4.9 C
Ljubljana
ponedeljek, 19 aprila, 2021

Zavarovalnice lani obračunale za več kot 2,3 milijarde evrov bruto premij

Zavarovalnice v Sloveniji so lani skupaj obračunale za več kot 2,3 milijarde evrov bruto premij, kar je 7,2 odstotka več kot leto prej in tudi rekordna vrednost. Odškodnin so obračunale za 3,2 odstotka več, in sicer 1,6 milijarde evrov. Več kot 70 odstotkov vseh bruto zavarovalnih premij in odškodnin so izplačale štiri največje zavarovalnice.

 

Struktura slovenskega zavarovalnega trga glede na zavarovalne vrste in poslovne subjekte kaže, da je bil večinski delež pri bruto premijah in odškodninah obračunan fizičnim osebam. Pri premijah je ta delež znašal 80 odstotkov, pri odškodninah pa 85 odstotkov, izhaja iz podatkov, ki jih je zbral državni statistični urad.

K skupnemu znesku obračunanih premij je največji delež prispevalo prostovoljno zdravstveno zavarovanje (26,2 odstotka), sledili sta življenjsko zavarovanje (25,5 odstotka) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (13,2 odstotka).

K skupnemu znesku obračunanih odškodnin je prispevalo prav tako največji delež prostovoljno zdravstveno zavarovanje (33,1 odstotka), sledili sta življenjsko zavarovanje (28,6 odstotka) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (13 odstotkov).

Fizične osebe so med lani obračunanimi zavarovalnimi premijami plačale najvišji znesek za prostovoljno zdravstveno zavarovanje (597,8 milijona evrov) in življenjsko zavarovanje (568,3 milijona evrov), sledili sta zavarovanje kopenskih motornih vozil (226,2 milijona evrov) in zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (196 milijonov evrov).

Najvišji znesek odškodnin je bil fizičnim osebam obračunani pri prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju (513,4 milijona evrov), sledili sta življenjsko zavarovanje (427,4 milijona evrov) in zavarovanje kopenskih motornih vozil (153,2 milijona evrov).

Pravnim osebam je bil lani med zavarovalnimi premijami obračunan najvišji znesek za zavarovanje kopenskih motornih vozil (81,9 milijona evrov), sledili sta drugo škodno zavarovanje (79 milijonov evrov) in zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (64,7 milijona evrov).

Najvišji znesek odškodnin pa je bil pravnim osebam obračunan za zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil (55,5 milijona evrov), sledila so zavarovanje kopenskih motornih vozil (48,7 milijona evrov), drugo škodno zavarovanje (33,2 milijona evrov) ter zavarovanje požara in elementarne nesreče (26,5 milijona evrov).

Lani je sicer v Sloveniji delovalo 13 zavarovalnic s sedežem v naši državi in pet zavarovalnic, ki so v Sloveniji delovale prek svojih podružnic. Tako je bilo tudi leto prej.

Zadnje novice

Sorodne vsebine