10.9 C
Ljubljana
sobota, 24 februarja, 2024

Globalni prihodki na trgu plačilnih storitev naj bi do leta 2027 dosegli 2,2 bilijona dolarjev, njihova rast pa naj bi se upočasnila

Piše: C. R.

Novo poročilo BCG pravi, da se podjetja v plačilni industriji soočajo s številnimi motnjami, ki od njih zahtevajo odločno ukrepanje, da ne bi zaostala.

Kljub svetovni pandemiji, pretresom v dobavnih verigah, naraščajočim geopolitičnim napetostim ter konfliktom v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, se je skupni prihodek plačilne industrije med letoma 2017 in 2022 povečal za 8,3 % in dosegel 1,6 bilijona dolarjev. Vendar pa je po podatkih nove raziskave Global Payments Report 2023 družbe Boston Consulting Group (BCG) na obzorju počasnejša rast.

BCG v svoji 21. zaporedni letni analizi svetovne plačilne industrije ocenjuje, da se bo do leta 2027 splošna rast prihodkov s trenutne ravni upočasnila na 6,2-odstotno skupno letno stopnjo rasti (CAGR), s čimer bodo globalni prihodki dosegli 2,2 bilijona dolarjev. Poročilo vsebuje celovite tržne napovedi in preučuje izzive, s katerimi se soočajo pridobitelji, izdajatelji, banke in ponudniki plačilne infrastrukture.

“To je trenutek resnice za pridobitelje in ponudnike storitev trgovcem, izdajatelje, banke in ponudnike plačilne infrastrukture”, je povedal Yann Sénant, globalni vodja segmenta plačil in fintech-a v BCG in soavtor poročila. “Smo na pragu revolucije v plačilni industriji, ki jo poganja generativna umetna inteligenca (GenAI) in ima potencial za korenito preoblikovanje celostne nakupne izkušnje strank in razvoj bolj ciljanih produktov, kar obeta boljše storitve in izboljšano dobičkonosnost.”

Trendi se spreminjajo

Rast globalne industrije plačil v zadnjih petih letih so spodbudili predvsem prehod iz gotovinskih v brezgotovinske transakcije, povečanje ne-transakcijskih prihodkov, kot so dohodki iz depozitov, pospešeno sprejemanje digitalnega trgovanja ter širša vzpostavitev sodobne plačilne infrastrukture.

Poročilo predvideva, da se bodo do leta 2027 prihodki iz transakcij povečali za 7,1 %, kar je padec za 1,9 odstotne točke v primerjavi s preteklim petletnim obdobjem. Ta upočasnitev je posledica spremembe v izbrani kombinaciji plačilnih metod, pri čemer se pričakuje, da bodo do leta 2027 prihodki od potrošniških digitalnih plačil z računa na račun presegli kartična plačila. Poleg tega se na nekaterih trgih znižujejo marže pri kartičnih plačilih, prehod z gotovine na negotovinska plačila pa bo v nekaterih brezgotovinskih skupnostih postopoma dosegel zrelost. V obdobju med letoma 2022 in 2027 naj bi prihodki, ki ne izhajajo iz transakcij, narasli za 5,7 %, kar je občutno manj od skupne letne stopnje rasti v preteklih petih letih, ki je znašala 7,9 %.

Podjetja v plačilni industriji se soočajo z različnimi motnjami, ki predstavljajo izzive tudi najbolj izkušenim, vključno z eksponentno rastjo plačil v realnem času, storitev z dodano vrednostjo in komoditizacijo obdelave plačil. Dodatno dinamiko v panogo vnašajo novi akterji na področju plačil; danes globalno deluje že več kot 5000 fintech podjetij, ki skupaj ustvarijo okoli 100 milijard dolarjev celotnih prihodkov panoge. Analiza podjetja BCG predvideva, da bodo ta podjetja še naprej krepila konkurenčni pritisk na uveljavljene akterje ter bodo do leta 2030 obvladovala prihodkovni bazen v vrednosti do 520 milijard dolarjev.

»Meje med različnimi plačilnimi sektorji se še naprej brišejo, pojavljajo pa se tudi novi poslovni modeli, kot so plačila kot storitev. Poleg tega nebančni akterji s ponujanjem vgrajenih financ posegajo na področje, ki so ga nekoč obvladovale tradicionalne finančne ustanove. Prehod s transakcijskih na ne-transakcijske prihodke prinaša prednost ponudnikom, specializiranim za plačila v realnem času, storitve z dodano vrednostjo in vgrajene finance. Ponudniki, ki lahko podprejo potrošnike, trgovce in podjetja s prilagojenimi storitvami, si bodo lahko v prihodnosti odrezali velik del pogače na trgu plačilnih storitev,« je povedala Melanie Seier Larsen, generalna direktorica in partnerica v BCG.

Razvijajoča se krajina za ključne igralce v plačilni industriji

Poročilo napoveduje, da bodo prihodki pridobiteljev v naslednjih petih letih zrasli za 6,9 % letno, kar bi lahko skupne globalne prihodke do leta 2027 povišalo na 100 milijard dolarjev. Po drugi strani pa se dolgoletna rast prihodkov izdajateljev umirja. Na svetovni ravni je v obdobju od 2017 do 2022 skupna letna stopnja rasti prihodkov izdajateljev znašala 8 %, medtem ko poročilo napoveduje, da bo ta rast do leta 2027 dosegla le še 5,5 %. Trg transakcijskega bančništva, ki danes globalno dosega 536 milijard dolarjev, naj bi po pričakovanjih dosegel 6,6-odstotno letno rast, kar pomeni, da bi lahko do leta 2027 dosegel 738 milijard dolarjev.

V času, ko je vsak segment globalnega ekosistema plačil pred temeljito preobrazbo, se ponuja izjemna priložnost infrastrukturnim akterjem in različnim deležnikom na trgu plačilnih storitev, da krojijo prihodnost plačil in si izborijo svoje mesto. Poročilo ocenjuje, da bodo alternativni načini plačil v obdobju med letoma 2022 in 2027 rasli skoraj trikrat hitreje kot plačila s plačilnimi karticami. Digitalne valute se spreminjajo iz teoretičnih zamisli v praktično uporabo, saj po podatkih Banke za mednarodne poravnave več kot 90 odstotkov centralnih bank intenzivno raziskuje možnost njihove uporabe kot dopolnitev gotovinskega plačevanja. Glede na sedanjo hitrost razvoja bi lahko digitalne valute centralnih bank začele delovati v nekaterih državah v vseh regijah že v obdobju petih do desetih let.

Pretvarjanje negotovosti v priložnost

Poročilo opredeljuje štiri ključne tematike, ki določajo agendo vodstvenih ekip, in predlaga tako kratkoročne kot dolgoročne strategije, ki bi jih morale organizacije implementirati za uspešno soočenje s prihajajočimi izzivi:

 

  • Operativna odpornost: v med letoma 2021 in 2023 so ponudniki plačilnih storitev zabeležili solidno operativno uspešnost, kar se odraža v povprečno 7,5-odstotni rasti neto prihodkov pri globalnem vzorcu dvajsetih velikih izdajateljev, pridobiteljev, obdelovalcev plačil in kartičnih shem. Kljub temu pa so skupni donosi za delničarje pri vodilnih igralcih upadli za 20 % v istem časovnem obdobju, s še posebej izrazitimi padci podsektorjev, kot sta pridobivanje in obdelava plačil, v višini okrog 40 %. Kratkoročno bi se morale organizacije osredotočiti na izgradnjo operativne odpornosti in doseganje stroškovne učinkovitosti, kar bo izboljšalo operativne rezultate, dolgoročno pa razviti celostno strategijo, ki integrira poslovne, finančne in investicijske pristope z namenom povečati skupni donos za delničarje.

 

  • Generativna umetna inteligenca (GenAI): generativna umetna inteligenca bi lahko preoblikovala številne vidike plačil in prinesla ogromne koristi tako podjetjem kot njihovim strankam, pri čemer mnogi vodilni igralci na področju plačil že uporabljajo to tehnologijo. GenAI ima potencial, da korenito spremeni specifične operativne postopke v plačilnih sistemih. Analiza BCG kaže, da bi lahko podjetja samo pri razvoju produktov povečala produktivnost za več kot 20 % v različnih fazah kodiranja. Kratkoročno bi morale organizacije določiti dva ali tri primere uporabe GenAI z velikim učinkom ter zgraditi tehnično arhitekturo, postaviti pravila upravljanja in razviti veščine za implementacijo teh primerov. Dolgoročno bi morale organizacije širiti uporabo GenAI znotraj celotnega podjetja z osredotočanjem na ključne poti strank.

 

  • Upravljanje tveganj in zagotavljanje skladnosti: v odziv na pretekla neprimerna ravnanja in primere neskladnosti nekaterih plačilnih institucij so regulativni organi okrepili nadzor. Poročilo svetuje podjetjem, da izvedejo zelo pošteno samooceno na področju upravljanja tveganj in zagotavljanja skladnosti, s čimer bodo odpravila najbolj kritične pomanjkljivosti. Organizacije bi morale oblikovati in vpeljati ciljni poslovni model, ki bo dolgoročno zagotavljal odpornost in profesionalizacijo postopkov upravljanja tveganj in zagotavljanja skladnosti.

 

  • Združitve in prevzemi: lastniško financiranje zasebnih vlagateljev in strateških investitorjev v sektorju plačilnih fintech podjetij (izvzet nedavni posel podjetja Stripe) se je v prvem četrtletju 2023 znižalo na 1,5 milijarde dolarjev. To predstavlja opazen padec v primerjavi s 5 do 8 milijardami dolarjev financiranja na četrtletni ravni v letu 2021 in v prvi polovici leta 2022.  Poročilo družbe BCG napoveduje nadaljevanje visokih ravni dejavnosti na področju združitev in prevzemov s premikom od mega poslov k prevzemom, ki temeljijo na zmogljivostih, povezanih z alternativnimi načini plačevanja, ponudniki integrirane programske opreme, storitvami z dodano vrednostjo in programi zvestobe. Organizacijam zato svetuje, naj prevetrijo svojo strategijo partnerstev, da bodo prepoznale in izkoristile trenutne priložnosti za združitve in prevzeme po privlačnih vrednotenjih, hkrati pa dolgoročno izkoristile združitve in prevzeme ter partnerstva za dopolnitev lastnih zmogljivosti.

“Zadnjih nekaj turbulentnih let je pokazalo, kako izredno dinamična in odporna je plačilna industrija; vendar pa neprekinjene motnje začenjajo terjati svoj davek,” je dejal Markus Ampenberger, partner v BCG in soavtor poročila. “Za premagovanje prihodnjih izzivov morajo organizacije aktivno pristopiti k motnjam in sprejeti odločne ukrepe, ki bodo omogočili trajnostno rast in preobrazbo teh motenj v vir dolgoročne konkurenčne prednosti.”

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine