23.9 C
Ljubljana
torek, 16 julija, 2024

Marcin Romanowski : “Sovražni govor je izgovor za izvajanje političnega pritiska na države, ki ne sprejemajo sprememb, ki jih vsiljujejo elite in neomarksisti v Bruslju.”

Piše: Álvaro Peñas

Intervju z Marcinom Romanowskim, namestnikom poljskega ministra za pravosodje. Doktor pravnih znanosti, med letoma 2016 in 2019 je bil direktor Inštituta za pravosodje. Minister za pravosodje Zbigniew Ziobro ga je 4. junija 2019 imenoval za državnega podsekretarja na ministrstvu za pravosodje, pristojnega za kibernetsko varnost pravosodnega sistema in izvajanje novih tehnologij na področju pravosodja. Marcin Romanowski je član stranke Solidarna Polska (Zedinjena Poljska), ene od treh strank, ki sestavljajo vladajočo koalicijo Zjednoczona Prawica (Združena desnica).

Lani je na Poljskem začela veljati sporna pravosodna reforma, ki jo podpira velika večina Poljakov, vendar jo Evropska unija ostro kritizira. Ali je bila ta reforma uspešna pri reševanju težav poljskega sodstva in kaj menite o nadaljnjem vmešavanju Bruslja v notranje zadeve suverene države?

Reforma sodstva, ki jo je izvedla vlada, opozarja na tisto, kar se zdi glavna pomanjkljivost našega pravosodnega sistema – osebje in dejstvo, da poljski pravosodni sistem po formalnem zlomu komunistične diktature leta 1989 v svoji osnovni obliki nikoli ni doživel prave reforme. Počasne in subtilne spremembe, ki jih je takratna oblast sprejela, so se zgodile šele v zadnjem desetletju komunistične vladavine. Kasneje, med pogajanji med komunisti in nekaterimi bolj nemirnimi predstavniki opozicije, so bile širše in nujne spremembe sodstva izključene iz svežnja političnih reform. Sodstvo naj bi se reformiralo samo, pri čemer naj bi mu pomagala nova institucija, Nacionalni sodni svet, ki je bil ustanovljen, ko se je komunistična vlada leta 1989 še pogajala z opozicijo. Vendar pa je demokratična preobleka sveta zakrila vse komunistične vidike sodstva, kar se je pozneje več kot 25 let izpostavljalo v političnih razpravah, v katerih so različne stranke, vključno z današnjo opozicijo, zahtevale temeljite reforme, vključno z reformo sodnega sveta. Večina se je strinjala, da je prav sodni svet s svojim nejasnim sistemom imenovanja sodnikov najbolj odgovoren za različne motnje v delovanju sodstva. Zaradi nereprezentativnosti sodnikov, ki sestavljajo sodni svet, vključno z očitno prevlado sodnikov vrhovnega sodišča, je bil svet v bistvu korporativni “pes čuvaj” čistosti sodniške kaste, ki je izločal vse tiste, ki so zagovarjali demokratično odprtost, preglednost in odgovornost tretje oblasti. V Nemčiji je bila po letu 1989 uporabljena “ničelna opcija”, zaradi česar je velik del komunističnih sodnikov zapustil poklic. Nemški zakonodajni oblasti je bilo jasno, da sodniki, ki so bili dejansko pomembni funkcionarji komunističnega režima, pogosto odgovorni za sodne umore in preganjanje opozicije, v novem demokratičnem sistemu ne morejo biti neodvisni. Na Poljskem ta “ničelna opcija” pomeni ničelno odgovornost, pri čemer ni prišlo do očiščenja sodstva, niti komunistov, odgovornih za sodni pregon. Danes je s poljske perspektive presenetljiva zagrizenost bruseljskih elit v njihovem boju proti izvedenim reformam in pomanjkanje elementarnega zgodovinskega znanja o komunistični preteklosti in vpetosti sodstva v realnost starega sistema. Še huje, pravna država je postala izgovor ne le za prikrito, temveč tudi za odkrito vmešavanje v zadeve, ki so po pogodbah EU prepuščene državam članicam. Presenetljiva in žalostna pa ni le ostrost Bruslja v boju proti zakonitim reformam, ki imajo podporo ljudstva, temveč tudi hinavščina EU pri obravnavi Poljske in drugih držav. Sodišče EU v svojih skoraj vzporednih sodbah o tretji oblasti zelo različno obravnava Poljsko in na primer Malto. Tako naj bi na Poljskem po mnenju Sodišča EU novi sodni svet, v katerem so sodniki, ki jih imenujejo sami sodniki in jih izvoli parlament, kršil domnevni standard EU, medtem ko na Malti imenovanje sodnikov s strani predsednika na predlog predsednika vlade v odsotnosti organa, kot je nacionalni svet, sledi pravu EU in zagotavlja neodvisnost. Podobno je v Nemčiji, kjer noben organ EU ni navedel, da je odkrita pripadnost politični stranki nemških sodnikov nezdružljiva z nepristranskostjo in neodvisnostjo sodnikov, medtem ko naj bi Poljska s svojo absolutno ustavno obveznostjo nepristranskosti posegala v neodvisnost sodnikov.

To kaže, kako pristranski in paternalističen je pristop Bruslja.  Na vprašanje, ali so reforme dosegle želeni učinek, je treba odgovoriti delno. Po eni strani so reforme – na nek način – odpravile sodbe Sodišča EU. Po drugi strani pa jih koalicijska partnerica in predsednik nista v celoti sprejela, saj sta na nekatere reforme vložila veto.

Poljska je leta 2015 ratificirala Istanbulsko konvencijo, pogodbo, ki ste jo opredelili kot trojanskega konja levice. Vendar pa je poljski parlament marca na zahtevo vašega ministrstva izglasoval besedilo z naslovom “Da družini. Ne spolom” proti tej pogodbi. Ali je izstop Poljske iz Istanbulske konvencije neizogiben? Kakšne ukrepe je Poljska sprejela proti nasilju v družini?

Poljska odločno nasprotuje neomarksistični tezi o razrednem boju, ki je danes zreduciran na boj med spoloma. Pred časom so marksisti videli zlo tega sveta v zvezi s kapitalom. Kapital je bil tisti, ki je delil ljudi na boljše in slabše, bil je vir vse bede in izkoriščanja. Današnje levo-liberalne elite se sklicujejo na isto zgodbo, le da namesto kapitala postavljajo spol (gender, kot ga poskušajo na novo opredeliti). To je spol, ki naj bi bil domnevni vzrok nesreče človeštva, to je spol, ki naj bi delil ljudi na boljše in slabše, na tiste, ki sodelujejo v družbenem, političnem in gospodarskem življenju, in na izključene. Slednji naj bi bili ženske, spolne manjšine, ljudje z drugačno spolno identiteto. Po teh stališčih naj bi bila vsaka stigmatizacija na podlagi spola ali spolne identitete temeljni vzrok neuspehov, težav in celo dram v življenju. V sodobnem svetu sta spol in spolnost postala platno za domnevne delitve, diskriminacijo, patologije in vse možne izključitve, tudi vir nasilja v družini. V skladu s slogani, ki jih postavlja levičarska avantgarda, naj bi izničenje spola, brisanje razlik med ženskami in moškimi in morda celo uvedba povsem nove kategorije tretjega spola ter odsotnost razlik med spolno usmerjenostjo in spolno identiteto prinesli novo osvoboditev, bistvo liberalne revolucije in končno rešitev problema nasilja nad ženskami. Nasprotujemo takšni primitivni pripovedi. Pravega boja proti nasilju v družini ni mogoče zreducirati na abstraktno ugotavljanje njegovega domnevnega vira ter na oblikovanje birokratskega poročanja in vsiljivega izobraževanja, ki nas bo prepričalo, da je delitev na moške in ženske v temelju napačna. Težave, kot sta nasilje v družini ali izključenost, so veliko globlje, bolj raznolike in niansirane. Viri disfunkcij v družini so različne patologije, kot so zloraba alkohola ali drog, različne odvisnosti, naključni dogodki, ki jih povzroči brezposelnost ali revščina, ali nezadostna izobrazba, ki blokira možnosti za družbeni napredek, seksualizacija žensk v množičnih medijih. Menimo, da je vizija človeka, predlagana v Istanbulski konvenciji, preveč primitivna. Svet in njegova kompleksnost nista problem ozko razumljene človeške spolnosti, ki je danes – med drugim tudi zaradi medijev – po našem mnenju pretirano izostrena ali celo izkrivljena. Današnji svet je množica zapletenih, pogosto večplastnih in pomnoženih problemov. Naloga države je, da jih spretno razrešuje. To smo na primer storili pri nasilju v družini na Poljskem, ki ga ne gledamo skozi prizmo boja med spoloma. Vsako nasilje v družini, ne glede na njegov primarni vir, je treba odpraviti ali vsaj zmanjšati. To je poljski zakonodajalec storil s sprejetjem tako imenovanega zakona proti nasilju, ki ščiti žrtev, hkrati pa zagotavlja učinkovito ločitev storilca od žrtve, ne glede na to, kaj je povzročilo konflikt v družini. Policija je pooblaščena, da izda nalog, na podlagi katerega mora storilec med policijskim posredovanjem nemudoma zapustiti hišo. To je pravni mehanizem, ki zagotavlja resnično in dejansko zaščito žrtve. Obstaja tudi posebna mreža pomoči, ki jo sestavlja 365 centrov po vsej Poljski, financiranih iz sklada, ki ga je ustanovilo ministrstvo za pravosodje – Fundusz Sprawiedliwości (Sklad za pravosodje), kjer lahko žrtve, sorodniki in priče poiščejo brezplačno in strokovno pravno in psihološko pomoč. Zaradi tega ima boj proti nasilju v družini celovit značaj, stopnja dejanskega nasilja v družini, ne le tista iz uradnih statistik, pa je ena najnižjih v Evropi.

V okviru te obsedenosti EU s spolom ste sodelovali v razpravi v Evropskem parlamentu o položaju lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev na Poljskem. Poljska je pravna država, ki pa jo iz Bruslja nenehno izpodbijajo. Ali niso vse te kampanje način, kako EU suverenim državam Unije vsiljuje svojo ideološko agendo?

V tem je temeljni problem. To, s čimer se trenutno soočamo v evropskem javnem prostoru, je zanikanje demokracije in pluralizma. V klasični demokraciji je obstajal pluralizem pogledov, misli in idej. Vsakdo je imel pravico povedati, kaj misli, v javni razpravi pa je bilo večinsko mnenje jasno.  Danes smo pozabili na to osnovo demokracije. Namesto tega imamo daljnosežni relativizem. Politični glasniki levice avtoritativno določajo, kaj je sprejemljiva norma, ki lahko deluje v javni razpravi, in kaj je opredeljeno kot nevarna “ortodoksija”, “fašizem” ali “verski fanatizem”.  Relativizem, prežet z ideološkim madežem levo-liberalnih aktivistov, iz javnega prostora vrže vse, s čimer se ne strinja. Sovražnik številka ena so vera in tradicionalne vrednote, pa tudi nacionalna država in njen substrat v obliki ljudstva. Namesto tega levičarska fantazmagorija ustvarja utopično vizijo brez vere, brez vrednot in brez države, namesto tega pa nas privablja z vizijo pseudosocialističnega internacionalizma v novi preobleki, ki naj bi prinesel srečo vsem. To naj bi dosegli z vsiljevanjem enotne pripovedi in odpravo vsega, kar imamo za vraževerje ali za nekaj, kar se ne sklada z “našo” vizijo sveta. Kako daleč je šel ta proces, dokazuje dejstvo, da je vse, kar je bilo nekoč norma, na primer družina, ki jo sestavljajo oče, mati in otrok, zdaj videti kot čudak, medtem ko si naziv družine prisvajajo različna razmerja, v katerih je otrok obravnavan kot predmet. Vse to atomizira družbo, spodkopava njene družbene, psihološke in kulturne temelje, na koncu pa se mora končati s katastrofo.

Ta ideološka agenda je totalitarna in ne sprejema različnih stališč. Na Poljskem se je pred dvema letoma zgodil zelo odmeven primer, ko je vodja podjetja IKEA odpustil zaposlenega, ker ni podprl dneva solidarnosti z osebami LGBT. Vodja je bil kazensko preganjan zaradi diskriminacije svojega zaposlenega. Takrat ste dejali, da ne boste dovolili diktature relativizma ali ideologizacije delovnih mest.

Vsi se strinjamo, da je treba negativne pojave v javnih prostorih odpraviti. Kultura javne razprave je področje, ki je ključno za delovanje demokracije. Vsako nespoštovanje drugega človeka je obsojanja vredno in ga je treba obsoditi. Vendar je problem sovražnega govora drugačen. Za nekatere politične kroge je postal orodje ideološke propagande, ki naj bi oblikovala “novega človeka”. Javna razprava, zlasti v demokraciji, mora biti odprta in pluralistična. Medtem pa sovražni govor, ki so si ga izmislili liberalno-levičarski ideologi, duši demokratično razpravo. V imenu domnevnega spoštovanja drugega človeka zatira stališča, s katerimi se levičarji ne strinjajo, in izloča poglede, ki se ne skladajo z radikalno-liberalno selektivno izbrano vizijo države, družbe in politike. Sprašujemo se, s kakšnim sovraštvom skuša postaviti pod vprašaj in iz javnega prostora odstraniti stališča, ki temeljijo na primer na veri, tradicionalnih vrednotah in asimiliranih kulturnih vzorcih. Primer islandskega učitelja, ki si je drznil kritično spregovoriti o posvojitvi otrok s strani istospolnih parov in mu je zato ESČP pripisalo sovražni govor, je naravnost osupljiv. Prav tako kot stigmatizacija finske političarke zgolj zato, ker je v javni razpravi citirala Sveto pismo, zaradi česar je bila obravnavana kot verska fanatičarka, ki širi strup verskega sovraštva. Opažamo izjemno nevarno težnjo, da boj proti “sovražnemu govoru” služi stigmatizaciji stališč, s katerimi se levo-liberalni mainstream ne strinja. Uporaba istega ukrepa v drugi smeri pa naleti na odkrito agresijo. Napadi na katoličane, zasmehovanje tradicionalnih vrednot se razlagajo s svobodo javne razprave, pluralizmom itd. Posledično je glavni problem sovražnega govora njegova dislokacija. Stigma sovražnega govora se običajno pripiše stališčem, ki jih liberalno-levičarska večina težko sprejme, medtem ko so odkriti napadi na cerkev, vero, družino ali zagovornike življenja zaščiteni z dežnikom liberalne svobode govora.

Evropska komisija pravi, da je zelo zaskrbljena zaradi “sovražnega govora”, in želi do konca letošnjega leta pripraviti seznam kaznivih dejanj iz sovraštva. V Španiji, na primer, želi levičarska vlada kriminalizirati nekatere dejavnosti skupin, ki se zavzemajo za življenje. Ali ni ta “sovražni govor” še eno orodje za preganjanje disidentskih držav, kot sta Poljska in Madžarska, ali za kriminalizacijo krščanskih vrednot? 

Bojim se, da je tako. Evropska komisija že dolgo daje razloge za prepričanje, da bo boj proti tako imenovanemu sovražnemu govoru še en izgovor za izvajanje političnega pritiska na države, ki ne sprejemajo nereflektirano ideoloških, družbenih in kulturnih sprememb, ki jih vsiljujejo bruseljske elite in neomarksisti. Vidimo, da “zaščita” pred sovražnim govorom zajema le radikalne liberalce, LGBT ali rasne manjšine. Čeprav smo vse pogosteje priča napadom na kristjane, od evropskih politikov ne slišimo niti besed obsodbe, kaj šele konkretnih ukrepov. Trenutno je “sovražni govor” abstrakten pojem in tako kot pri “pravni državi” tudi Evropska unija ni opredelila posebnih pogojev za njegovo oceno. Brez natančnih meril in objektivnih predpostavk bo Evropska komisija dobila še eno orodje političnega pritiska. Priča bomo ideološki cenzuri vsakogar, ki ne bo uporabljal gender newspeaka ali preprosto izražal stališč, ki so v skladu z njegovimi prepričanji ali veroizpovedjo.

Strajk Kobiet, skrajno levičarsko gibanje za splav, je prejelo močno podporo zahodnih medijev in Evropskega parlamenta ter financiranje številnih organizacij Sorosove mreže. Ta skupina je bila vpletena v napade na cerkve in nasilne proteste, ali ni to pravi primer “sovražnega govora”? 

Prav o tem govorimo. Na Poljskem se zlasti po letu 2015 soočamo z napadi na Cerkev, duhovnike, vernike ali celo ljudi, ki izpovedujejo tradicionalni sistem vrednot, brez primere. Izkazovanje domoljubja, vere, pripadnosti temu, kar sestavlja naš kulturno-genetski kod, s strani številnih udeležencev poljskega političnega življenja je s strani agresivnih levičarskih krogov stigmatizirano, ne le z besedami, temveč tudi z dejanji. Nezakonite manifestacije, profanacije spomenikov in krajev, ki so pomembni za državo, narod in Cerkev, se na žalost obravnavajo kot običajna javna razprava. Celo javno parafraziranje svete maše s strani oseb, ki pripadajo skupinam LGBT, z močnimi obscenimi elementi se šteje za del takšne “normalne razprave”. Prav ti primeri levičarskega ekstremizma, zaničevanja nacionalne dediščine in elementarnega nespoštovanja drugih nas navdajajo z resnično grozo. Če želimo resno govoriti o sovražnem govoru, bi morali vse te izjave obravnavati kot žaljive za katoličane. Medtem pa je danes promovirana prepoved sovražnega govora izrazito asimetrična, celo do te mere, da so izjave odkrito konservativnih politikov neposredno stigmatizirane kot sovražne, medtem ko so izjave levo-liberalnih politikov in političark, ne glede na vsebino, obravnavane kot “naravni” del javne razprave. Najboljši dokaz za to so izjave F. Timmermansa, ki je patriotsko manifestacijo ob poljskem dnevu neodvisnosti v Evropskem parlamentu po eni strani označil za “pohod tisočerih fašistov”, po drugi strani pa je ulične pretepe aktivistov LGBT označil za glas civilne družbe. Jasno je, da glavni zagovorniki boja proti tako imenovanemu sovražnemu govoru pomenijo samovoljno cenzuro in omejevanje svobode govora ljudi s konservativnimi stališči.

Januarja je Poljska objavila zakon za boj proti cenzuri s strani velikih platform družbenih medijev. Kdaj bo ta zakon izšel in ali so načrtovane kakšne finančne sankcije proti tem platformam ali tako imenovanim “preveriteljem dejstev”?

Internet je danes postal kraj, kjer poteka večina političnih razprav in svetovnonazorskih sporov. Državljani tam izražajo svoja stališča in bi morali imeti občutek, da so njihove pravice v spletnem prostoru zaščitene. Vedno pogosteje se tam pojavljajo cenzurna dejanja, ki so usmerjena predvsem v verske in tradicionalne vsebine ali v širše razumljeno desnico. Pred kratkim je YouTube blokiral neposredne prenose cerkvenih bogoslužij na Poljskem. Zaradi hitrega odziva in pritiska politikov naše stranke ter številnih krščanskih organizacij je bil kanal hitro odblokiran. Vendar to pogosto ni dovolj. Cenzurne dejavnosti digitalnih velikanov so v nasprotju z idejo svobode govora, zato naš projekt predvideva, da velikani družbenih medijev ne bodo mogli odstranjevati objav ali blokirati računov poljskih uporabnikov, če vsebina, ki jo objavljajo, ne krši poljske zakonodaje. Projekt ministrstva za pravosodje predvideva ustanovitev Sveta za svobodo govora (CFE), ki bo varoval ustavno načelo svobode izražanja. Če bo storitev blokirala račun ali odstranila vnos, katerega vsebina ne krši poljske zakonodaje, bo uporabnik lahko vložil pritožbo pri storitvi. Pritožba bo morala biti rešena v 48 urah. Če podjetje ne obnovi vnosa ali ohrani blokado računa, bo uporabnik lahko vložil pritožbo pri CFE. Za neupoštevanje odločitev CFE ali sodišča bo lahko Svet platformi družbenih medijev naložil denarno kazen v višini od 12 000 do 12 milijonov evrov. Želimo, da se o tem zakonu glasuje čim prej, saj si digitalni velikani vsak dan bolj dovolijo posegati v temeljne svoboščine državljanov. Poseben pravni okvir, v katerem lahko spletne platforme delujejo, in ustrezni ukrepi za omejitev njihove nekaznovanosti so nujni. Naš projekt je pripravljen in je bil predstavljen že februarja letos, čakamo pa še na odločitev našega večjega koalicijskega partnerja, stranke Zakon in pravičnost, da začne zakonodajni postopek o tem vprašanju.

Aktivno se ukvarjate s poljsko manjšino v Ukrajini, kakšen je položaj Poljakov, ki živijo v Ukrajini ali Litvi? Na koncu sem vas želel vprašati o vključevanju manjšin, kot so Ukrajinci, Belorusi ali Nemci, ki živijo na Poljskem.

Že vrsto let organiziram pomoč rimskokatoliški skupnosti v Lvovu in okolici, v kateri živijo večinoma Poljaki, ki organizirajo hišni hospic za otroke, različne mladinske pobude in dobrodelno delo. Poleg materialne pomoči je to predvsem prostovoljno delo. Trenutno je v okviru izobraževalnega projekta, imenovanega Legal Leaders Workshop, v katerem vsako leto sodeluje več kot sto odličnih študentov in mladih diplomantov prava, eden od elementov projekta (seveda poleg pouka prava) tedensko prostovoljno potovanje v Lvov. To je zelo pomemben element razvijanja občutljivosti in duha služenja drugim. Poleg tega je to tudi element oblikovanja zavesti o tem, da so ta ozemlja v preteklosti pripadala Poljski, kar kaže na njihov temeljni pomen za poljsko in evropsko kulturo in identiteto. Zame gre tudi za negovanje družinskega spomina: pred drugo svetovno vojno je bil eden od mojih sorodnikov predavatelj na Medicinski fakulteti Univerze v Lvovu; leta 1941 so ga skupaj z drugimi univerzitetnimi profesorji umorili Nemci. Spomin na nemško ali rusko bestialnost med drugo svetovno vojno je prisoten praktično v vsaki poljski družini; ni družine, v kateri zatiralci ne bi ubili koga od bližnjih. Za Špance je to morda nerazumljivo, saj nimajo takšne izkušnje iz te krute vojne. Pri generaciji mojih starih staršev, ki so preživeli okupacijo, sta nemški ali ruski jezik dolgo časa vzbujala gnus in grozo. Pomembno je razumeti te razmere na sodobni Poljskem. Če pa se vrnemo k današnji zahodni Ukrajini ali delom Litve, ki so pred letom 1945 pripadali Poljski, jih še posebej zaznamujejo travme vojne in okupacije, smrti in preselitve milijonov ljudi. Tisti, ki so ostali, pa po mojem mnenju še vedno nimajo zadostne podpore poljske države. Seveda s tem ne mislim na neke vrste ozemeljski revizionizem, ki na Poljskem ne obstaja. Poljaki, ki so ostali v teh deželah, ne smejo izbirati med izgubo poljske identitete in odhodom na Poljsko. Morali bi imeti močno podporo na področju kulture, izobraževanja, visokega šolstva in družbenih dejavnosti. Madžarska, ki za madžarsko manjšino zunaj svojih meja skrbi na izjemno učinkovit, uspešen in celovit način, je zame zgled. Tudi v odnosu litovskih oblasti do lokalnih Poljakov je veliko zaželenega na področju poljskega izobraževanja in vračanja premoženja, ki so ga po letu 1945 zasegli komunisti. Ukrajina je tako kot Litva za nas zelo pomembna partnerica. Brez stabilne Ukrajine je varnost Poljske in celotne Srednje Evrope bistveno ogrožena. Vendar je v poljsko-ukrajinskih odnosih še vedno boleča točka: genocid, ki so ga v letih 1943-1944 nad lokalnimi Poljaki zagrešili z Nemci sodelujoči ukrajinski nacionalisti. Nacionalistične voditelje iz tistega obdobja, ki so bili neposredno odgovorni za t. i. “volhinski pokol”, v katerem je bilo v kratkem času pobitih več kot 100 000 žensk, otrok in nemočnih ljudi, v Ukrajini trenutno obravnavajo kot junake protikomunističnega ukrajinskega gibanja. Zato je težko zgraditi pravo in trajno poljsko-ukrajinsko skupnost brez odgovornosti, brez soočenja z resnico o preteklosti. In kar zadeva ukrajinsko manjšino na Poljskem: to je zdaj skupnost več kot milijona ljudi, ki po ruski agresiji leta 2014 v vzhodni in južni Ukrajini iščejo varnost in gospodarsko stabilnost na Poljskem. Zaradi še vedno trajajoče vojaške krize v Ukrajini je Poljska v praksi sprejela količinsko in proporcionalno največje število beguncev v vsej Evropi. Zato so obtožbe Evropske komisije izpred nekaj let, ko je Poljska nasprotovala prisilni premestitvi tako imenovanih beguncev z Bližnjega vzhoda in iz Afrike, absurdne. V veliki večini niso bili vojni begunci, temveč ekonomski migranti. Nismo se strinjali in se nikoli ne bomo strinjali, da moramo sprejeti ekonomske migrante, ki so nam kulturno tuji in ne spoštujejo naših tradicij. Imamo tradicijo in lahko pomagamo resničnim vojnim beguncem, vendar nasprotujemo socialnemu inženiringu migracij, ki uničuje ostanke krščanske kulture Zahoda. Svoje meje smo odprli Ukrajincem, ki bežijo pred vojno in revščino. To seveda pomeni zelo dragocen prirast delovne sile na Poljskem, ki se gospodarsko dinamično razvija, vendar je potopljena v demografsko krizo, vendar je to injekcija ljudi, ki so nam kulturno, jezikovno in versko blizu. Tako kot Belorusi, ki so nam v vseh pogledih še bližje, naši odnosi pa niso obremenjeni z omenjeno nepremostljivo bolečo preteklostjo. Mislim, da lahko te razmere v omejenem obsegu primerjamo s prihodom velikega števila migrantov iz Latinske Amerike v Španijo na začetku tega stoletja. Tudi Poljska ima večstoletno tradicijo strpnosti in dobro razumljene večkulturnosti, saj je skoraj 400 let ustvarjala največjo ozemeljsko državo v Evropi, ki jo danes naseljujejo Ukrajinci, Belorusi, Litvanci, Latvijci in Nemci. Bila je ustavna monarhija s širokim sodelovanjem državljanov pri upravljanju in versko strpnostjo, ki je omogočala mirno sobivanje katoličanov, protestantov, pravoslavnih in Judov. Na podlagi naših tradicij in kulture lahko zgradimo trajno skupnost.

Vir: El Correo de España

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine