Splošni pogoji akcij

SPLOŠNI POGOJI ZA NAROČNIKE EDICIJE DEMOKRACIJA PODJETJA NOVA OBZORJA d. o. o., LINHARTOVA CESTA 13, 1000 LJUBLJANA, V AKCIJI »ZIMSKA AKCIJA ZA NOVE LETNE NAROČNIKE REVIJE DEMOKRACIJA, KI POTEKA OD 26.1.2023 DO 09.03.2023« ZA FIZIČNE IN PRAVNE OSEBE

I. Splošne določbe

Podjetje Nova obzorja, d. o. o., organizira akcijo »ZIMSKA AKCIJA ZA NOVE LETNE NAROČNIKE REVIJE DEMOKRACIJA, KI POTEKA OD 26.1.2023 DO 09.03.2023« tednika Demokracija, v kateri lahko fizične in pravne osebe, ki niso naročniki tednika Demokracija na dan 26.1.2023, naročijo tednik Demokracija za vsaj eno (1) leto in pri tem pridobijo možnost darila, kot sledi:

 1. Vsi novi naročniki prejmejo knjigo »Zadišalo je po slovenski vojski« v višini 22,00 EUR z DDV, Demokracijo Magazin – 30 let Slovenije v višini 9,91 EUR z DDV in skodelico z napisom »Ne maram butlov« v vrednosti 10,00 EUR z DDV.
 2. Prvih 100 obstoječih naročnikov, ki pripelje novega letnega naročnika, prejmejo lopato v višini 18,80 EUR z DDV in par nogavic v višini 3,45 EUR.
 3. Med vsemi novimi letnimi naročniki in tistimi, ki bodo pripeljali novega letnega naročnika, bomo izžrebali 6 nagrad:

 

 • nagrada paket za 4-člansko družino za razvajanje v enem izmed hotelov »Lifeclass v Portorožu« v vrednosti 500,00 EUR z DDV.

 

 • 10 nagrad: 1 kom paketa konopljinih kapljic in čajev v višini 40,00 EUR z DDV.

 

 • 4 nagrade: kosilo z voditeljem Borisom Tomašičem, v višini 40,00 EUR z DDV/na osebo.

Akcija traja od 26.1.2023 do vključno 1.3.2023. Upoštevano bodo vsa naročila, ki bodo na naš naslov ali elektronsko pošto prispela do vključno 1.3.2023, oziroma bila oddana telefonsko najpozneje do vključno 1.3.2023. Zaključno žrebanje se opravi 4.3.2023.

II. Opredelitev pojmov

Demokracija je družbenopolitični tednik.

Akcija »ZIMSKA AKCIJA ZA NOVE LETNE NAROČNIKE REVIJE DEMOKRACIJA, KI POTEKA OD 26.1.2023 DO 09.03.2023« je akcija podjetja Nova obzorja, d. o. o., v kateri lahko fizične in pravne osebe, ki niso naročniki tednika Demokracija na dan 26.1.2023, naročijo tiskano in/ali elektronsko edicijo tednika Demokracija za vsaj eno (1) leto in pri tem pridobijo možnost darila, kot sledi:

 

 1. Vsi novi naročniki prejmejo knjigo »Zadišalo je po slovenski vojski« v višini 22,00 EUR z DDV, Demokracijo Magazin – 30 let Slovenije v višini 9,91 EUR z DDV in skodelico z napisom »Ne maram butlov« v vrednosti 10,00 EUR z DDV.
 2. Prvih 100 obstoječih naročnikov, ki pripelje novega letnega naročnika, prejmejo lopato v višini 18,80 EUR z DDV in par nogavic v višini 3,45 EUR.
 3. Med vsemi novimi letnimi naročniki in tistimi, ki bodo pripeljali novega letnega naročnika, bomo izžrebali 6 nagrad:

 

Glavne nagrade:

 • nagrada: paket za 4-člansko družino za razvajanje v »Hotelu Lifeclass v Portorožu« v vrednosti 500,00 EUR z DDV.

 

 • 10 nagrad: 1 kom paketa konopljinih kapljic in čajev v višini 40,00 EUR z DDV.

 

 • 4 nagrada: kosilo z voditeljem Borisom Tomašičem, v višini 40,00 EUR z DDV.

Tiskana edicija – revija, ki izhaja enkrat tedensko v tiskani obliki.

Elektronska edicija – revija, ki izhaja enkrat tedensko v elektronski obliki (PDF format) in je elektronska verzija tiskane edicije.

Prodajni kanali – naročnik se lahko na tiskano in/ali elektronsko edicijo podjetja Nova obzorja, d. o. o., naroči prek različnih prodajnih kanalov, in sicer prek interneta, po elektronski pošti, po telefonu, s poslano naročilnico ali s pismom, poslanim po pošti.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.demokracija.si in dostopni na sedežu podjetja Nova obzorja, d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

III. Cene

A) NAROČNINA DEMOKRACIJA (tiskana izdaja) 2023
    Cena posameznega izvoda 3,99 EUR

PLAČILO % POPUSTA S POPUSTOM
mesečno brez popusta 17,29 EUR
mesečno – veterani vojne za Slovenijo 10% 15,56 EUR
tromesečno 2% 50,83 EUR
polletno 5% 98,55 EUR
letno 10% 186,73 EUR

 

  TUJINA poštnina revija Izvodi skupaj
  članice EU 1,2519 EUR 3,99 EUR 52 272,58 EUR
  OSTALO 1,0433 EUR 3,80 EUR 52 251,85 EUR
Preračun v tujo valuto na dan plačila po tečaju BS.  
Cenik velja od 25.1.2023 do preklica.  
Vse cene so z DDV. DDV je obračunan po stopnji 5 %.  

 

B) NAROČNINA E- DEMOKRACIJA 2023

    Cena posameznega izvoda 3,25 EUR

 

  PLAČILO % POPUSTA S POPUSTOM  
  mesečno brez popusta 14,08 EUR  
  mesečno – veterani vojne za Slovenijo 10% 12,68 EUR  
  tromesečno 2% 41,41 EUR  
  polletno 5% 80,28 EUR  
  letno 10% 152,10 EUR  
Cenik velja od 25.1.2023 do preklica.  
Vse cene so z DDV. DDV je obračunan po stopnji 5 %.

 

Fizične osebe se na tiskano in/ali elektronsko edicijo po pogojih akcije »ZIMSKA AKCIJA ZA NOVE LETNE NAROČNIKE REVIJE DEMOKRACIJA, KI POTEKA OD 26.1.2023 DO 09.03.2023« podjetja Nova obzorja, d. o. o., lahko naročijo z izpolnjeno naročilnico na spletni strani www.demokracija.si, po elektronski pošti na naslov [email protected], po telefonu na št. 080 34 77 ali z naročilnico oz. pismom, poslanim po pošti na naslov Nova obzorja, d. o. o, Demokracija, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana.

Pravne osebe se na tiskano in/ali edicijo podjetja Nova obzorja, d. o. o., po pogojih akcije »ZIMSKA AKCIJA ZA NOVE LETNE NAROČNIKE REVIJE DEMOKRACIJA, KI POTEKA OD 26.1.2023 DO 09.03.2023« lahko naročijo pisno po pošti na naslov Nova obzorja, d. o. o, Demokracija, Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov [email protected], ali po telefonu na tel. št.: 080 34 77.

Naročnik začne prejemati naročeno edicijo še v istem tednu, če oddelek naročnin naročilo prejme od četrtka do ponedeljka do konca dneva. Če oddelek naročnin prejme naročilo od torka dalje, pa bo naročnik prvi izvod naročene edicije prejel v naslednjem tednu.

Naročniku in plačniku pripadajo vse pravice v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št- 98/04, 114/06-ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/14-ZKoIT, 31/18 in 130/22-ZVPot-1).

Naročilo postane pravno zavezujoče, ko naročnik v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov s prvim plačilom računa sklene pogodbo s podjetjem in s tem soglaša s splošnimi pogoji.

Plačnik tiskane edicije v naročilu izrazi željo, na kateri naslov v Sloveniji želi prejemati naročeno tiskano edicijo in kam želi prejeti darilo. Plačnik v elektronske edicije v naročilu izrazi željo, na kateri elektronski naslov želi prejemati naročeno elektronsko edicijo in na kateri naslov v Sloveniji želi prejeti darilo.

Na tednik Demokracija po pogojih akcije »ZIMSKA AKCIJA ZA NOVE LETNE NAROČNIKE REVIJE DEMOKRACIJA, KI POTEKA OD 26.1.2023 DO 09.03.2023«  se lahko naročijo tudi naročniki iz tujine, vendar jim bo podjetje Nova obzorja, d. o. o., za poslane izvode tiskane edicije zaračunalo poštnino po veljavnem ceniku kurirske službe.

Po preteku akcije »ZIMSKA AKCIJA ZA NOVE LETNE NAROČNIKE REVIJE DEMOKRACIJA, KI POTEKA OD 26.1.2023 DO 09.03.2023« bo naročnik avtomatsko prejemal tednik Demokracija po takrat veljavnih Splošnih pogojih za naročnike tiskane edicije podjetja Nova obzorja, d. o. o., za fizične in pravne osebe, ki so objavljeni na www.demokracija.si, razen če bo pred pretekom obdobja akcije pisno izrazil željo, da tednika Demokracija ne želi več prejemati.

IV. Plačevanje obveznosti

Račun za izvode tednika Demokracija plača plačnik s položnico, poslano na naslov plačnika, z elektronskim nakazilom. Račun s položnico pošlje podjetje Nova obzorja, d. o. o., na začetku obračunskega obdobja za celotno obračunsko obdobje. Rok plačila je 15 dni po izstavitvi računa.

Reklamacije do roka plačila, navedenega na računu sprejema naročniški oddelek podjetja Nova obzorja, d. o. o., po elektronski pošti [email protected] ali na telefonsko številko 080 34 77.

Če plačnik ne poravna obveznosti, prejme opomin s plačilnim rokom 7 dni. Če plačnik obveznosti še vedno ne poravna, se mu lahko prekine dostava edicije do poravnave dolga in zaračunajo zakonske zamudne obresti. Če je bil plačniku pri obračunu naročnine priznan akcijski popust, se mu s prekinitvijo dostave zaradi neporavnanih obveznosti ukine tudi akcijski popust. Po poravnavi dolga se mu lahko dostava edicije znova vzpostavi, vendar po običajnih pogojih in z običajnim popustom.

V primeru predčasne odpovedi oziroma neplačevanja računa se naročnik zaveže prejeto darilo plačati po redni ceni. Darila in zneski daril so sledeči:

 • knjiga »Zadišalo je po slovenski vojski« v višini 22,00 EUR z DDV
 • Demokracija »Magazin – 30 let Slovenije« v višini 9,91 EUR z DDV
 • skodelica z napisom »Ne maram butlov« v vrednosti 10,00 EUR z DDV
 • lopata v višini 18,80 EUR z DDV
 • par nogavic v višini 3,45 EUR
 • paket za 4-člansko družino za razvajanje »v enem izmed hotelov Lifeclass v Portorožu« v vrednosti 500,00 EUR z DDV
 • paket konopljinih kapljic in čajev v višini 40,00 EUR z DDV
 • kosilo z voditeljem Borisom Tomašičem, v višini 40,00 EUR z DDV.

 

V. Spremembe pogojev ponudbe

V primeru spremembe pogojev ponudbe bodo plačniki o tem obveščeni z objavo sprememb na spletni strani www.demokracija.si ali v tiskani ali v elektronski ediciji podjetja Nova obzorja d.o.o. Vsakokrat veljavna ponudba je objavljena na spletni strani www.demokracija.si.

VI. Podatki o naročniku/plačniku

Podjetje Nova obzorja, d. o. o., bo osebne podatke naročnika/plačnika uporabljalo za izpolnjevanje naročniškega razmerja. Podatki se uporabljajo in shranjujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07 in 177/20).

Z naročilom naročnik/plačnik dovoljuje, da podjetje Nova obzorja, d. o. o., navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke podjetja Nova obzorja, d. o. o., in partnerskih podjetij podjetja Nova obzorja, d. o. o., ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko podjetje Nova obzorja, d. o. o., hrani in obdeluje neomejeno oz. do pisnega preklica privolitve naročnika/plačnika.

Naročniku/plačniku pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov
(Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/0786/0978/1138/1419/1555/17 – ZKolT, 31/18 in 130/22 – ZVPot-1).

Pogodbe, sklenjene prek spletnega mesta www.demokracija.si, se hranijo pri podjetju Nova obzorja, d. o. o., zaradi izvršitve, in sicer toliko časa, dokler je to potrebno za dosego tega namena. Dostop do teh pogodb imajo pooblaščeni delavci podjetja Nova obzorja, d. o. o., in drugi uporabniki v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04113/05 – ZInfP, 51/07 – ZUstS-A, 67/07 in 177/20).

VII. Dostava

Dostava tiskane edicije ob četrtkih na kateri koli naslov v Sloveniji je brezplačna. Če je četrtek praznik je dostava revije pred praznikom. Naročniki naročene tiskane edicije prejemajo po pošti, poštnino pa krije podjetje Nova obzorja, d. o. o.
Za dostavo tiskane edicije zunaj Slovenije se zaračunavajo dejanski stroški poštnine po ceniku kurirske službe.

Dostava elektronske edicije ob četrtkih na elektronski naslov je brezplačna. Če je četrtek praznik je dostava revije dan pred praznikom.

Za čas dopusta je preusmeritev tednika Demokracija brezplačna.

Reklamacije glede dostave tednika Demokracija sprejema naročniška služba, in sicer na tel. št. 080 34 77 ali po elektronski pošti [email protected].

 

VIII. Trajanje pogodbe in prekinitev naročniškega razmerja – odpoved tiskane in/ali elektronske edicije

Pogodba oz. naročnina po pogojih akcije »»ZIMSKA AKCIJA ZA NOVE LETNE NAROČNIKE REVIJE DEMOKRACIJA, KI POTEKA OD 26.1.2023 DO 09.03.2023«  je sklenjena za eno leto, po preteku tega obdobja pa se podaljša za nedoločen čas. Pogodbo oz. naročnino lahko naročnik odjavi pisno na naslov Nova obzorja, d. o. o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti [email protected]. Odjave sprejemamo do 15. v mesecu z veljavnostjo na prvi dan v naslednjem mesecu.

V primeru predčasne odpovedi se naročnik zaveže, da bo darilo plačal po redni ceni. Darila in zneski daril so sledeči:

 • knjiga »Zadišalo je po slovenski vojski« v višini 22,00 EUR z DDV
 • Demokracija Magazin – 30 let Slovenije v višini 9,91 EUR z DDV
 • skodelica z napisom »Ne maram butlov« v vrednosti 10,00 EUR z DDV
 • lopata v višini 18,80 EUR z DDV
 • par nogavic v višini 3,45 EUR
 • paket za 4-člansko družino za razvajanje v enem izmed hotelov »Lifeclass« v Portorožu v vrednosti 500,00 EUR z DDV
 • kom paketa konopljinih kapljic in čajev v višini 40,00 EUR z DDV
 • kosilo z voditeljem Borisom Tomašičem, v višini 40,00 EUR z DDV

 

IX. Uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga

Naročnik ima pravico, da v 14 dneh po prejemu prvega izvoda revije sporoči na naslov Nova obzorja, d. o. o., Linhartova cesta 13, Ljubljana ali po elektronski pošti [email protected], da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za tako odločitev. Lahko pa svojo odstopno izjavo poda na obrazcu za odstop, ki je objavljen na spletni strani www.demokracija.si. Naročnik vrne revijo na naslov podjetja brez odlašanja, v vsakem primeru pa najkasneje v 14 dneh od dneva, ko je obvestil podjetje o odstopu od pogodbe.

Rok se upošteva, če naročnik pošlje sporočilo podjetju, da odstopa od pogodbe pred iztekom 14-dnevnega roka. Če naročnik odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila z istim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije. Neposredne stroške vračila revije nosi naročnik.

X. Reklamacije

Pritožbe oz. reklamacije v zvezi z naročilom in dostavo tednika Demokracija lahko sporočite naročniški službi, in sicer na tel. št. 080 34 77 ali po elektronski pošti [email protected], ta pa vam bo najkasneje v 8 dneh odgovorila. Naročnik lahko uveljavlja stvarne napake revije pri podjetju Nova obzorja, d. o. o.

XI. Žrebanje

Izmed vseh novih naročnikov in obstoječih naročnikov, ki bodo pripeljali novega naročnika, se bo izžrebalo 16 naročnikov, ki bodo prejeli eno izmed daril, opredeljenih v I. členu teh Splošnih pogojev. Žrebanje bo potekalo v navzočnosti komisije, ki jo bodo sestavljale tri osebe. Dve sta zaposleni v podjetju Nova obzorja, d. o. o., tretja je zunanja. Če med komisijo nastane spor glede posamezne odločitve, komisija odloča z večino, pri čemer ima vsak član en glas. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje: kraj, datum in uro žrebanja, prisotne osebe, potek žrebanja, podatke o nagrajencu in darilu, ki jo je prejel. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

Žrebanje je dokončno, pritožba ni mogoča.
Podjetje Nova obzorja, d. o. o., bo izžrebance obvestilo po elektronski pošti ali navadni pošti. Ime, priimek in kraj bivanja izžrebancev bodo objavljeni v številki tednika Demokracija, ki bo izšla 9.3.2023.

Darila bodo nagrajencem dostavljena na naslednji način:

 • knjiga »Zadišalo je po slovenski vojski« – poslano po kurirski službi na naslov, kamor naročnik prejema tednik Demokracija
 • Demokracijo »Magazin – 30 let Slovenije«- poslano po kurirski službi na naslov, kamor naročnik prejema tednik Demokracija
 • skodelica z napisom »Ne maram butlov«- poslano po kurirski službi na naslov, kamor naročnik prejema tednik Demokracija
 • lopata- poslano po kurirski službi na naslov, kamor naročnik prejema tednik Demokracija
 • par nogavic – poslano po kurirski službi na naslov, kamor naročnik prejema tednik Demokracija
 • paket za 4-člansko družino za razvajanje v enem izmed hotelov »Lifeclass v Portorožu« v vrednosti 500,00 EUR z DDV- bon poslan po poslano po pošti na naslov, kamor naročnik prejema tednik Demokracija
 • paket konopljinih kapljic in čajev- poslano po pošti na naslov, kamor naročnik prejema tednik Demokracija
 • kosilo z voditeljem Borisom Tomašičem – o kraju izvedbe večerje bo izžrebanec obveščen naknadno po pošti na naslov, kamor prejema Demokracijo.

V primeru, da izžrebani nagrade ne bo prevzel v določenem roku in se le-ta vrne na sedež podjetja Nova obzorja, d. o. o., od podjetja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Podjetje Nova obzorja, d. o. o., je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do izžrebanca na podlagi teh pravil in javne obljube bona. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Nagrajenec je dolžan podjetju Nova obzorja d.o.o. sporočiti svojo davčno številko oziroma fotokopijo davčne številke, ki je pogoj za prevzem nagrade. Vse davščine in druga javna bremena, ki so povezana z izročitvijo nagrade, v celoti nosi podjetje Nova obzorja, d. o. o.., prejemnik nagrade pa se zavezuje prejeto nagrado upoštevati v letni napovedi dohodnine, v kolikor je to zakonsko potrebno.

XII. Končne določbe

Naročnik/plačnik izrecno in nepreklicno dovoljuje podjetju Nova obzorja, d. o. o., da lahko ob kršitvi teh splošnih pogojev pri pristojnih organih in institucijah opravlja poizvedbe in pridobiva podatke o njegovem stalnem in začasnem prebivališču, zaposlitvi, osebnih prejemkih, premičnem in nepremičnem premoženju, če je to potrebno za izvajanje pogodbe oz. zaradi izterjave neporavnanih obveznosti.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji veljajo kot sestavni del pogodbe med naročnikom/plačnikom in podjetjem Nova obzorja, d. o. o.

Naročnikom/plačnikom so na razpolago na spletni strani www.demokracija.si in na sedežu podjetja.

Za vse, kar ni določeno s temi splošnimi pogoji, veljata Zakon o varstvu potrošnikov

(Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/0786/0978/1138/1419/1555/17 – ZKolT, 31/18 in 130/22 – ZVPot-1)

in Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/0847/15139/20 in 161/22).

Podjetje Nova obzorja, d. o. o., lahko spreminja splošne pogoje skladno s svojo poslovno politiko in z veljavno zakonodajo. Ob spremembi splošnih pogojev podjetje naročnika o tem obvesti z objavo v svojih tiskanih ali elektronskih medijih.

Veljavnost od 26.01.2023

Potrdil direktor: Boris Tomašič