14.7 C
Ljubljana
torek, 18 maja, 2021

Zaradi nesmislov politike so lekarne ostale brez plačil

To se lahko zgodi samo v Sloveniji: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) je obvestil poslovne stranke, da mora zaradi administrativne in zakonske omejitve najvišje dovoljene porabe, ki jo je z odlokom za leto 2019 določil Državni zbor RS, del svojih zapadlih obveznosti v mesecu decembru 2019 prenesti v plačilo prve dni meseca januarja 2020. Kljub temu, da ZZZS ima denar, da bi poplačal lekarnam zdravila, pa tega zaradi odloka parlamenta ne more narediti.  Tako bodo zamaknili plačilo tretjega dela avansa izvajalcem zdravstvenih storitev z 31. decembra na 3. januar 2020, plačilo izvajalcem lekarniške dejavnosti, ki zapadejo v plačilo od 17. do 31. decembra, pa še kasneje.

 

ZZZS je pristojna ministrstva, Vlado RS in Državni zbor RS že od februarja 2019 dalje večkrat opozarjal na nujnost spremembe odloka, saj je projekcija prihodkov in odhodkov ZZZS za leto 2019 izkazovala že od februarja 2019 preseganje načrtovanih prihodkov in odhodkov,  vendar se ni zgodilo nič. ZZZS ima za povečane odhodke v letu 2019 tudi možnost pokritja le teh z večjimi prihodki v letu 2019. ZZZS je od februarja 2019 dalje večkrat predlagal spremembo odloka, tako da bi se najvišja dovoljena poraba ZZZS v letu 2019 povečala za 53 milijonov evrov, vendar pri tem žal ni bil uspešen.

Zaradi zamika plačila dela obveznosti iz leta 2019 v leto 2020 bodo pogoji finančnega poslovanja ZZZS tudi v letu 2020 oteženi. Zavod sicer upa in pričakuje, da bosta Vlada RS in Državni zbor RS čimprej omogočila spremembo odloka za leto 2020 ter na ta način preprečila tveganje, da bi moral ZZZS tudi v letu 2020 prenašati del obveznosti v leto 2021.

Vlada, ki se loteva ukinjanja prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, torej ne more urediti tako enostavne stvari, kot je sprememba odloka, da bi lahko državna zdravstvena zavarovalnica sproti poplačala izvajalce zdravstvenih storitev in da s tem izvajalcev in pacientov ne bi potiskala v tako negotov položaj.  

Na to dogajanje so se odzvali na Lekarniški zbornici Slovenije, kjer  so ob tem opozorili, da so od ZZZS dobili obvestilo o tem, da jim bodo zamaknili del plačila, šele na dan, ko bi plačila morali prejeti. Predsednik zbornice Miran Golub poudarja, da je to lekarnam onemogočilo kakršenkoli ukrep za pravočasno prilagoditev poslovanja trenutnim razmeram in je tako ogrožena likvidnost lekarn.

Več na e-koroska https://bit.ly/2sRVX0S

Zadnje novice

Sorodne vsebine