-1.4 C
Ljubljana
sreda, 1 februarja, 2023

Za cesto Hrastnik-Zidani Most v teku izdelava projektne dokumentacije, novo cesto bodo gradili tudi v Celju

Za dolgo pričakovano cesto Hrastnik-Zidani Most in spremljajočo deviacijo ceste Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče, ki bosta zagotovili varno povezavo osrednje Slovenije s Posavjem, trenutno poteka izdelava projektne dokumentacije. Vrednost naložbe, ki bo potekala v fazah, je ocenjena na 120 milijonov evrov.

 

Kot so za STA povedali na Direkciji RS za infrastrukturo, bo po odkupu potrebnih zemljišč in objektov sledila pridobitev gradbenega dovoljenja za omenjeno cesto, ki jo bodo gradili etapno. V prvi etapi, ki naj bi bila končana do konca leta 2023, je med drugim načrtovana tudi gradnja mostu čez Savo v Hrastniku.

V nekaj letih naj bi povsem prenovili cestno omrežje okoli Zidanega Mosta

V sklopu rekonstrukcije ceste, ki trenutno poteka po levem bregu Save in je, čeprav nedavno posodobljena, na mestih tako ozka, da je potreben izmeničen promet, je predvidena gradnja enega križišča in šestih priključkov, zgradili bodo tudi štiri deviacije cest dolžine do 700 metrov, tri mostove čez Savo v dolžini od 132 do 235 metrov, 36 prepustov širine od enega do petih metrov ter tri nadvoze prek železniške proge.

V načrtu so tudi opustitev in rekultivacija treh obstoječih nivojskih prehodov prek železniške proge, ureditev obstoječega podvoza pod železnico do ulice Za Savo v Hrastniku, gradnja podporne in oporne konstrukcije na celotni trasi ceste v višini do devet metrov ter ureditev avtobusnih postajališč na začetku trase v Hrastniku, Krnicah in Šavni Peči.

Spremljajoča rekonstrukcija ceste Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče medtem predvideva gradnjo enega križišča in treh priključkov, zgradili bodo tudi most čez reko Savo dolžine 160 metrov, obstoječa podvoza pod železniško postajo Zidani Most bodo nadomestili z novima, v načrtu je tudi gradnja nadvoza čez tovorno postajo Zidani Most ter gradnja podporne in oporne konstrukcije.

Direkcija za infrastrukturo je navedla, da je osnovni cilj načrtovane ureditve ceste Hrastnik-Zidani Most izboljšanje prometne varnosti, saj obstoječa cesta zaradi neustreznih horizontalnih in vertikalnih elementov ceste, preozkega vozišča, prenizkih in preozkih podvozov ter nivojskih križanj z železnico predstavlja ozko grlo in ne zagotavlja nemotenega in varnega prometa.

Projekt, ocenjen na 120 milijonov evrov, je sicer povezan z načrtovano gradnjo hidroelektrarne (HE) Suhadol, ene od treh predvidenih zasavskih HE na srednji Savi, zato je že dana pobuda za spremembo državnega prostorskega načrta, v katerega je vključena tudi sprememba lokacije hidroelektrarne. Za to, da bi projekt HE na srednji Savi sploh stekel, je sicer najprej treba skleniti koncesijsko pogodbo, kar se pričakuje že dolgo časa. Tudi zaradi tega je časovnica tega velikega energetskega projekta premaknjena precej v prihodnost.

Celjska občina v gradnjo severne vezne ceste

Celjska občina bo predvidoma v začetku poletja začela graditi 450 metrov dolgo severno vezno cesto, ki naj bi bila končana v prvi polovici 2021. Skladno z gradbenim dovoljenjem se trenutno izvajajo zaključna dela na obremenilnem nasipu. Naložba je ocenjena na skoraj dva milijona evrov, so za STA povedali na celjski občini.

Celjska občina je za izvedbo projekta v letošnjem proračunu zagotovila 600.000 evrov. Pričakujejo, da bodo tudi iz evropskega kohezijskega sklada pridobili nepovratna sredstva za izgradnjo ceste, s katero se bo zmanjšal promet proti celjski soseski Ostrožno.

Gre za delno navezovalno cesto za predvideno gradnjo stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 in povezavo med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo. Projekt bo zajemal novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo te ceste v dolžini okoli 210 metrov, s postavitvijo avtobusnega postajališča s čakališčem na obeh straneh ter ureditvijo površin za pešce in kolesarje.

Ob cesti bodo uredili tudi obojestransko kolesarsko stezo, odvodnjavanja meteornih voda z zadrževalnikom ter ureditvijo plinovoda in javne razsvetljave. Cesta pa bo potekala ob potoku Koprivnica in se bo navezovala na Cesto Janeza Cvirna pri nakupovalnem centru Lidl v Novi vasi.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Sorodne vsebine