5.9 C
Ljubljana
ponedeljek, 4 marca, 2024

Janez Kramberger, župan občine Lenart: »Ta čas v občini izvajamo več pomembnih projektov«

 

Piše, foto: Andraž Grad

Občina Lenart je v središču Slovenskih goric. Ima dve krajevni skupnosti, Lenart in Voličino, ter leži na križišču med Mariborom, Ptujem, Radgono in avstrijsko mejo; od vseh teh krajev je oddaljena približno 20 minut.

Bogati jo tudi prijetna narava manjših gričev in ravnic, ki je kot nalašč za kolesarjenje in druge dejavnosti na podeželju. V prejšnjem letu so v občini potekali projekti, ki bodo

 

Gospod Kramberger, v vaši občini je bil nedavno končan pomemben dolgotrajen projekt. Zgradili ste novo čistilno napravo.

V občini Lenart ta čas izvajamo več pomembnih investicij. Naj najprej povem, da je centralna čistilna naprava končno zgrajena. Poskusno obratovanje je torej za nami, naprava pa deluje, kot je treba. Tako smo končno sklenili projekt, za katerega smo si veliko let prizadevali in zbirali potrebno dokumentacijo. No, na koncu nam je vse uspelo speljati tudi s pomočjo prejšnje, Janševe, vlade in tudi zaradi dejavnosti našega poslanca Franca Breznika.

 

Prav tako ste v občini urejali kolesarske poti. Kako napredujete na tem področju?

Da, naslednja zadeva, ki jo moram izpostaviti, je investicija v zgraditev kolesarskih poti na območju osrednjih Slovenskih goric, v katero je vključenih kar deset občin. Lenart je pri tem vodilna občina. Projekt smo v lanskem letu praktično končali. V letošnjem letu pa se nadaljujeta še dva odcepa, ki sta v pristojnosti Direkcije za ceste. Če govorimo samo o naši občini, bodo kolesarske poti iz Lenarta vodile v sedem smeri. Od tega so bile štiri poti zgrajene lani, dve pa bosta končani letos. Na žalost pa za kolesarsko pot iz Lenarta, ki pelje v smeri Maribora do sosednje občine Pesnica, še ni bil zagotovljen denar, tako da bo ta del poti morda končan že v naslednjem letu, zanesljivo pa leta 2026. Vsekakor sta bili dve glavni zadevi, ki smo jima posvetili največ pozornosti v prejšnjem letu, zgraditev kolesarskih poti in že omenjene čistilne naprave.

 

Mesto Lenart ima lepo urejeno središče center, v katerem imajo kolesarji in pešci prednost.

 

V Lenartu ste v letu 2023 začeli tudi z nadgradnjo zdravstvenega doma. Nam lahko poveste, kdaj bodo dela končana?

Prav tako smo v lanskem letu začeli z nadgradnjo zdravstvenega doma v naselju Lenart. Za primarno zdravstvo je tako namenjenih dodatnih 550 kvadratnih metrov površin. Se je pa žal stvar nekoliko zavlekla, tako da graditev še poteka. Čeprav je bil rok za dokončanje del določen za zadnji dan v marcu letos, bodo verjetno zaprosili, da se dela podaljšajo za kakšen mesec. Vsekakor pa bo v prvi polovici letošnjega leta ta investicija končana. Tako bomo pridobili že omenjeno dodatno površino. Lenarški zdravstveni dom pa pokriva območje celotne upravne enote Lenart in tudi širše. Zato je to seveda zelo pomembna pridobitev.

 

Katere so še druge pomembne investicije?

Zelo pomembna zadeva za našo občino je tudi graditev prizidka k osnovni šoli v Lenartu, ki se bo začela letos. Prva faza razpisa je bila končana in smo sedaj v drugi fazi projekta. Pričakujem, da bomo v tem ali v prihodnjem mesecu dokončno izbrali izvajalca in začeli z deli. Gre za pomemben projekt, ki bo vreden približno šest milijonov evrov. Toliko sredstev imamo tudi zagotovljenih v proračunu. Sicer so pri tovrstnih investicijah deleži sofinanciranja visoki, približno do petdeset odstotkov, preostalo pa mora prispevati občinski proračun, ki ga po potrebi zapiramo tudi s kreditom.

 

Kako pa je s financiranjem investicij?

Pri vseh omenjenih štirih investicijah, pri čistilni napravi, kolesarskih poteh, nadgraditvi zdravstvenega doma in prizidku k osnovni šoli, so bile sklenjene sofinancerske pogodbe v času prejšnje vlade. Sedaj se nekaj zadev nekoliko odmika. Na vseh področjih se stroški povečujejo. Vendar pa denar, ki je bil namenjen iz proračuna in iz evropskega sofinanciranja, ostaja. Prihaja pa do tega, da se časovno in glede rokov dokončanja stvari odmikajo. Bi pa znova poudaril, da se moram zahvaliti službam prejšnje vlade in dejavnostim poslanca Franca Breznika, da nam je te zadeve uspelo pripeljati tako daleč. Za našo lokalno skupnost in za osrednje Slovenske gorice so to nujne investicije, ki jih sami z lastnimi sredstvi ne bi mogli pokriti.

V občini poteka pomembna nadgradnja zdravstvenega doma.

 

 

Bi omenili še kakšen projekt, ki ga boste začeli letos?

Kar zadeva letošnje leto, moram omeniti, da pridobivamo gradbeno dovoljenje za zgraditev manjšega vrtca v krajevni skupnosti Voličina oziroma v naselju Selce. Tamkajšnji vrtec je že precej star, saj gre za prvi podeželski vrtec v nekdanji Jugoslaviji. Zato bomo v tem naselju zgradili nov štirioddelčni vrtec. To imamo v načrtih za letošnje leto.

 

Kaj še pripravljate v občini v prihodnosti?

Pomembno se mi zdi, da smo v sklepni fazi sprejemanja občinskega prostorskega načrta. Ta dokument, ki je zelo važen za sleherno lokalno skupnost, je v Lenartu nujno potreben. Kdor se spozna na tovrstne dokumente, se zaveda, da gre za zelo zahteven postopek. Na hidrološko-hidravlično študijo smo čakali dlje kot štiri leta, še vedno pa jo moramo ves čas dopolnjevati. Kar leto dni smo porabili, da smo ugotovili, da na nekem območju ne živi metulj mravljiščar. Zatem smo več kot leto dni potrebovali, da smo skupaj z naravovarstveniki ugotovili, da na nekem območju ne živi črna štorklja. Tu je še cel kup podobnih zadev, ki smo jih morali speljati skupaj s strokovnimi službami, da smo sploh lahko omenjeni dokument pripravili za javno obravnavo. Dokument pa je pomemben tudi zato, ker z njim umeščamo lenarško severno obvoznico.

 

Nam lahko zaupate kaj več glede obvoznice?

Ko se pripeljete v Lenart, lahko na izvozu vidite, da je bil pravzaprav v času, ko so gradili avtocesto, že zgrajen nastavek za obvoznico. Vendar pa dlje nikoli ni prišlo. V teh dobrih desetih letih se je v naši občini in samem mestu Lenartu že marsikaj spremenilo. Tako da zdaj z občinskim prostorskim načrtom skupaj z Direkcijo za ceste in ministrstvom za infrastrukturo umeščamo ta infrastrukturni objekt v prostor. V prvi polovici tega leta naj bi bil z njihovim soglasjem dokument pripravljen. To bo omogočilo prosto pot projektiranju in odkupu zemljišč. Proračunske postavke v državnem proračunu so, zato upam, da se bo to v naslednjih letih nadaljevalo.

 

Predstavlja promet sedaj težavo za samo mesto Lenart?

Lenart zaradi naraščanja števila prebivalstva in tudi zaradi potreb sosednjih občin potrebuje to navezovalno cesto zaradi logističnih zadev, pa tudi zato, ker imamo v Lenartu center urejen tako, da imajo pešci in kolesarji prednost, kar pomeni, da je promet omejen na tovornjake s skupno težo sedem ton in pol. Ker pa nimamo urejene obvoznice, k nam zaidejo tudi tranzitni prevozi, kar pa je zelo moteče za središče mesta.

Medstavka:

Če govorimo samo o naši občini, bodo kolesarske poti iz Lenarta vodile v sedem smeri.

Zaradi prejšnje vlade smo lahko v občini izpeljali več pomembnih projektov.

 

V občini se urejajo kolesarske steze, ki bodo povezovale kraje v Slovenskih goricah.

 

 

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine