7.4 C
Ljubljana
torek, 16 aprila, 2024

Kazensko so ga ovadili zaradi davčnih zatajitev in ponareditve poslovnih listin

Piše: P. T.

Sektor  kriminalistične policije Policijske uprave Koper je konec februarja 2021  na  Okrožno  državno  tožilstvo  v  Kopru podal kazensko ovadbo zoper 63-letnika,  ki  ima poleg slovenskega tudi italijansko državljanstvo in je bil  v času storitve kaznivih dejanj direktor gospodarske družbe iz Sežane.

Ovaden je bil zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj Davčne zatajitve  (po  1.  odstavku 249. člena KZ-1C), za kar je zagrožena zaporna kazen  od  enega  do  osem  let, in devetih kaznivih dejanj Ponareditve ali uničenja  poslovnih listin (po 1. in  2. odstavku 235. člena KZ-1B), za kar je zagrožena zaporna kazen do dveh let.

Kriminalisti  Oddelka za gospodarsko kriminaliteto Sektorja kriminalistične policije  Policijske uprave  Koper so pričeli  preiskovanje kaznivih dejanj na  podlagi  ovadbe Finančne uprave RS (FURS), kriminalistično preiskavo pa je  usmerjalo  Okrožno  državno  tožilstvo iz Kopra. Pri preiskavi kaznivih dejanj je bilo ugotovljeno, da je 63-letnik, ki stalno prebiva v Italiji, v letu  2015  prevzel  vodenje  slovenske gospodarske družbe iz Sežane in kot  direktor, od marca 2017 do maja 2018, odrejal računovodji, da je v poslovne knjige te družbe knjižil 28 izdanih računov družbam iz Italije, Slovaške in Madžarske,  19 pripadajočih prevoznih listin – CMR in 9 prejetih računov od slovenskih  dobaviteljev,  ki so vsebovali lažne podatke oz. so prikazovali lažne  posle.  Zaradi  izdelave  in uporabe ponarejenih prejetih in izdanih računov   ter  CMR-jev  je  bil   kazensko  ovaden  za  9  kaznivih  dejanj ponareditve  ali uničenja poslovnih listin, saj je z namenom utaje davka na dodano  vrednost  (DDV) sežanske družbe, te lažne poslovne listine, v letih 2017 in 2018, uporabljal pri poslovanju s FURS-om.

Storitev  kaznivih dejanj davčne zatajitve je kriminalistom uspelo dokazati le  v  posameznih  primerih, zato je bila  podana kazenska ovadba le za dve tovrstni kaznivi dejanji. Prvo kaznivo dejanje je storil v obdobju od marca 2017  do  februarja 2018, ko je sežanski družbi omogočil utajo DDV v obliki neplačanega  DDV  od  uvoza blaga in v obliki neupravičeno vrnjenega DDV, v skupnem  znesku preko 190.000 evrov. Drugo kaznivo dejanje davčne zatajitve pa  je  kot  direktor  storil  v obdobju od aprila 2018 do maja 2018, ko je sežanski  družbi  omogočil  utajo  DDV v obliki neplačanega DDV in v obliki neupravičeno vrnjenega DDV, v skupnem znesku preko 80.000 evrov.

Utajo  DDV  sežanske  družbe,  v  obliki  neplačanega  DDV (odbitek DDV) je izvedel  tako,  da  je  FURS-u,  lažno  prikazal,  da ima družba pravico do odbitka  DDV,  ki je nastal ob nabavi – uvozu blaga iz Turčije v Slovenijo, ker naj bi izpolnjevala osnovni pogoj – da je uvoženo blago dobavila kupcem oz.  družbam  v  drugo  državo  članico  EU, v tem primeru v Italijo. To so kriminalisti  preverili  in ugotovili, da družba pogoja za neplačilo DDV ni izpolnjevala,  saj dobave v Italijo niso bile resnične oz. je šlo za dobave t. i.   »missing   trader«  družbam  (slovensko:  neplačujočim  gospodarskim družbam),  ki  v  namembni državi pristojnemu davčnemu organu niso poročale teh  pridobitev  in  niso  obračunale DDV. To pomeni, da sežanska družba do uveljavljenja  neplačila  DDV  ni  bila  upravičena, kar je ovadeni ves čas vedel in FURS-u to dejstvo namenoma prikril. Tako je  osumljeni dosegel, da se je sežanska družba izognila plačilu DDV od uvoza blaga.

Utajo DDV sežanske družbe v obliki neupravičeno vrnjenega DDV pa je izvedel tako,  da  je  na  podlagi  lažnih  nabav  blaga  od  štirih dobaviteljev – slovenskih  družb,  sežanski družbi omogočil, da je dobila od FURS-a vrnjen DDV,  ki je bil naveden na prejetih lažnih računih slovenskih dobaviteljev. S  kriminalistično  preiskavo  pa  je  bilo ugotovljeno, da so ti slovenski dobavitelji  izbrisani  iz  Registra gospodarskih družb in da v času izdaje teh lažnih računov niso poslovali. Ugotovljeno je bilo tudi, da blago sploh ni  obstajalo. Zato je osumljeni nesporno vedel, da so te nabave neresnične in  davčnemu  organu  to dejstvo namenoma prikril ter s tem sežanski družbi omogočil, da je ta neupravičeno dobila vrnjen DDV.

Na  ta  način  je  63-letnik  sežanski  družbi pridobil veliko premoženjsko korist  v  obliki utajenega  DDV, v skupnem znesku preko 270.000 evrov in v enakem znesku oškodoval državni proračun Republike Slovenije.

Družba iz Sežane je odgovorna za kazniva dejanja, ki jih je stori osumljeni direktor  v  njenem  imenu  in njeno korist, vendar je koprski kriminalisti niso  kazensko  ovadili,  saj  je  novembra  2019  šla  v stečaj, po štirih mesecih,  maja  2020, pa je bila  izbrisana iz registra družb, ker ni imela premoženja.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine