11.1 C
Ljubljana
sreda, 21 aprila, 2021

Želi glavni direktor državnega podjetja Slovenski državni gozdovi Zlatko Ficko skozi zadnja vrata izpeljati več milijonov vredno gradnjo nove poslovne stavbe?

Državno podjetje Slovenski državni gozdovi je letos povsem nepričakovano na socialnem omrežju Facebook razkrilo namen gradnje in novo podobo poslovne stavbe, ki naj bi zrasla na zemljišču ob železniški progi pred vstopom v Kočevje. Gre za investicijo, ki jo nekateri ocenjujejo na 6 milijonov evrov, zaposleni v družbi SiDG pa opozarjajo, da gre za osebni projekt glavnega direktorja Zlatka Ficka, ki nima soglasja ne nadzornega sveta ne Vlade RS kot skupščine družbe SiDG. Še več, projekt vnaša razkol tudi med zaposlene v družbi SiDG.

“Kdo in kdaj je dal mandat poslovodstvu družbe Slovenski državni gozdovi za pripravo projekta nove poslovne zgradbe?” ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandro Pivec sprašuje poslanec Bojan Podkrajšek. Ta je opozoril, da je državno podjetje v postopku izgradnje nove poslovne zgradbe, kar so objavili na socialnem omrežju Facebook.

Družba SiDG je namreč razkrila namen gradnje in novo podobo poslovne stavbe, ki naj bi zrasla na zemljišču ob železniški progi pred vstopom v Kočevje. Na izboru so kot najboljšo ocenili rešitev, ki jo pripravilo podjetje API arhitekti. Projekt nove poslovna zgradbe je umeščen na povsem neprimerni lokaciji, saj je pozicioniran v neposredni bližini obnovljene železniške proge Grosuplje-Kočevje. Na navedeni trasi se izvaja še zadnja oziroma tretja prenovitvena fazo, ki obsega zamenjavo in posodobitev signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav ter ureditev in zavarovanje nivojskih prehodov. Pričakovati bi bilo, da bodo lokacije v neposredni okolici železniške proge primarno namenjene proizvodnim obratom in ne upravno-poslovnim objektom. Izpostaviti velja, da prenovitev železniške trase ni nekaj, kar bi se zgodilo včeraj, ampak poteka že od leta 2008 dalje.

Zaposleni: Gre za oseben projekt glavnega direktorja Zlatka Ficka
Čeprav glavni direktor družbe SiDG Zlatko Ficko v predstavitvenem video filmu govori o odločitvi za novogradnjo v smislu kolektivne odločitve, je resnica popolnoma drugačna. Zaposleni v družbi SiDG opozarjajo, da gre za oseben projekt glavnega direktorja Zlatka Ficka, ki nima soglasja ne nadzornega sveta ne Vlade RS kot skupščine družbe SiDG.  Še več, projekt vnaša razkol tudi med zaposlene v družbi SiDG.

V letošnjem letu je bilo prav tako zaslediti menjavo nadzornega sveta, ki je bila izvedena znatno pred potekom rednega mandata. Menjave vseh članov nadzornega sveta ni mogoče razumeti drugače kot na način, da zamenjani nadzorniki niso več uživali zaupanja lastnika, kakor tudi, da družba od ustanovitve do danes ni v zadostni meri realizirala zakonsko zastavljenih ciljev. Ni treba posebej poudarjati, da morajo organi upravljanja tesno sodelovati. Pri tem bi moralo imeti poslovodstvo SiDG visok profesionalni odnos do vseh ključnih deležnikov v smislu zasledovanja temeljnih merljivih ciljev, pri čemer mora sodelovanje in uspešno delovanje organov družbe SiDG temeljiti na medsebojnem zaupanju.

Vrednost nove poslovne stavbe sicer ni znana, govori pa se o znesku 6 milijonov evrov. Za ponazoritev vrednosti –  6 milijonov evrov pomeni okoli 110 tisoč kubičnih metrov lesa ali 4.400 kamionskih kompozicij lesa. Če bi kamione lesa postavili enega za drugim, bi bila kolona dolga 60 kilometrov!

Bo ministrica reagirala?
Kot navedeno, je temeljni cilj ustanovitve družbe SIDG krepitev gozdno-lesnih verig. Tako je bilo tudi pričakovano, da bo z namenom razvoja lastne gozdno-lesne verige primarno investirala v tehnološko razvojni preskok družbe Snežnik. Dobra praksa korporativnega upravljanja tudi izhaja iz načela, da morajo biti investicijska vlaganja usklajena s strategijo družbe, ki je bila sprejeta na Vladi RS leta 2017. Skladno s sprejeto strategijo iz leta 2017 bi morala družba SiDG zagotavljati podlago tako za tehnološko razvojni preskok kakor tudi za optimizacijo med tehnično in stroškovno učinkovitostjo gozdno-lesne verige na nacionalnem nivoju.

Rok Kranjc/Nova24TV

Zadnje novice

Sorodne vsebine