15.4 C
Ljubljana
sobota, 23 septembra, 2023

Primc od evropskih institucij zahteva ukrepanje glede kanala C0 in napoveduje protest pred ljubljansko mestno hišo

Piše: T. B. (Nova24TV.si)

Aleš Primc, ljubljanski mestni svetnik iz Gibanja za otroke in družine je na pristojne evropske inštitucije naslovil pismo, v katerem zahteva revizijo izgradnje kanalizacijskega kanala C0. Ker projekt v 50-odsotnem deležu sofinancira EU, je odločitev o nadaljevanju gradnje tudi v njihovi pristojnosti. V pismu je navedel jasne razloge za prekinitev gradnje kanala C0, hkrati pa pozval k iskanju druge rešitve za transport brez ogrožanja življenja prebivalcev. Pismo Ogrožena je pitna voda v Ljubljani, glavnem mestu Republike Slovenije! Nujnost revizije “Waste Water Collection and Treatment in the Area of the Aquifer of Ljubljansko Polje” (CCI 2016SI16CFMP001) je naslovil na Evropsko komisijo, Generalni direktorat za okolje, Evropsko agencijo za podnebje, infrastrukturo in okolje, Evropskega varuha človekovih pravic in Predstavništvo Evropske komisije.

Mestni svetnik Aleš Primc je pristojne evropske inštitucije opozoril na nevarnost in pomanjkljivosti izgradnje kanala C0. Izgradnja kanala, ki ogroža čisto pitno vodo in zdravje ljudi, je pereča tema že dolgo, in čeprav izgradnja kanala nima vse potrebne dokumentacije za nadaljevanje in ni skladna z evropskim standardom, kot pojasni Primc, ljubljanski župan Zoran Janković z gradnjo vztrajno nadaljuje. Primc je evropske inštitucije pozval k reviziji kanala C0 in morebitni drugi rešitvi za transport.

V pismu je navedel, da je bila doslej EU komisija v okviru 50-odstotnega sofinanciranja izgradnje kanala C0 že seznanjena, da del projekta “Waste Water Collection and Treatment in the Area of the Aquifer of Ljubljansko Polje” (v nadaljevanju: projekt Kanal C0) poteka po najstrožjem vodovarstvenem območju, ki je kot tako opredeljeno že več kot 100 let. Ob pomembnem izpostavku sestave tal Primc poudarja, da iz tega območja pije vodo več kot 315.000 ljudi na dan, od izgradnje kanala pa bi se, kot pravi “po transportnem kanalizacijskem kanalu dnevno pretakalo okoli 3000 m³ fekalnih in drugih odplak”.

Primc poudarja nevarnost zastrupitve
Ker polovica sredstev za izgradnjo kanala prihaja iz EU, je prav, da je EK seznanjena z odgovornostjo, ki jo izgradnja kanala lahko prinese. Primc zato poudari: “Ob veliki možnosti kakršne koli poškodbe tega kanala iz katerih koli vzrokov, naravnih nesreč ali slabe vodotesnosti ter popuščanja materiala lahko pride do zastrupitve te pitne vode za več desetletij za sedanje in bodoče generacije. S tem bo Ljubljana z okolico ostala brez pitne vode, saj drugih virov pitne vode v zadostni količini na tem območju ni in je tudi graditelji ne predvidevajo niti sedaj niti ne v bodoče. Gre za izjemna zdravstvena in druga tveganja, na katera opozarja tudi osrednja inštitucija v Sloveniji, pristojna za javno zdravje – Nacionalni inštitut za javno zdravje – NIJZ Slovenija, ki projektu kanala C0 odločno nasprotuje.”

Foto: STA

Opozarja, da se gradnja in druge aktivnosti za začetek delovanja nevarnega, nezakonitega in protiustavnega transportnega kanalizacijskega kanala C0 izvajajo kljub neskladnosti projekta z evropskim standardom, ki določa cilje za odvodne in kanalizacijske sisteme zunaj zgradb. Nedavne poplave so dokazale pomanjkljivosti kanala, in sicer, da ta ni vodotesen, saj je voda vdrla v del že zgrajenega kanala. “Kanal C0 predstavlja izjemno velik riziko za zastrupitev čiste pitne vode na tem področju zbiralnika vode za vse prebivalce Ljubljane iz različnih razlogov, kot so puščanje kanala zaradi slabe izvedbe, poškodb, kasnejše dotrajanosti materialov, vseh možnih naravnih nesreč v prihodnosti (potresi, poplave …) ter terorističnih dejanj in vojne,” nadaljuje Primc.

Primc izpostavi nestrokovnost investitorja pri izgradnji in neskladnost z EU standardom

Pojasnil je tudi, da se civilne iniciative v Ljubljani in Sloveniji že od leta 2014  in še vedno prizadevajo, da se zaustavi ta “nevaren, nezakonit in protiustaven projekt na vodovarstvenem predelu”. Dodaja, da od investitorja zahtevajo, naj najde drugo rešitev za transport in čiščenje odpadnih vod iz tega področja, ki ljudem in pitni vod ne bodo predstavljale grožnjo. Primc od pristojnih evropskih institucij zahteva revizijo projekta kanala C0, pri čemer navede tudi jasne razloge za to, namreč vzgonske vode pri izgradnji niso bile predvidene, kar je priznal tudi sam investitor. To se je pokazalo pri nedavnih poplavah, ko je voda vdrla v kanal. Primc pravi, da to “kaže na nestrokovnost glavnega investitorja, saj je soglasno stališče stroke, da je nivo podtalnice na tem območju odvisen od višine Save“. Drugič, opozarja, da projekt kanala C0 ni izveden skladno s standardom EN 752:2017, ki je ključen za gradnjo kanalizacijskih sistemov. Kot pojasnjuje, bi moral biti kanal zgrajen skladno s standardom EN 752:2017, po katerem bi nujno moral vsebovati točno določena zagotovila, ki pa jih projekt nima.

Manjka neodvisna in ustrezna ocena potresne varnosti in okoljevarstveno soglasje
Kot tretji razlog Primc navede, da kanal C0 na ljubljanskem vodonosniku leži na enem najbolj potresno ogroženih območij v Sloveniji, pri čemer ni izvedena ustrezna in neodvisna ocena potresne varnosti skladno z zahtevo EU komisije. EU komisija je izvedbo ustrezne in neodvisne ocene varnosti predložila, vendar investitor zahteve ni izpolnil: “Namesto tega je Mestna občina Ljubljana oktobra 2017 pridobila od Geološkega zavoda Slovenije in podjetja HGEM d.o.o. le dokument Ocena potresne varnosti na trasi kanalizacijskega zbiralnika C0. Toda ocena potresne varnosti trase je nekaj povsem drugega kot ocena potresne varnosti projekta,” pravi Primc in dodaja, da tudi druga pridobljena ocena, ki jo MOL ima, ne izpolnjuje strokovnih standardov celovite ocene potresne varnosti projekta kanala C0.

Ljubljana, Kleče. Gradbišče kanala C0.

Čeprav izgradnja kanala C0 ogroža zdravje in življenja ljudi, Primc izpostavlja, da investitor doslej ni pripravil neodvisne presoje vplivov na okolje in zato ni pridobil okoljevarstvenega soglasja kljub zahtevi Agencije za okolje Republike Slovenije, ob čemer poudarja, da “Nacionalni inštitut za javno zdravje odločno nasprotuje kanalu C0 na tem delu vodovarstvenega območja in je v svojem negativnem mnenju o kanalu C0 med drugim zapisal, da bo “tveganje za zdravje ljudi trajno in se bo s časom povečevalo, enako trajno je lahko tudi onesnaženje vodnih virov, tako mikrobiološko kot kemijsko, zaradi česar nameravani poseg v okolje na VVO IIA, VVO IIB in VVO III ni sprejemljiv”.

Glede na navedeno Primc od EU komisije pričakuje takojšnjo zaustavitev vseh aktivnosti na projektu kanala do izvedene revizije in predloga investitorjev, da se gradi kanal CO na drugem področju na drugače in varneje. “Vljudno vas prosimo za vaše strokovno mnenje in čim prejšnjo revizijo tega projekta, ki ga tudi sofinancira EU komisija, ker je ta gradnja iz navedenih dejstev strokovno in zdravstveno sporna. Gradnja se navkljub navedenim strokovnim dejstvom in nenehnemu opozarjanju investitorju in vsem pravno odgovornim institucijam nadaljuje. Prav med zadnjimi poplavami se je izkazalo, da je prišlo po strokovnih presojah do puščanja kanala,” navaja Primc in predlaga druge lokacije in možnosti po skupnem konsenzu vseh udeleženih. Varnost vodovarstvenega okolja za populacijo ljubljanskega območja, torej za 315.000 prebivalcev, mora biti na prvem mestu.

Shod ZA zaščito pitne vode bo 25.9. ob 14.30 pred ljubljansko Mestno hišo
Primc je ob tem tudi naznanil nov shod, ki bo v ponedeljek, 25.9., ob 14.30 pred ljubljansko Mestno hišo ZA ZAŠČITO NAŠE PITNE VODE. “Ne dovolimo Zoranu Jankoviću, da zastrupi našo vodo. Ali veste, da hoče Zoran Janković nad vodo, ki jo pijemo, pretočiti vsak dan več kot 3.000.000 litrov nevarnih kanalizacijskih odplak?! Si predstavljate, da te cevi puščajo in gre del teh odplak vsak dan v našo vodo? Si predstavljate, da se v potresu cevi prelomijo in vse, kar je v njih steče v prod, kjer se prečiščuje naša voda? Vsi, ki si ne želite piti zastrupljene vode s kanalizacijskimi odplakami, PRIDITE NA SHOD. Povabite svoje družine, sorodnike in prijatelje! Za pomembne stvari si moramo vzeti čas!”. 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine