6.6 C
Ljubljana
sobota, 24 februarja, 2024

Decentralizacija: Okoljski minister Andrej Vizjak odprl nove prostore – s tem bomo privarčevali, zmanjšali ogljični odtis in dvignili kvaliteto življenja zaposlenih

Piše: Sara Bertoncelj (Nova24tv)

Sedež Direkcije RS za vode so v okviru decentralizacije preselili iz Ljubljane v Celje, kar bo med drugim prispevalo tudi k ekologiji, saj bo manj vožnje zaposlenih. Izračun pokaže, da pomeni selitev sedeža DRSV v Celje v obsegu, kot je predvideno, celo prihranek v višini 874,68 evrov na mesec oziroma 10.172,16 evrov na leto. Zaposleni pa bodo dnevno pridobili minimalno dve uri prostega časa, kar vsekakor pomeni večjo kvaliteto življenja. Nove prostore direkcije je otvoril Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak, na otvoritvi pa je zbrane nagovoril tudi župan Občine Celje, Bojan Šrot. DRSV sicer opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področju upravljanja voda. Cilj je vzpostavitev sistema upravljanja voda, ki omogoča njihovo celostno upravljanje: izkoristiti vodno zmogljivost Slovenije kot razvojno priložnost, upoštevati vodno zmogljivost pri prostorskem načrtovanju ter zmanjševati ogroženost življenj, zdravja in premoženja prebivalcev.

V Koalicijski pogodbi o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije 2020 – 2022, sta med temeljnimi cilji navedena decentralizacija države s poudarkom na spodbujanju skladnejšega regionalnega razvoja ter decentralizacija s poudarkom na varnem, prijaznem in zdravem življenjskem okolju. Cilja bi bilo dolgoročno mogoče zasledovati le na način, da se opravljanje določenih upravnih in strokovnih služb zagotavlja v različnih regijah. Z nameravano selitvijo se bo v največji meri zagotovilo nemoteno in racionalno delovanje državne uprave ter zagotovilo tudi ustrezno decentralizacijo, kar bo omogočilo ustrezno razpršenost posameznih organov državne uprave po regijah. Z razpršitvijo organov državne uprave po več regijah bi se tako zmanjšal pritisk centralizacije na Ljubljano, kar bo posledično tudi omogočilo pozitivne učinke razvoja regij. Zagotavljanje skladnejšega regionalnega razvoja, ki temelji na zmanjšanju naraščajočih regionalnih razlik, ohranjanju in povečevanju poseljenosti ter izboljšanju možnosti za dvig blagostanja prebivalk in prebivalcev regij, je ena izmed ključnih prioritet Vlade RS.

S selitvijo sedeža DRSV se zagotavlja večini tam zaposlenim javnim uslužbencem časovni dnevni prihranek na račun vožnje do Ljubljane, posledično pa se s tem zasleduje tudi okoljski vidik (ohranjanje narave); prišlo bo do razbremenitve avtoceste Celje – Ljubljana in s tem do zmanjšanja negativnih emisij na okolje (onesnaževanje zraka). Z vidika stroškov najema poslovnih prostorov in obratovalnih stroškov se dolgoročno predvideva znižanje le teh, prav tako pa se bodo ob upoštevanju realizacije zgoraj navedenega znižali tudi potni stroški. Na navedenih lokacijah bodo zaposlenim zagotovljeni tudi boljši delovni pogoji, DRSV pa lažje sledenje Normativom za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin v javni upravi.

 

 

Aktualno na DRSV – pripravljalna dela, potrebna za odvoz blata iz onesnaženega območja Pivolskega potoka
Na območju nelegalno odloženega blata v občini Hoče-Slivnica na tako imenovani spodnji lokaciji so se v petek, 11. junija 2021, pričela pripravljalna dela, potrebna za odvoz blata iz onesnaženega območja Pivolskega potoka. Izvajalec obvezne državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda, koncesionar, podjetje VGP DRAVA Ptuj d.o.o., na terenu pospešeno izvaja aktivnosti intervencije za izvedbo ukrepov odprave posledic namernega onesnaženja. V ponedeljek, 14. junija 2021 so bile odpeljane tudi prve količine odstranjenega blata, pomešanega z zemljino. Prevzelo ga je podjetje Kostak d.o.o. Krško in bo predelano v kompost. Do petka, 18. junija 2021, je bilo območje spodnje lokacije očiščeno s strojno mehanizacijo, odpeljano je bilo okoli 200 ton blata, pomešanega z zemljino. Odvoz odpadnega blata, pomešanega z zemljino, se izvaja dnevno. Trenutno koncesionar pripravlja dostopno pot do zgornje lokacije nelegalno odloženega blata skozi strmo, težko dostopno globel. Na spletni strani DRSV pa, kot zanimivost, najdemo tudi Atlas voda, kjer si lahko ogledamo številne podatke, od kart poplavnosti, do monitoringa voda, vodnih zemljišča in območij poplav.

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine