zadnjem času v občini potekata kar dva projekta, pri katerih Turnišče sodeluje z drugimi občinami. Gre za Zipline Vinarium, kjer sodeluje z občino Lendava ter omogoča svojim društvom in pridelovalcem, da v njegovem sklopu lahko nastopijo ali predstavijo svoje izdelke. Drugi projekt, katerega nosilka je občina Turnišče, pa je Odkrij nas, v sklopu katerega se vzpostavlja turistično-informacijski center, ki bo vključeval tudi prodajo lokalnih izdelkov in predstavitev občine.

Medsebojno povezovanje občin pa bi bilo precej lažje, če bi imeli pokrajine, kajti to bi tudi v birokratskem in finančnem smislu razbremenilo občine. A kaj ko nekaterim več pomeni, kje bo sedež pokrajine kot pa splošna korist pokrajin. Tako se ustanovitev pokrajin še naprej odmika v prihodnost in vsaj v tem mandatu ne moremo pričakovati kaj novega na področju ureditve lokalne samouprave.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine