8.6 C
Ljubljana
nedelja, 11 aprila, 2021

Zakaj še vedno ni prišlo do odprtja varovanega oddelka za otroke in mladostnike na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana?

Kljub zagotovilom ministrstva za zdravje in takratne ministrice Milojke Kolar Celarc, da bo konec leta 2017 na novo odprt varovani oddelek za otroke in mladostnike za pedopsihiatrično obravnavo v Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, do tega do danes še ni prišlo.

 

Poslanka SDS Jelka Godec je na Vlado RS naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z odprtjem varovanega oddelka za otroke in mladostnike za pedopsihiatrično obravnavo.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani!

V mandatu vlade Mira Cerarja je bilo s strani ministrstva za zdravje zagotovljeno, da bo konec leta 2017 na novo odprt varovani oddelek za pedopsihiatrično obravnavo otrok in mladostnikov. za. Le-ti so še vedno neprimerno obravnavani, saj so hospitalizirani skupaj z odraslimi.

Zdravstveni svet pri ministrstvu za zdravje je na seji 6. septembra 2017 obravnaval vlogo Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana: Obravnava otrok in adolescentov s hudimi duševnimi motnjami v varovanem psihiatričnem oddelku in sprejel sklep, da je predlagani program obravnave otrok in adolescentov s hudimi duševnimi motnjami v varovanem psihiatričnem oddelku Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana smiseln in nujno potreben. Ob tem zdravstveni svet zavezuje ministrstvo za zdravje, da poskrbi za pravilno ovrednotenje vzpostavitve programa (z ustrezno kadrovsko zasedbo), da bo oddelek lahko začel delovati. Eno leto po začetku delovanja programa je treba opraviti pregled delovanja oddelka in program ponovno finančno ovrednotiti.

Na neurejene razmere na tem področju je večkrat opozarjala tudi varuhinja človekovih pravic. Takratna ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc je varuhinjo na srečanju novembra 2017 seznanila, da so finančna sredstva zagotovljena in da je začetek financiranja in izvajanja programa načrtovan s 1. 12. 2017. Financiranje je bilo za leto 2017 zagotovljeno z aneksom številka 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2017 ter za leto 2018 s sprejetjem splošnega dogovora za pogodbeno leto 2018.

Kljub zagotovilom ministrstva za zdravje, da bo konec leta 2017 na novo odprt varovani oddelek za otroke in mladostnike za pedopsihiatrično obravnavo na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, do tega še ni prišlo.

Po mnenju varuhinje človekovih pravic ministrstvo za zdravje in Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana kršita pravice otrok iz 56. člena Ustave RS in načela dobrega upravljanja iz 3. člena zakona o varuhu človekovih pravic.

Zanima me, kateri so formalni zadržki, da še vedno ni prišlo do odprtja varovanega oddelka za otroke in mladostnike za pedopsihiatrično obravnavo na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana in kdaj se predvideva rešitev omenjenega problema?

Zadnje novice

Sorodne vsebine