6.4 C
Ljubljana
sreda, 22 marca, 2023

Kam z odpadnimi jedilnimi olji po cvrtju krofov?

Piše: G. B.

Pust s seboj prinese tudi večjo količino odpadnih olj, ki pa jih je prepovedano izlivati v odtok ali v naravo, saj se zelo počasi razgrajujejo in predstavljajo obremenitev za okolje in tudi za odtočni sistem. Večina ljudi pa niti nima pojma, kaj z njimi narediti. Zato smo na ministrstvo za okolje in prostor naslovili vprašanje glede odpadnih olj, saj se to področje očitno ureja prepočasi, a vendarle.

Z ministrstva so nam poslali naslednji odgovor:

V skladu s 14. členom Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov mora izvajalec javne službe IJS) v premični zbiralnici zbirati tudi odpadke s številko odpadka 20 01 25 (jedilno olje in maščobe) ter s številko odpadka 20 01 26* (olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25). Premična zbiralnica pa je namenjena vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov.

IJS mora v naselju, ki ima 500 prebivalcev ali več, zagotoviti prevzemanje zgoraj navedenih odpadkov najmanj enkrat letno. Če je gostota poselitve v takem naselju hkrati večja od 500 prebivalcev/km2, pa najmanj dvakrat v koledarskem letu. IJS mora najmanj sedem dni pred ločenim zbiranjem odpadkov v premični zbiralnici na svoji spletni strani objaviti obvestilo o kraju in času prevzema odpadkov, izvirnim povzročiteljem iz gospodinjstev pa o tem poslati pisno obvestilo. Obvestilo mora vsebovati tudi vrste in opis odpadkov, ki jih uporabniki lahko prepustijo, in navodila za njihovo prepuščanje. Prevzem odpadkov v premični zbiralnici mora na posameznem kraju trajati vsaj 60 minut, pri čemer se število krajev prevzemanja določi tako, da je prepuščanje odpadkov omogočeno vsem izvirnim povzročiteljem teh odpadkov na območju občine.

Prav tako mora IJS v skladu z 18. členom uredbe v zbirnem centru zbirati odpadke s številko odpadka 20 01 25 (jedilno olje in maščobe) ter s številko odpadka 20 01 26* (olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25). Zbirni center je namenjen za prepuščanje odpadkov vsem izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov, na območju vsake občine pa mora biti za izvajanje javne službe zbiranja en zbirni center (razen izjem predpisanih v petem odstavku 18. člena uredbe).

V skladu z uredbo mora biti torej v vsakem lokalnem okolju poskrbljeno za zbiranje odpadnih jedilnih olj.

Prav tako je predpisano ravnanje z odpadnimi olji za povzročitelja odpadnih olj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem nastajajo odpadna olja zaradi opravljanja dejavnosti (npr. kuhinje gostinskih obratov, hotelov, šol in vrtcev). Ta predpisana ravnanja so podrobneje urejena v Uredbi o odpadnih oljih.

Vsa zbrana odpadna jedilna olja in maščobe (zbrana v okviru izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov oziroma zbrana v skladu z Uredbo o odpadnih jedilnih oljih) se morajo oddati v nadaljnje ravnanje v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.

Nekaj odpadnega jedilna olja se predela v biodizel v Sloveniji (npr. Koto), nekaj pa se ga pošlje v obdelavo druge države EU.

Vir: ministrstvo za okolje in prostor

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine