10 C
Ljubljana
sreda, 14 aprila, 2021

Vlada Marjana Šarca očitno sprejema izenačitev statusa ilegalnega migranta z legalnim migrantom

Slovenskega prevoda o globalnem dogovoru OZN o migracijah nimamo, vlada pa je odločila o njem kar na podlagi angleškega besedila. Zakaj v Sloveniji nimamo prevoda besedila, ki tako zelo deli slovensko javnost?

Poslanke in poslanci so se danes sestali na 2. redni seji Državnega zbora, ki so jo pričeli s postavitvijo poslanskih vprašanj predsedniku vlade in ministrom ter ministricam. Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je na predsednika vlade Marjana Šarca naslovil ustno poslansko vprašanje v zvezi z globalnim dogovorom OZN o migracijah. V nadaljevanju objavljamo magnetogram, ki ni avtoriziran:

DANIJEL KRIVEC: Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Predsedniku vlade, gospodu Marjanu Šarcu, bom postavil vprašanje v zvezi z globalnim dogovorom o migracijah.

Pakt o migracijah izenačuje ilegalne migracije z legalnimi migracijami, pri čemer beguncev sploh ne omenja in se njihov status ne izboljšuje. Ilegalne migracije bodo odpravljene tako, da bodo postale legalne, države pa bodo morale takšne migrantske poti omogočiti. Ilegalni migranti bodo imeli povsem enake pravice kot begunci oziroma državljani. Ne glede na to, da dogovor poudarja, da gre za nezavezujoč akt, vsebuje 23 ciljev in veliko število zavez. V dogovoru je izrecno navedeno, k čemu se države zavezujejo. Zelo pomembno je, ne glede na to, da gre za nezavezujoč akt, vprašanje, zakaj bi Slovenija podpirala nekaj, s čimer se ne strinja oziroma se ne strinja večina javnosti, ki spremlja ta postopek. V primeru, da Slovenija podpre in se strinja s takšnim aktom, bo po nepotrebnem predmet mednarodnih političnih pritiskov na realizacijo ciljev, ki so v paktu navedeni. Pakt se je sprejemal daleč od oči javnosti, slovenski prevod sploh ne obstaja oziroma ni javnosti dostopen. Tako slovenska javnost sploh ne ve, kaj je v celoti vsebina pakta. Vlada Republike Slovenije pa podpira dokument, ki ni preveden v slovenski jezik. Prav tako javnost ni seznanjena preko obravnave na pristojnem delovnem telesu Državnega zbora, Odboru za zunanje zadeve, kar bi morala biti, glede na podlago, ki je v 3.a členu Ustave Republike Slovenije in 3. členu Zakona o zunanjih zadevah.
Zato vas sprašujem:

Prvič, zakaj slovenski javnosti in Državnemu zboru Republike Slovenije v skladu z 11. členom Ustave ni dostopen slovenski prevod pakta o migracijah, ki se bo sprejemal decembra 2018 v Marakešu?

Drugič, zakaj o končnem besedilu ni bil seznanjen Državni zbor, da bi podal svoje stališče?

Tretjič, zakaj Vlada Republike Slovenije nasprotuje temu, da bi se vse mednarodne zaveze Slovenije obravnavale na pristojnem delovnem telesu v Državnem zboru in bile prevedene v slovenski jezik, kot je zahtevano v naši ustavi?

MARJAN ŠAREC: Hvala lepa za vaše, moram reči, pričakovano vprašanje, glede na vse, kar se dogaja sedaj v javnosti. Res je, ni bilo prevedeno, ker tudi ni predvidena ratifikacija v Državnem zboru, vendar sem vseeno naročil prevod in prevod bo na voljo. Kar pa se dogaja v javnosti je pa seveda ena velika politizacija tega dogovora. In tudi tiste države, ki so sedaj rekle, da ne bodo zraven, kot zadnja tudi Estonija, pa vem iz prve roke zakaj je tako, ker sem sedel s premierjem. Pač v estonski vladi so trije partnerji, ena stranka je precej desno orientirana in imajo pač dogovor, da vse sklepe sprejemajo s konsenzom. In ker temu ni bilo tako, pač, Estonija odstopa. Prav tako trdim, odgovorno kakor tukaj stojim, da vse države, ki odstopajo od tega sporazuma, ki se ga, mimogrede, meša z enim drugim sporazumom, ki ga je sprejela Evropska unija, pa je slučajno pač oboje v Marakešu. Odgovorno trdim, da vse te države to izvajajo zaradi notranjepolitičnih vzgibov. Glede na to, da je bilo najprej rečeno, da tudi Hrvaška tega ne bo podprla je rekla predsednica republike tako, sedaj pa vidimo, da bo tudi Hrvaška podprla. Tudi države, ki imajo težave z migracijami, celo večje kot mi, recimo, Španija, ne razmišljajo o tem, da ne bi bile zraven pri tej deklaraciji. Pojavlja se pa tudi ogromno enega mešanja megle, ker v Marakešu se pač ne bo glasovalo, ampak je že sama prisotnost tam dovolj in to je neka aklamacija, sprejemalo se bo pa to na generalni skupščini Združenih narodov. Kot sem rekel, vse te države, ki izstopajo iz notranje političnih vzgibov. So pa nekatere članice Evropske unije tudi zelo nezadovoljne z avstrijskim ravnanjem recimo, ker Avstrija bo gostila vrh Evropa Afrika, kjer je cilj se povezati z afriškimi državami in jim pomagati pri njihovih prizadevanjih, da bi se tam razmere uredile in da migracije sploh nebi bile potrebne, ker vprašanje migracij je potrebno reševati na izvoru in nikakor ne tako, da danes tukaj politiziramo na veliko in tudi izkrivljamo dejstva. Potrebno je povedati kot sem rekel že večkrat, da ta sporazum nikakor ni zavezujoč, kar trdite ali pa ste trdili.

 Potem tudi recimo ste trdili, da bo s podpisom tega, da nas bodo preplavili migranti, kar ni res, zaradi tega podpisa ne bo enega migranta manj ali več v Sloveniji, zagotovo ne. Je pa ta deklaracija neki začetek skupnega reševanja tako kot rešujemo tudi podnebne spremembe in druge zadeve. Ker, če bo vsaka država to reševala po svoje in se zapirala znotraj svojih meja in potem vsaka rekla to se nas ne tiče, potem pač ne bomo prišli daleč. S tem ima tudi Evropska unija danes težave, ker se zadeve neenotno rešuje. Pravite, da bodo tudi mednarodni pritiski.

Če se ne motim, je ravno gospod Orban rekel, da naše drugačno stališče do reševanja migracij ne bo pokvarilo nobenih naših odnosov. Tako da moram povedati, da če želi Slovenija biti v skupini držav, ki odgovorno rešujejo migracije, ki si odgovorno prizadevajo za to, da bi vendarle prišlo do skupnega reševanja problemov, potem moramo biti zraven. Je pa res, da ne izenačuje ta sporazum ilegalnih migracij in legalnih migracij, to je pa zavajanje. Ilegalne migracije so problem, zagotovo in jih tudi Slovenija ne podpira. Imamo veliko prehodov ilegalnih prehodov meje, vendar policija obvladuje situacijo, policija nas vsak dan seznanja s svojimi ravnanji in ta situacija je ta hip pod kontrolo. Zaradi te Marakeške tako imenovane deklaracije ne bo kot sem rekel enega migranta manj ali več, je pa to gesta Slovenije, da smo pripravljeni odgovorno kot neka skupnost reševati te probleme.

DANIJEL KRIVEC: Na moja tri vprašanja ni bilo nekega eksaktnega odgovora. Dejstvo je, da 11. člen Ustave piše: »Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina.« Vi ste govorili o vsem drugem, kaj druge države počnejo, ne pa na moje vprašanje, zakaj prevoda ni. Vi ste rekel, da ne gre za dokument, ki bi se moral sprejemati v Državnem zboru, vendar na drugi strani priznavate, da bodo v tem dokumentu vsaj v nadaljevanju, ko se bodo stvari odvijale v Marakešu z aklamacijo v Združenih narodih z nekim podpisom pa nastale obveze tudi za to državo, za ta Državni zbor za zakonodajalca. V tem primeru bi bilo smiselno, korektno, da ne rečem kaj drugega, da imamo uradni prevod, ki ga lahko vsi ljudje tudi vidijo, kajti drugače ni neke logike, ker zakaj bi to podpirali z izgovorom, ki smo ga tudi sedaj slišali, da gre za nezavezujoč dokument.

Če bi bilo v tem dokumentu vse tako kot pravite, bi bil verjetno že na voljo javnosti, kajti podpisan je bil spomladi maja meseca in v bistvu ne razumem te taktike vlade, ki na nek način z zavajanjem oziroma s tem, da ne da dokumenta v slovenščini, v javnosti v bistvu sproža tudi dodatne polemike in probleme. Če prav razumem se Vlada Republike Slovenije z vsemi zahtevami v tem dokumentu strinja. Rad bi slišal odgovor, kaj bo naredila vlada v nadaljevanju, ko bodo te zaveze decembra v Združenih narodnih sprejete in bo ta pakt postal veljaven in tudi obvezujoč za našo državo. Kako bo vlada v nadaljevanju postopala v tem primeru? In očitno se vlada z zavezami, da je status ilegalnih migrantov na nek način izenačen z begunci oziroma, da se ta meja briše, očitno sprejela in to menimo, da ni dobro. Tako da vseeno še vedno obstaja vprašanje, ki je bilo na začetku postavljeno – zakaj uradnega prevoda ni?

MARJAN ŠAREC: Kot sem dejal, sem naročil prevod. Zakaj prejšnja vlada tega ni prevedla, ne vem. Imam ga tukaj in bo seveda tudi ta prevod na voljo javnosti, vendar to ničesar ne spremeni. To ne spremeni dejstva, da ta deklaracija ni pravno zavezujoča, to je dejstvo, da ni zavezujoča in naštel bi še nekaj drugih dejstev, recimo tudi to, da se vedno manipulira.

Recimo to je tako kot vi pravite, da en migrant stane tisoč 963 evrov, tudi to trdite, tako da na vaše trditve… Ja, pa ni prav, ker proračun Državnega zbora je okrog 25 milijonov evrov in če bi to delili z 90, potem dobimo, da poslanec dobi vsak več kot 23 tisoč evrov na mesec, pa ni tako, kajne? Verjetno ne, verjetno delovanje Državnega zbora potrebuje tudi kakšna sredstva, pa je to samo ena taka trditev. Poleg tega me niste dobro poslušali, ko sem rekel, da ilegalnih migracij ne podpiramo, kot država jih ne podpiramo in jih ne moremo. Ilegalne migracije so ilegalne migracije in so posledica tudi tihotapskih združb in temu smo danes priča. Danes nismo priča migrantskemu valu, ki gre tranzitno čez Slovenijo, ampak smo priča tihotapskim združbam in proti temu se borimo vsak dan in tudi slovenska policija odgovorno dela na tem, zato en zavajajte, da bo zdaj, ko bo to sprejeto v Združenih narodih, da bodo pa obveze iz tega. Ta sporazum priznava vsaki državi suverenost in prav je tako in vsaka država bo vedno suvereno izvajala svojo politiko in ponavljam – tiste države, ki so proti, so proti zaradi notranje političnih vzgibov. Ker je to dobro za politične točke, za strašenje ljudi in tako naprej. Mislim, da to ni primerno.

Tudi vaši plakati predvolilni, ki so strašili s tem, so povedali svoje. Ne nazadnje tudi del Brexita je kriv, da tega, ker so tisti, ki so Brexit v Združenem kraljestvu sprožili, so strašili z migracijami, danes pa vidimo, da je Brexit ena velika napaka in imamo zaradi tega same težave kot Evropa, kot celota. Tako da prevod bo na voljo, vendar tudi, če bo prevedeno to ne bo ničesar spremenilo, ker Vlada Republike Slovenije odgovorno trdi, da ne pristopa k ničemur, kar bi odvzelo našo državnost in zato se bomo vedno zavzemali.
Hvala lepa.

DANIJEL KRIVEC: V skladu s Poslovnikom predlagam, da se o odgovoru predsednika vlade glasuje na naslednji seji oziroma v okviru te seje, kajti z odgovorom na nek način nisem zadovoljen, oziroma ni bilo odgovorjeno na kar nekaj vprašanj. Skrivanje za tem, da je to v tem trenutku nezavezujoč dokument, je lahko sicer upravičeno, vendar sam predsednik vlade je nakazal, kateri dokumenti se še na osnovi tega prvega dokumenta v nadaljevanju sprejemajo in sami ste priznali, da naslednji dokumenti pa ne bodo samo politično zavezujoči, ampak bodo tudi zahtevali uresničitev določenih podpisanih obvez v smislu ali spremembe zakonodaje ali pa tudi izvajanja znotraj posamezne države. Mi nismo proti migracijam, vendar ta dokument na nek način izenačuje tako ilegalne, kot bi rekel tiste realne migracije, predvsem gre pa za neko spodbujanje migracij, ne pa za reševanje na izvoru in to tudi ta dokument ne rešuje.

Kar pa se tiče vašega navajanja, da mi zavajamo s ceno, ki jo plačujemo za enega migranta, pa bi vas prosil, da si pogledate poročilo Računskega sodišča, ki je ta znesek navedlo, in ga mi uporabljamo v skladu z vsemi pravili in z dokumentom, ki ga Računsko sodišče podpiše in prinese v Državni zbor. Tako da bomo z veseljem prebrali seveda tudi prevod tega uradnega dogovora, vendar to – kot ste sami rekli – ne rešuje tega, da se je vlada odločila, da podpiše nek dokument, ki bo v nadaljevanju doprinesel k temu, da se bo država zavezala za neke ukrepe, ki bodo na koncu pomenili lahko tudi bistveno zmanjšanje suverenosti na našem območju, in moram jasno povedati, da mi pri taki zadevi v nadaljevanju seveda ne bomo asistirali in bomo temu tudi nasprotovali.

Vir: sds.si

Zadnje novice

Sorodne vsebine