Blagajna

Nivo naročnine spremeni

Izbrali ste naročnino: Naročnik e-Demokracije (1 leto).

Naročnina za eno leto na revijo Demokracija v elektronski obliki.

Cena naročnine je 152.10€ na leto.


Informacije uporabniškega računa Že imate uporabniški račun? Prijavite se tukaj

LEAVE THIS BLANK

Splošni pogoji za naročnike tednika Demokracija

NOVA OBZORJA d.o.o. Štihova ulica 7 1000 Ljubljana Tel.št.: 01 24 47 200 E-pošta: [email protected] SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIKE EDICIJ PODJETJA NOVA OBZORJA d. o. o., ZA FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE   I. Splošne določbe Podjetje Nova obzorja d. o. o., izdaja tednik Demokracija – tiskana edicija, ki jo je možno kupiti v prosti prodaji ali se nanjo naročiti. Na tiskano edicijo se lahko naročijo fizične in pravne osebe. Tiskana edicija ponuja različne možnosti sodelovanja bralcev: nagradne križanke, nagradne igre, natečaje in druge možnosti sodelovanja pri nastajanju edicije. Podjetje izdaja tudi elektronsko obliko tiskane edicije, ki je identična tiskani ediciji. II. Opredelitev pojmov Tednik – časopis oz. revija, ki izhaja enkrat tedensko. Plačnik – fizična ali pravna oseba, ki se preko katerega koli prodajnega kanala naroči na eno ali več edicij podjetja Nova obzorja d. o. o.. Račune z zaračunano naročnino prejema po pošti in jih redno plačuje. Če je plačnik hkrati tudi naročnik, naročene edicije prejema na želeni naslov. Plačnik je tudi fizična ali pravna oseba, ki sama ne prejema edicije, pa le plačuje račune za naročnino drugega naročnika edicije. Naročnik – fizična ali pravna oseba, ki prejema edicijo na podlagi naročniškega razmerja. Če naročnik ni hkrati tudi plačnik, sam ne prejema računov za naročnino, temveč račune za naročnino njemu dostavljenih izvodov prejema in plačuje plačnik. Naročnina – nadomestilo za prejemanje naročene tiskane edicije na želeni naslov. Cene se določajo v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom podjetja Nova obzorja d. o. o., ki je objavljen na spletni strani www.demokracija.si in dostopen na sedežu podjetja. Naročnina se zaračunava v začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje. Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskano edicijo podjetja Nova obzorja d. o. o., naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, prek telefona, s poslano naročilnico ali s pismom, poslanim po pošti. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.demokracija.si in dostopni na sedežu podjetja Nova obzorja d. o. o., Štihova ulica 7, Ljubljana. Nagradna igra – igra, objavljena v edicijah podjetja Nova obzorja d. o. o., v kateri lahko sodeluje kdor koli razen zaposlenih v  podjetju Nova obzorja d. o. o., in morebitnih družbah soizvajalcih oz. soorganizatorjih igre ter njihovih ožjih družinskih članov. Za sodelovanje v nagradni igri lahko sodelujoči v primeru, da je izžreban, prejme nagrado. Natančna pravila nagradne igre so za vsako nagradno igro objavljena posebej. Nagradna križanka – križanka, objavljena v tiskani ediciji podjetja Nova obzorja d. o. o. Za poslano rešitev lahko reševalec, v primeru, da je izžreban, prejme razpisano nagrado. Knjiga – produkt v ponudbi podjetja Nova obzorja d. o. o., ki se ga lahko naroči prek zgoraj navedenih prodajnih kanalov. III. Naročanje Fizične osebe se na tiskano in/ali elektronsko edicijo podjetja Nova obzorja d. o. o., lahko naročijo z izpolnjeno naročilnico na spletni strani www.demokracija.si, prek elektronske pošte na naslov [email protected], na telefonski številki 080 34 77 ali z naročilnico oz. pismom poslanim po pošti na naslov Nova obzorja d.o.o, Demokracija, Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana. Pravne osebe se na tiskano in/ali elektronsko edicijo podjetja Nova obzorja d. o. o., lahko naročijo pisno po pošti na naslov Nova obzorja d.o.o, Demokracija, Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov [email protected] ter po telefonski številki 080 34 77. Naročnik začne prejemati naročeno edicijo še v istem tednu, če Oddelek naročnin naročilo prejme do ponedeljka, do 14.00 ure. V kolikor Oddelek naročnin prejme naročilo od ponedeljka, po 14.00 uri, pa bo naročnik prvi izvod naročene edicije prejel v naslednjem tednu. Naročniku in plačniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št- 98/04, 114/06-ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/14-ZKoIT, 31/18 in 130/22-ZVPot-1). Naročilo postane pravno zavezujoče, ko naročnik  s prvim plačilom računa sklene pogodbo s podjetjem in s tem soglaša s splošnimi pogoji.   Plačnik se s plačilom prvega računa zavezuje, da bo redni plačnik naročene revije. Plačnik v naročilu izrazi željo, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati naročeno tiskano edicijo. Plačnik v naročili izrazi željo, na kateri elektronski naslov želi prejemati elektronsko edicijo. Revijo je možno naročiti tudi na naslove v tujini, vendar se v tem primeru ceni tiskane edicije prištejejo tudi stroški poštnine. V tem primeru dostava na dan izida ni zagotovljena. Edicije na tuje naslove se lahko pošiljajo le po pošti kot tiskovine v obliki navadne ali prednostne pošiljke. Za zamude pri dostavi pošiljk, ki nastanejo po pošti, podjetje Nova obzorja d. o. o., ne prevzema odgovornosti. Reklamacije za izvode, ki jih prejemniki v tem primeru prejmejo z zamudo, se pri obračunu naročnine ne morejo upoštevati. Popusti pri naročninah se določajo glede na trenutno veljavno poslovno politiko podjetja, ki je objavljena na spletni strani www.demokracija.si. IV. Plačevanje naročnine Račune plačuje plačnik s položnico, poslano na naslov plačnika, prek trajnika v banki, z elektronskim nakazilom. Račune s položnicami pošilja podjetje Nova obzorja d. o. o., na začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje. Rok plačila je 8 dni po izstavitvi računa. Trajni nalog lahko odpre plačnik v banki, kjer ima odprt osebni račun, po prejemu prvega računa s položnico. Reklamacije do roka plačila navedenega na posameznem računu sprejema oddelek Naročnin po elektronski pošti [email protected] ali na telefonsko številko 080 34 77. V primeru nerednega poravnavanja obveznosti plačnik na naslednji fakturi prejme opomin z rokom plačila 7 dni. Če plačnik obveznosti še vedno ne poravna, se mu lahko prekine dostava edicije do poravnave dolga in mu založnik lahko zaračuna zakonsko določene zamudne obresti. Če je bil plačniku pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, se mu s prekinitvijo dostave zaradi neporavnanih obveznosti ukine tudi akcijski popust. Po poravnavi dolga se mu lahko dostava edicije ponovno vzpostavi, vendar po običajnih pogojih in z običajnim popustom. V. Cene A) NAROČNINA DEMOKRACIJA (tiskana izdaja) 2023 Cena posameznega izvoda 3,99 EUR
PLAČILO % POPUSTA S POPUSTOM
mesečno brez popusta 17,29 EUR
mesečno - veterani vojne za Slovenijo 10% 15,56 EUR
tromesečno 2% 50,83 EUR
polletno 5% 98,55 EUR
letno 10% 186,73 EUR
 
TUJINA poštnina revija izvodi skupaj
članice EU 1,2519 EUR 3,99 EUR 52 272,58 EUR
OSTALO 1,0433 EUR 3,80 EUR 52 251,85 EUR
Preračun v tujo valuto na dan plačila po tečaju BS.
Cenik velja od 25.1.2023 do preklica.
Vse cene so z DDV. DDV je obračunan po stopnji 5 %.
  B) NAROČNINA E- DEMOKRACIJA 2023 Cena posameznega izvoda 3,25 EUR
PLAČILO % POPUSTA S POPUSTOM
mesečno brez popusta 14,08 EUR
mesečno - veterani vojne za Slovenijo 10% 12,68 EUR
tromesečno 2% 41,41 EUR
polletno 5% 80,28 EUR
letno 10% 152,10 EUR
Cenik velja od 25.1.2023 do preklica.
Vse cene so z DDV. DDV je obračunan po stopnji 5 %.
  VI. Spremembe pogojev ponudbe V primeru spremembe pogojev ponudbe bodo plačniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.demokracija.si ali v tiskani in elektronski ediciji podjetja Nova obzorja d. o. o. Vsakokrat veljavna ponudba je objavljena na spletni strani www.demokracija.si. V primeru podražitve se naročnina plačuje po spremenjeni ceni. Naročnina se obračunava na podlagi vsakokrat veljavnega cenika, ki je objavljen na spletni strani www.demokracija.si. VII. Prenaročanje na počitniški naslov in začasna prekinitev dostave PRENAROČANJE Naročniki/plačniki imajo možnost prenaročiti naročene tiskano edicijo na svoj počitniški naslov. Fizične osebe to storijo z oddajo zahtevka za prenaročilo na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu ali pisno. Pravne osebe zahtevek za prenaročilo oddajo le v pisni obliki (po pošti ali po elektronski pošti). Prenaročilo je možno na kateri koli naslov v Sloveniji kadar koli v letu. Na počitniški naslov v Sloveniji in v tujini je zagotovljena brezplačna poštna dostava. Dostava na dan izida tiskane edicije, ki je v poslana v tujino ni zagotovljena. Prenaročilo začne veljati najkasneje tri delovne dni od dneva oddaje zahtevka za prenaročilo. Prenaročilo velja za najmanj 30 dni oz. po pisnem dogovoru z Oddelkom naročnin. ZAČASNA PREKINITEV DOSTAVE Naročnikom se lahko na njihovo željo začasno prekine dostava tiskane edicije. Fizične osebe to storijo z oddajo zahtevka za začasno prekinitev dostave na spletni strani, z elektronskim sporočilom, po telefonu ali po pošti. Pravne osebe lahko zahtevek za začasno prekinitev dostave oddajo v pisni obliki po pošti ali elektronski pošti, ali po telefonu. V zahtevku za začasno prekinitev dostave naročnik navede datum pričetka začasne prekinitve dostave in datum, ko začasna prekinitev dostave preneha veljati. Z naslednjim dnem začne naročnik ponovno avtomatično prejemati časopis oz. revijo. Izvodi, ki izidejo v času začasne prekinitve dostave in naročniku niso dostavljeni, se mu v primeru, če plačuje naročnino mesečno, ne zaračunajo. Če plačnik plačuje naročnino vnaprej, se mu strošek za nedostavljene izvode v obdobje začasne prekinitve dostave ne morejo odšteti od že plačane naročnine oz. se mu ti stroški ne povrnejo. Začasna prekinitev dostave naenkrat ne sme presegati 30-ih dni. V enem letu je lahko dostava skupno prekinjena za največ 30 dni. V primeru, da je začasna prekinitev dostave daljša, velja, da je naročnik tiskano edicijo odpovedal oz. je zanjo prekinil razmerje, kar mora podjetju Nova obzorja d. o. o., sporočiti pisno. Začasna prekinitev dostave velja za najmanj 14 dni. VIII. Podatki o naročniku/plačniku Podjetje Nova obzorja d. o. o., bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07 in 177/20). Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da podjetje Nova obzorja, d. o. o., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke podjetja Nova obzorja , d. o. o., in partnerskih podjetij podjetja Nova obzorja, d. o. o., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko podjetje Nova obzorja, d. o. o., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika. Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št- 98/04, 114/06-ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/14-ZKoIT, 31/18 in 130/22-ZVPot-1). Pogodbe, sklenjene preko spletnega mesta www.demokracija.si se hranijo pri podjetju Nova obzorja d. o. o., zaradi izvršitve in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci podjetja Nova obzorja d. o. o., in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, UPB-1). IX. Dostava Dostava tiskane edicije na kateri koli naslov v Sloveniji je brezplačna. Naročniki naročene tiskane edicije prejemajo po pošti, poštnino pa krije podjetje Nova obzorja d. o. o. Reklamacije glede dostave sprejema podjetje Nova obzorja d. o. o., na številki 080 34 77, ali po elektronski pošti [email protected]. X. Prekinitev naročniškega razmerja – odpoved tiskane edicije Prekinitev naročniškega razmerja oz. odpoved tiskane edicije mora biti podana v pisni obliki, poslana po pošti ali elektronski pošti. Odjave sprejemamo pisno do 15. v mesecu z veljavnostjo prvega dne v naslednjem mesecu. XI. Končne določbe Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje podjetju Nova obzorja d. o. o., da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti. Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in podjetjem Nova obzorja d. o. o.,  naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.demokracija.si in na sedežu podjetja. Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, velja Obligacijski zakonik, Zakon o varstvu potrošnikov in Zakon o trgovini. Podjetje Nova obzorja d. o. o., lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje naročnika o tem obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih. Če podjetje ne prejme pisne zahteve za prekinitev naročniškega razmerja v 15 dneh od dneva, ko objavi spremenjene splošne pogoje, se šteje, da naročnik/plačnik s spremembami splošnih pogojev soglaša. Veljavnost od 25.1.2023, naprej. Potrdil: Boris Tomašič, direktor