Po poplavah se prebivalci prizadetih območij srečujejo s psihološkimi posledicami travmatičnega dogodka. Psihologi, pripadniki civilne zaščite, so jim v prvih dneh že ponudili pomoč, včeraj so denimo štirje pripadniki enote za psihološko pomoč v Črni na Koroškem ponudili pomoč prebivalcem in reševalcem, v občini Kamnik pa reševalcem nujne medicinske pomoči. Nadaljnjo pomoč bo zagotovilo ministrstvo za zdravje.Veliko je psihologov tako v okviru društva psihologov kot zunaj njega, ki so pripravljeni nuditi prostovoljno pomoč in sodelovati v tej akciji. “Strah jih je, da se bo nesreča ponovila, negotovi so, kaj jih čaka v prihodnosti, kdo ima občutek nemoči, krivde, nekateri občutijo žalost, jezo, imajo težave s spanjem ali apetitom. Koga drugega skrbi za svojce na prizadetih območjih,” je pojasnila predsednica psihološkega društva, Anja Podlesnik.

Svetovalci bodo prisluhnili klicateljem, jim dali prostor, da izrazijo svoja občutja, razmišljanja o različnih rešitvah, kako se spoprijeti s stresom. “Cilj psihološke opore je razvijanje občutka varnosti, pomirjenosti, povezanosti, zaupanja v to, da bo skupnost učinkovito razreševala podobne situacije, da se bomo znali spoprijemati s posledicami poplav, cilj je preprečevati razvoj globljih duševnih težav,” je dodala Podlesnik.

Potrebe po psihosocialni pomoči so se močno povečale že po epidemiji, dostopnost do nje pa je zelo otežena. Tako bo ta možnost telefonskega klica pomagala vsaj v akutni situaciji, pripravljeni so, da bo potreba po njem vsaj eno leto. Društvo zdaj vzpostavlja mrežo prostovoljcev, ki pa bi morala po mnenju Anje Podlesnik delovati trajno na državni ravni in biti v pripravljenosti v primeru naravnih nesreč.