15.9 C
Ljubljana
sobota, 15 maja, 2021

Zakon o javnem naročanju odslej z bolj socialno noto

Z današnjim dnem se začenjajo uporabljati v začetku leta sprejete spremembe zakona o javnem naročanju, ki dajejo tem postopkom bolj socialno noto. Novela zakona namreč prinaša boljšo zaščito delavcev pred kršitvami delovne in socialne zakonodaje s strani izvajalca javnega naročila ali njegovih podizvajalcev.

Večjo socialno noto dajeta zakonu o javnem naročanju predvsem dve rešitvi: naročniki pri najbolj delovno intenzivnih javnih naročilih, kot so storitve čiščenja, upravljanja in varovanja, bodo morali tudi v času trajanja pogodbe preverjati usposobljenost ponudnikov, poleg cene pa bodo morali pri izbiri ponudnika upoštevati tudi dodatna socialna merila.

Spremembe zakona o javnem naročanju, ki jih je DZ sprejel februarja, so predlagali poslanci SMC in SD. Kot je takrat v imenu predlagateljev pojasnila Janja Sluga (SMC), se namreč v praksi pogosto ne upošteva leta 2016 uveljavljenih določb, po katerih lahko javni naročnik v postopek javnega naročanja vključi tudi različna socialna merila in torej edino merilo ni več najnižja cena.

Poslanci so tako v zakon namesto socialne klavzule zapisali razvezni pogoj, ki jasno določa, kdaj pogodba o javnem naročanju preneha veljati. To naročnik stori takrat, ko izve, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca. Pogoj pa je, da je do poteka pogodbe še vsaj šest mesecev.

Prav tako naročnik pogodbo o oddaji javnega naročila razveljavi v primeru, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe pravnomočno ugotovil najmanj dve kršitvi in zanju izrekel globo. Gre za kršitve v zvezi s plačilom za delo, kot tudi v zvezi z delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb kljub obstoju elementov delovnega razmerja ter v zvezi z zaposlovanjem na črno.

V novelo zakona so dodali tudi člen, po katerem velja specialna ureditev za primere naročanja v delovno intenzivnih storitvah, ki so se izkazale za najbolj problematične. Tu se po novem zahteva polletno preverjanje obveznih pogojev za izključitev izvajalca v vseh primerih javnih naročil, ki so sklenjena za veljavnost najmanj enega leta. Gre za 82 storitev s področja gradbeništva, strežbe, čiščenja, varovanja in cestnih prevozov.

Zadnje novice

Sorodne vsebine